Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię/lekarza/stronę
Zamknij wyszukiwarkę

O nas

Telefony

Kontakty ogólne

Szpital Miejski im. JANA PAWŁA II w Rzeszowie, ul. Rycerska 4
Centrala:
17 861 10 31 do 37

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
17 861 10 39

Przychodnia Specjalistyczna Nr 1 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 21
Centrala:
17 853 52 81 do 85
Rejestracja Ogólna:
17 223 15 00

Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 w Rzeszowie, ul. Lubelska 6
Centrala:
17 223 15 98 do 99
Rejestracja Ogólna:
17 223 15 00

Przychodnia Specjalistyczna Nr 3 w Rzeszowie, ul. Hoffmanowej 8a
Centrala:
17 853 80 51 do 54
Rejestracja Ogólna:
17 223 15 00

Przychodnia POZ Nr 5 w Rzeszowie, ul. Hoffmanowej 8a
Centrala:
17 853 80 51 do 54
Rejestracja Ogólna:
17 223 15 00

Administracja SP ZOZ Nr1 w Rzeszowie ul. Czackiego 3
Sekretariat:
17 853 25 60
fax: 17 862 90 20
biuro@spzoz1.rzeszow.pl
Centrala:
17 853 52 81 do 85

Numery wewnętrzne:

Sekretariat 364
Dział Spraw Pracowniczych 337
Dział Spraw Pracowniczych 303
Kierownik Działu Spraw Pracowniczych 347
Kasa i Likwidatura 317
Księgowość ogólna 368
Sekcja Rachuby i Płac 338
Koszty 341
Księgowość Gospodarki Materiałowej 319
Ewidencja Majątku 371
Dział Nadzoru i Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych 378
Dział Nadzoru i Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych 321
Dział Nadzoru i Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych 307
Zespół Administracyjno - Eksploatacyjny 17 852 87 68 327
Dział Zamówień Publicznych i Nieruchomości 17 853 23 60 310
Dział Zamówień Publicznych i Nieruchomości 351
Dział Informatyki 339
Dział Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
Koordynator ds. dostępności
346
Stanowisko ds. BHP oraz ds. obronnych i rezerw, ochrony p/poż. 374
Radca Prawny 369
Z-ca Głównego Księgowego 365
Magazyn Druków i Archiwum 316

Przychodnia Specjalistyczna Nr 1 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 21

Centrala:
17 853 52 81 do 85
Rejestracja Ogólna:
17 223 15 00

Numery wewnętrzne:

Parter

Rejestracja 322
Punkt KSERO 316
Pracownia RTG, USG 314
Pracownia Mammograficzna 330
Pracownia Kinezyterapii 305
Pracownia Fizykoterapii 331
NSZZ „Solidarność” 17 853 51 43
Higiena Szkolna 363

I Piętro

Poradnia Ortopedyczna 326
Poradnia Neurologiczna + Rejestracja 313
Poradnia Ginekologiczno - Położnicza 320
Poradnia Endokrynologiczna                                               325
Poradnia Reumatologiczna                                   377
Poradnia Kardiologiczna + Rejestracja 336
Pracownia EKG 336
Poradnia Chirurgiczna 355
Poradnia Zdrowia Psychicznego + Rejestracja 376
Punkt poboru krwi 332
Kierownik Przychodni Specjalistycznej Nr 1 379
Poradnia Autyzmu DzieciPoradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży 358

II Piętro

Poradnia Dermatologiczna 353
Poradnia Diabetologiczna + Rejestracja 318
Poradnia Genetyczna 352
Poradnia Laryngologiczna 342
Poradnia Okulistyczna 345
Pracownia Cytogenetyczna 352

Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 w Rzeszowie, ul. Lubelska 6

Centrala:
17 223 15 98 do 99
Rejestracja Ogólna:
17 223 15 00

Numery wewnętrzne:

Parter

Poradnia Dermatologiczna – Lekarz 503
Poradnia Laryngologiczna  525
Poradnia Pulmonologiczna  505
Poradnia Kardiologiczna  551
Poradnia Kardiologii Dzieci  519
Poradnia Kardiologii Dzieci – Rejestracja 504
Poradnia Neurologiczna  540 / 551
Pracownia EKG + Rejestracja 539
Pracownia badań metodą Holtera 552
Kierownik Przychodni Specjalistycznej Nr 2 519
Pielęgniarka Koordynująca  550

I Piętro

Rejestracja USG 538
Poradnia Chirurgii Ogólnej 537
Poradnia Chirurgii Dzieci 516
Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej  521
Poradnia Okulistyczna  508
Pracownia RTG  538

Zakład Opieki Długoterminowej w Rzeszowie ul. Lubelska 6

17 861 10 38

II Piętro

Dyżurka Pielęgniarek  531
Kierownik ZOD 530
Lekarze  535
Sekretariat  532

III Piętro

Dyżurka Pielęgniarek  528
Oddziałowa ZOD 529

Przychodnia Specjalistyczna Nr 3 w Rzeszowie, ul. Hoffmanowej 8a

Centrala:
17 853 80 51 do 54
Rejestracja Ogólna:
17 223 15 00
Rejestracja Medycyny Pracy:
17 857 66 13
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci:
17 863 25 64

Numery wewnętrzne:

Parter

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej 232
Pracownia RTG  260, 261
Rejestracja do specjalistów 275
Rejestracja do EKG, Spirometrii  283
Rejestracja Medycyny Pracy  274 / fax
Sterylizacja  229

I Piętro

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci  197
Punkt poboru krwi  266
Poradnia Medycyny Pracy 290
Pracownia Psychologii  291

III Piętro

Poradnia Dermatologiczna  248
Poradnia Ginekologiczno - Położnicza  246
Poradnia Laryngologiczna  207
Poradnia Neurologiczna – Lekarz 211
Poradnia Neurologiczna – Pielęgniarka 208
Poradnia Okulistyczna 210
Pracownia Audiometrii 207
Pielęgniarka Koordynująca  265
Poradnia Rehabilitacyjna 208

IV Piętro

Kierownik Przychodni Specj. Nr 3 i POZ Nr 5 233
Pracownia Balneologii  235
Pracownia Fizykoterapii  213
Pracownia Kinezyterapii  233
Pracownia Masażu Leczniczego  234

Przychodnia POZ Nr 5 w Rzeszowie ul. Hoffmanowej 8a

I Piętro

Punkt Szczepień  228
Gabinet Zabiegowy 220
Rejestracja 17 223 15 00

III Piętro

Pielęgniarka Koordynująca POZ Nr 5  265

Szpital Miejski im. JANA PAWŁA II w Rzeszowie, ul. Rycerska 4

Centrala:
17 861 10 31 do 37

Izba Przyjęć
17 861 14 51
17 861 10 31 do 37 wew. 403, 404

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
17 861 10 39

Numery wewnętrzne:

Kliniczny Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych

Ordynator:
301
Lekarze:
302, 303, 312
Sekretariat:
301
Oddziałowa:
389
Pielęgniarki:
314
USG:
316
EKG:
305
Kuchenka:
318
Pacjenci:
319

 

Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej

Ordynator:
338
Lekarze:
344, 328
Sekretariat:
408
Oddziałowa:
339
Pielęgniarki:
325

 

Kliniczny Oddział Urologii i Urologii Onkologicznej

Ordynator:
407
Lekarze:
379
Sekretariat:
317
Oddziałowa:
420
Pielęgniarki:
326, 307
Gabinet Zabiegowy:
377
Kuchenka:
306

 

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Ordynator:
331
Lekarze:
332, 357
Sekretariat:
336
Oddziałowa:
334
Pielęgniarki:
335
Blok Operacyjny:
333

 

Blok Operacyjny

Lekarze:
387
Oddziałowa:
448
Pielęgniarka Koordynująca:
417
Pielęgniarki:
388
Sala wybudzeń:
386

 

Kliniczny Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Ordynator:
341
Lekarze:
342
Sekretariat:
346
Oddziałowa:
345
Pielęgniarki:
347
Kuchenka:
348

 

Trakt Porodowy

Lekarze:
354
Oddziałowa:
355
Sala Porodowa:
356
Kuchenka:
358

 

Oddział Neonatologii z Intensywną Terapią Noworodka

Ordynator:
361
Lekarze:
362
Oddziałowa:
366
Pielęgniarki:
363
Położne:
364
Kuchenka:
365

 

Kliniczny Oddział Pediatryczno - Pulmonologiczny

Ordynator:
371
Lekarze:
372
Oddziałowa:
375
Pielęgniarki:
376
Kuchenka:
378

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ordynator:
381
Lekarze:
382
Sekretariat:
444
Oddziałowa:
383
Pielęgniarki:
384

 

Oddział Okulistyki

Ordynator:
315
Lekarze:
322
Sekretariat:
324
Oddziałowa:
323
Pielęgniarki:
304
Gabinet Zabiegowy:
327

 

Naczelna Pielęgniarka Zespołu 401
Centrala telefoniczna 300
Archiwum 308
Apteka Szpitalna 398, 399
Centralna Sterylizatornia 409, 311, 486
Kierownik Centralnej Sterylizatorni 484
Depozyt odzieży 308
Dezynfektor 340
Dział Informatyki 422
Dział Administracyjno - Eksploatacyjny 310
Kierownik Działu Administracyjno - Eksploatacyjnego 412
Dział Nadzoru i Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych 418
   
Kuchnia 368
Koordynator pracy Kuchni 367
Kuchnia magazyn 369
Kuchenka mleczna 370
Magazyn medyczny 491
Pielęgniarka Epidemiologiczna / Pielęgniarka Społeczna 402
Poradnia chirurgii ogólnej
Rejestracja:
pon.: 12:35 – 14:35
wt.: 9:30 – 10:30, 11:00 – 13:00
śr.: 12:00 – 14:00
czw.: 9:00 – 11:00
pt.: 10:00 – 13:00
330
Pracownia Endoskopii 400
Pracownia Endoskopii
Rejestracja pacjentów ambulatoryjnych w ramach umowy z NFZ:
pon. – pt.: 7.00 – 14.35
400
Pracownia Endoskopii
Rejestracja pacjentów do Programu badań przesiewowych raka jelita grubego w ramach umowy z NFZ:
pon. – pt.: 11.00 – 14.35
406
Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej
17 861 12 10
391
Pracownia RTG 397
Pracownia RTG – Lekarze 395, 396
Pracownia Tomografii Komputerowej 414
Rejestracja Tomografii Komputerowej 397
Rejestracja Rezonansu Magnetycznego 397
Gabinet lekarski Rezonansu Magnetycznego 449
Gabinet diagnostyczny Rezonansu Magnetycznego 456
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 393, 394
Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej 390
Zakład Wodolecznictwa i Rehabilitacji 309
Stolarnia 415
Warsztaty 416
Udostępnij

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij