Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię/lekarza/stronę
Zamknij wyszukiwarkę

Szpital

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kontakt: 17 861-10-31 wew. 384

Informacje o oddziale

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii mieści się na parterze Szpitala Miejskiego. To usytuowanie ułatwia komunikację i przewożenie pacjentów z Bloku Operacyjnego i Izby Przyjęć. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii to główna sala 5-łóżkowa i izolatka-1 łóżkowa.

Każde stanowisko wyposażone jest w nowoczesny system monitorujący, zapewniający zapis EKG, tętna, ciśnienia, SO2, CO2, pomiar ciśnienia metodą krwawą. Oddział posiada materace przeciwodleżynowe, zmiennociśnieniowe ułatwiające pielęgnację obłożnie chorych i nieprzytomnych. Każde stanowisko ma zapewniony dostęp do kardiomonitora, respiratora, pulsoksymetru, pompy infuzyjnej, tlenu, próżni, sprężonego powietrza. Specjalistyczny sprzęt, w który wyposażony jest oddział, służy do ratowania i podtrzymywania podstawowych funkcji życiowych człowieka. Podstawą oceny stanu pacjenta i ustalenia wskazań do przyjęcia do oddziału jest skala TISS 28 (Therapeutic intervention severitu score). W oddziale hospitalizowani są pacjenci wymagający zastąpienia lub wspomagania układu oddechowego. Przyjmowani są również i leczeni chorzy z POCHP (Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc), po NZK (Nagłe Zatrzymanie Krążenia), po dużych zabiegach operacyjnych chirurgicznych, ginekologicznych, urologicznych, ortopedycznych.

Dane kontaktowe

Centrala:
: 17 861 10 31
Dyżurka Pielęgniarek:
: 17 861 10 31 wew.: 388

Personel medyczny

Pielęgniarka Koordynująca
mgr Teresa Potocka - Kos
specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Starszy asystent lekarz:

prof. dr hab. n. med. Wojciech Dąbrowski
specjalista w dziedzinie anestezjologia i intensywna terapia

dr. n. med. Janusz Kidacki
specjalista w dziedzinie anestezjologia i intensywna terapia

lek. Stanisław Czyżyk
specjalista w dziedzinie anestezjologia i intensywna terapia

lek. Marek Jakubowicz
specjalista w dziedzinie anestezjologia i intensywna terapia

lek. Marek Samolej
specjalista w dziedzinie anestezjologia i intensywna terapia

lek. Marek Janeczko
specjalista w dziedzinie anestezjologia i intensywna terapia

lek. Monika Wielgos
specjalista w dziedzinie anestezjologia i intensywna terapia

lek. Mateusz Jaworski
specjalista w dziedzinie anestezjologia i intensywna terapia

lek. Bartłomiej Belina
specjalista w dziedzinie anestezjologia i intensywna terapia

dr. n. med. Tadeusz Nowosad
specjalista w dziedzinie anestezjologia i intensywna terapia
specjalista w dziedzinie choroby płuc

lek. Marta Pliszka
specjalista w dziedzinie anestezjologia i intensywna terapia

lek. Maciej Markocki
specjalista w dziedzinie anestezjologia i intensywna terapia

lek. Monika Michno-Skrabalak
specjalista w dziedzinie anestezjologia i intensywna terapia

lek. Sebastian Ryba
specjalista w dziedzinie anestezjologia i intensywna terapia

Młodszy asystent lekarz – rezydent:

lek. Olena Solarska
w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologia i intensywna terapia

lek. Magdalena Błądek
w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologia i intensywna terapia

lek. Monika Halak
w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologia i intensywna terapia

Lekarz:

lek. Ganna Kovalska

Zakres usług

1. Zapewnienie całodobowej opieki nad chorym w przypadkach niewydolności najważniejszych dla życia funkcji ustrojowych a zwłaszcza niewydolności krążenia, niewydolności oddechowej, niewydolności nerek.
Opieka nad chorym nieprzytomnym w stanach zatruć oraz innych stanach zagrażających życiu.

Realizacja tych zadań obywa się poprzez:

 • udrożnienie dróg oddechowych
 • zastosowanie kontrolowanego lub wspomaganego oddychania (respiratoterapia)
 • farmakologiczne wsparcie krążenia i funkcji serca
 • prowadzenie ciągłej terapii nerkozastępczej

2. Opieka i leczenie chorych pooperacyjnych:

 • monitorowanie funkcji życiowych
 • korekta zaburzeń ustrojowych (gazometrycznych, metabolicznych)
 • terapia przeciwbólowa
 • żywienie krytycznie chorych

3. Współpraca z innymi oddziałami poprzez :

 • uczestnictwo w czynnościach przygotowania chorego do operacji
 • wyrównanie zaburzeń ogólnoustrojowych towarzyszących chorobie zasadniczej lub będących jej wynikiem
 • zwalczanie bólu i leczenie różnego rodzaju wstrząsu

4. Postępowanie z chorymi w stanie zagrożenia życia u których zachodzi konieczność stosowania:

 • wdrożenia czynności reanimacyjnych
 • utrzymanie drożności dróg oddechowych i wspomagania oddechu
 • wsparcie układu krążenia
 • innych czynności z zakresu intensywnej terapii (dostęp naczyniowy, kardiowersja, drenaż jam ciała itp.)

W celu zapewnienia skutecznego procesu diagnostyczno – pielęgnacyjnego opiekę nad chorymi sprawuje wykwalifikowany personel lekarski i pielęgniarski.
Jeżeli stan chorego tego wymaga, istnieje możliwość przeprowadzenia badań diagnostycznych: RTG, EKG, USG, bronchoskopia, gastroskopia, echo serca, punkcja lędźwiowa, nakłucie i drenaż jamy opłucnej.

Po uzyskaniu poprawy stanu zdrowia pacjenci są przekazywani do oddziału macierzystego.

Lekarze anestezjolodzy i pielęgniarki anestezjologiczne wykonują swoje obowiązki również w Bloku Operacyjnym chirurgicznym, ginekologiczno – położniczym, urologicznym, ortopedycznym i okulistycznym. Zapewniają pacjentom bezpieczeństwo i opiekę podczas znieczulenia do operacji, zabiegów diagnostycznych (kolonoskopia, ECPW) i zabiegów wykonywanych w Pododdziale Ginekologicznym i Trakcie Porodowym.

Zespół anestezjologiczny uczestniczy przy kardiowersji w Klinicznym Oddziale Kardiologicznym, również odpowiedzialny jest za prowadzenie akcji reanimacyjnych w każdym oddziale.

Informacje dla pacjentów

Pacjenci przyjmowani w stanie zagrożenia życia z objawami niewydolności krążeniowo – wydechowej.

Godziny odwiedzin pacjentów: 10:00 – 12:00 oraz 15:00 – 17:30

Udostępnij

Galeria zdjęć

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij