Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię/lekarza/stronę
Zamknij wyszukiwarkę

Szpital

Specjalista ds. epidemiologii

Godziny pracy
7:00 – 14:35
Kontakt:
17 86 110 34  wew. 402

Realizowane zadania

  • opracowanie i realizacja programu profilaktyki zakażeń
  • identyfikacja, rejestrowanie i monitorowanie zakażeń szpitalnych
  • redagowanie procedur, standardów i rekomendacji dotyczących profilaktyki zakażeń oraz monitorowanie ich przestrzegania,
  • prowadzenie kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych
  • identyfikacja i kontrola ognisk epidemicznych
  • współpraca z członkami Komitetu i Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych, komórkami organizacyjnymi SP ZOZ nr 1 w zakresie realizacji programu profilaktyki zakażeń
  • współpraca z instytucjami zewnętrznymi, w tym Państwową Inspekcją Sanitarną w temacie profilaktyki zakażeń i chorób zakaźnych
  • planowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie profilaktyki zakażeń
  • udział w  planowaniu opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub chorobę zakaźną
  • prowadzenie dokumentacji w obszarze programu profilaktyki zakażeń.

Wdrożony przez szpital program kontroli zakażeń  pozwala na redukcję liczby zakażeń szpitalnych, stworzenie bezpiecznych warunków pobytu pacjenta w szpitalu, tym samym odzwierciedla poziom jakości usług świadczonych w placówce.

Udostępnij

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij