Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię/lekarza/stronę
Zamknij wyszukiwarkę

O nas

Projekty

 

 

Udostępnij

Pliki do pobrania

Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miasto Rzeszów

Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

Dofinansowano ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Wartość dofinansowania: 30 335,04 zł
Całkowita wartość zadania: 37 918,80 zł

 

Poprawa dostępności w opiece ginekologiczno-położniczej SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie - dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Dostępna przestrzeń publiczna


Dofinansowanie: 6 984,00 zł
Całkowita Wartość: 8 730,00 zł
Termin realizacji projektu: od 2023-11-02 do 2024-02-29

Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin \"Za życiem\" na lata 2022-2026 w zakresie zadania: „Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt – zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego i jego przechowywania dla podmiotów leczniczych współpracujących z bankami mleka kobiecego”

„Wymiana wind osobowych w Przychodni Specjalistycznej Nr 3 przy ulicy Hoffmanowej 8a”.

„Wymiana windy osobowej w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21”

„Rozbudowa instalacji tlenowej i modernizacja budynku tlenowni w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Rzeszowie w związku z COVID-19”

„Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie”

Zakup dwóch KTG dla Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie wsparła Fundacja PKO Banku Polskiego.

Zakup Defibrylatora dwufazowego dla Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie

Wartość projektu: 21 654,00 PLN
Kwota dofinansowania: 10 000,00 PLN
Wkład własny: 11 654,00 PLN

Okres realizacji: 20.05.2020 r. – 30.10.2020 r.

Modernizacja energetyczna budynków Przychodni Specjalistycznych nr 2 i 3 przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie

Wartość projektu: 4 371 509,77 PLN
Kwota dofinansowania: 3 249 864,22 PLN

Okres realizacji: 16.01.2018 r. – 28.03.2020 r.

Program terapii śmiechem i zabawą

Zabezpieczenie zdrowia i życia pacjentów oraz pracowników Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II przed pożarem

Wartość projektu: 35 000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 35 000,00 PLN
Wkład własny: 0,00 PLN

Okres realizacji: 23.08.2017 r. – 21.12.2017 r.

Poprawa jakości obsługi pacjentów i dostępności do usług medycznych w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Rzeszowie

Wartość projektu: 10 062 696,13 PLN
Kwota dofinansowania: 8 179 986,61 PLN

Okres realizacji: 30.12.2016 r. – 31.10.2018 r.

Zaczytane Bibliotek

W ramach programu dla szpitali "Zaczytane Biblioteki" pod patronatem Ministra Zdrowia Kliniczny Oddział Pediatryczno – Pulmonologiczny Szpitala Miejskiego im. Jana w Rzeszowie, otrzymał od Fundacji "Zaczytani.org" logowany regał oraz ponad 300 książek, bajek, komiksów, które dostępne są w świetlicy szpitalnego Oddziału.

Zakup kardiomonitora na potrzeby Oddziału Neonatologii z Pododdziałem Izolacyjnym i Intensywną Terapią Noworodka

Wartość projektu: 25 010,70 PLN
Kwota dofinansowania: 24 961,50 PLN
Wkład własny: 49,20 PLN

Okres realizacji: 21.08.15 r. – 13.10.15 r.

Program terapii śmiechem Fundacja "Dr Clown

Zakup specjalistycznych przyrządów medycznych na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

Wartość projektu: 28 000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 27 000,00 PLN
Wkład własny: 1 000,00 PLN

Okres realizacji: 13.05.15 r. – 30.07.15 r.

Pokój Życzliwości na Oddziale Pediatryczno-Pulmonologicznym Szpitala Miejskiego

Zakup przyrządów medycznych dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Lubelskiej 6 w Rzeszowie

Wartość projektu: 21 049,52 PLN
Kwota dofinansowania: 20 000,00 PLN
Wkład własny: 1 049,51 PLN

Okres realizacji: 11.12.2014 r. – 20.02.2015 r.

Remont pomieszczeń Pracowni Rehabilitacji i Balneologii w Przychodni Specjalistycznej Nr 3 przy ulicy Hoffmanowej 8a w Rzeszowie

Wartość projektu: 536 058,76 PLN
Kwota dofinansowania: 263 719,53 PLN
Wkład własny: 272 339,23 PLN

Okres realizacji: 19.05.2014 r. – 15.12.2014r.

Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie

Wartość projektu: 4 337 786,93 PLN
Kwota dofinansowania: 1 638 035,28 PLN

Okres realizacji: 09.2012 r. – 06.2014 r.

Kompleksowe wsparcie terapeutyczno – rehabilitacyjne przeciwdziałające marginalizacji i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z Autyzmem

Wartość projektu: 21 470,00 PLN
Kwota dofinansowania: 18 893,60 PLN
Wkład własny: 2 576,40 PLN

Okres realizacji: 01.04.2014 r. – 30.06.2014 r.

Kompleksowa Informatyzacja SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM

Wartość projektu: 6 299 107,16 PLN
Kwota dofinansowania: 4 233 541,98 PLN
Wkład własny: 2 065 565,18 PLN

Dnia 12.07.2013 r. podpisano umowę o dofinansowanie nr UDA-RPPK.03.01.00-18-005/11-00

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij