Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię/lekarza/stronę
Zamknij wyszukiwarkę

Szpital

Zakład Wodolecznictwa i Rehabilitacji

Informacje ogólne

W wyniku realizacji projektu udostępniona została nowa usługa medyczna, deficytowa w województwie podkarpackim, polegająca na wykorzystywaniu podziemnych zasobów wód leczniczych do rehabilitacji dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz osób niepełnosprawnych. Powstały zakład wodolecznictwa i rehabilitacji zaspokaja potrzeby i oczekiwania pacjentów na usługi związane z rehabilitacją. Zakład świadczy kompleksowo usługi w zakresie hydroterapii, fizykoterapii i kinezyterapii. Połączone ze sobą trzy rodzaje terapii spełniają oczekiwania osób wymagających rehabilitacji. Zapewniona dostępność do kompleksowych zabiegów z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii i hydroterapii stworzyła możliwość lepszych efektów rehabilitacji.

 

Personel medyczny

 

Dane kontaktowe

17 861 10 32 wew. 309

Hamonogram pracy

Poniedziałek – Piątek: 7:00 – 18:00​

Zakres usług świadczonych w Zakładzie Wodolecznictwa i Rehabilitacji

Kinezyterapia

 • ćwiczenia indywidualne z pacjentem
 • ćwiczenia wspomagane
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem
 • ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem
 • ćwiczenia izometryczne
 • nauka czynności lokomocji

Fizykoterapia

 • galwanizacja
 • jonoforeza
 • elektrostymulacja
 • prądy diadynamiczne
 • prądy interferencyjne
 • prądy TENS
 • prądy TRAEBERTA
 • prądy KOTZA
 • ultradźwięki miejscowe
 • ultrafonoforeza
 • impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
 • diatermia krótkofalowa
 • impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości
 • naświetlanie promieniami IR, UV- miejscowe
 • laseroterapia
 • krioterapia miejscowa

Hydroterapia

 • kąpiel czterokomorowa
 • kąpiel wirowa kończyn górnych
 • kąpiel wirowa kończyn dolnych
 • kąpiel solankowa
 • masaż podwodny całkowity
 • kąpiel perełkowa
Udostępnij

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij