Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię/lekarza/stronę
Zamknij wyszukiwarkę

Pacjent

Program profilaktyki gruźlicy

Program skierowany jest do osób dorosłych, nieposiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym w szczególności:

  • osób, które miały bezpośredni kontakt z chorymi na gruźlicę lub
  • osób, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: długotrwale bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i /lub narkomanią, bezdomny,
  • osób, które w okresie ostatnich 24 miesięcy nie podlegały badaniu ankietowemu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w ramach profilaktyki gruźlicy (także u innych świadczeniodawców).

Programy realizowane są w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nr 5 przy ul. Hoffmanowej 8 a
 17 85 380 51 wew. 275
 17 85 339 38
poniedziałek- piątk  8.00 – 18.00

Nie jest wymagane skierowanie

  • Programy profilaktyczne realizowane przez lekarzy i pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej.
    Świadczenia udzielane są pacjentom znajdującym się na liście zapisanych do lekarzy przychodni POZ nr 5 przy ul. Hoffmanowej 8a
Udostępnij

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij