Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię/lekarza/stronę
Zamknij wyszukiwarkę

Szpital

Oddział Okulistyki

Kontakt: 17 861-10-31

Informacje o oddziale

Oddział udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki zachowawczej i zabiegowej, składa się z części diagnostycznej i łóżkowej – 17 łóżek, w tym 6 pooperacyjnych.

Do oddziału należą:

 • pracownia diagnostyki schorzeń siatkówki i jaskry,
 • pracownia laseroterapii,
 • racownia diagnostyki okulistycznej ogólnej,
 • ambulatorium okulistyczne,
 • gabinet do badania chorych hospitalizowanych.

Oddział posiada akredytację do specjalizowania lekarzy w dziedzinie okulistyki.
Aktualnie miejsc specjalizacyjnych: 6

Przy oddziale funkcjonują:

 • Poradnia Schorzeń Siatkówki – kwalifikacja pacjentów do leczenia w programie lekowym AMD,
 • Poradnia Leczenia Powikłań Ocznych Cukrzycy,
 • Poradnia Leczenia Jaskry,
 • Ambulatorium Okulistyczne.

Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt medyczny taki jak:

 • mikroskop do badania komórek śródbłonka Topcon,
 • urządzenia do wyliczania mocy soczewek wszczepialnych Zeiss i Alcon,
 • USG okulistyczne Quantel (najnowszej generacji z głowicą żyroskopową zapamiętującą jej położenie),
 • Angio OCT Revo NX,
 • perymetr komputerowy Oculus,
 • Szerokokątny laserowy skaningowy oftalmoskop z funkcją angiografii OPTOS NIKON – najnowszy zakup, pierwszy w województwie podkarpackim, jeden z pierwszych w kraju,
 • Nd YAG laser chirurgiczny Zeiss,
 • laser siatkówkowy Irydex 577,
 • lampy szczelinowe.

Dane kontaktowe

Centrala:
17 861 10 31/37
Gabinet lekarski:
17 861 10 31/37 wew. 322
Dyżurka pielęgniarek:
17 861 10 31/37 wew. 304
Sekretariat:
17 861 10 31/37 wew. 324

Personel medyczny

Pielęgniarka Koordynująca

Anna Nowosad
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego

Starszy asystent lekarz:

lek. Magdalena Hejda - Godlewska
specjalista w dziedzinie okulistyka
starszy asystent oddziału z doświadczeniem w chirurgii zaćmy, diagnozowaniu i leczeniu chorób oka. W poradni okulistycznej zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób siatkówki, w tym ocznych powikłań cukrzycy. Wykonuje zabiegi laseroterapii siatkówki i przedniego odcinka oka.

lek. Małgorzata Micał
specjalista w dziedzinie okulistyka
wieloletni starszy asystent oddziału okulistyki. Zajmuje się zabiegami z zakresu okuloplastyki oraz chirurgii zaćmy oraz diagnozowaniem i leczeniem chorób oka. Prowadzi poradnię leczenia jaskry.

lek. Elżbieta Lorenc
specjalista w dziedzinie okulistyka
starszy asystent oddziału, prowadzi poradnię leczenia powikłań ocznych cukrzycy. Wykonuje zabiegi laseroterapii siatkówki i przedniego odcinka.

lek. Katarzyna Wietrzykowska
specjalista w dziedzinie okulistyka

lek. Barbara Sabal
specjalista w dziedzinie okulistyka

lek. Magdalena Całka
specjalista w dziedzinie okulistyka

lek. Roksana Kolańczuk
specjalista w dziedzinie okulistyka

Młodszy asystent lekarz – rezydent:

lek. Joanna Aksamit - Tymcio
w trakcie specjalizacji w dziedzinie okulistyka

lek. Natalia Fornal
w trakcie specjalizacji w dziedzinie okulistyka

lek. Michał Tara
w trakcie specjalizacji w dziedzinie okulistyka

lek. Anna Bober - Białota
w trakcie specjalizacji w dziedzinie okulistyka

lek. Artur Lewicki
w trakcie specjalizacji w dziedzinie okulistyka

Zakres usług

 • Operacje zaćmy:
  • starczej, przedstarczej, wikłającej, pourazowej, podwichniętej-metodą fakoemulsyfikacji, a także ECCE w szczególnych przypadkach gdy wykonanie fakoemulsyfikacji nie jest możliwe,
  • zaćmy starczej u osób obciążonych schorzeniami ogólnoustrojowymi, wymagających hospitalizacji i szczególnej troski,
  • zaćm podwichniętych z użyciem perścienia napinającego torebkę soczewki Morchera i Cionniego.

Używamy najnowszego fakoemulsyfikatora CENTURION Alcon (USA) rok produkcji 2018. W celu zachowania jak najwyższej sterylności i jakości używamy pakietów indywidualnych dla każdego pacjenta, zawierających sprzęt i narzędzia jednorazowe, a także kasetę i tip ultradźwiękowy. Nie używamy kaset "całodziennych". Operacje fakoemulsyfikacji standardowo wykonujemy przez cięcie 2 mm. Mikroskop operacyjny: Moeller-Wedel (Szwajcaria) z torem wizyjnym i możliwością rejestracji operacji.

Wszczepiamy soczewki wysokiej jakości indywidualnie dobierane do oka pacjenta i potrzeb chirurga, w tym także soczewki przedniokomorowe i mocowane przeztwardówkowo oraz toryczne.

  • Operacyjne usunięcie ciał obcych wewnątrzgałkowo z wykonaniem ppV.
  • Operacyjne leczenie jaskry
   • operacje przetokowe klasyczne, z użyciem stentu Express i implantu OLOGEN oraz z użyciem MITOMYCYNY,
   • z wszczepieniem zastawki Ahmeda.
  • Leczenie schorzeń rogówki naszyciem błony owodniowej.
  • Leczenie operacyjne odwarstwienia siatkówki "z zewnątrz" poprzez wpuklenie plombą lub opasanie gałki ocznej.
  • Krioterapia zmian na powiekach, cyklokryoterapia.
  • Leczenie wysiękowej postaci AMD z zastosowaniem iniekcji doszklistkowych preparatu anty -VEGF oraz cukrzycowego obrzęku plamki, zakrzepu żyły środkowej siatkówki i CNV w krótkowzroczności wysokiej.
  • Laseroterapia siatkówki (laser 577 nm Iridex).
  • Irydotomia laserowa w jaskrze, kapsulotomia laserowa we wtórnej zaćmie (laser Nd Yag Zeiss).
  • Zaopatrywanie urazów oczu.
  • Wykonywanie drobnych zabiegów okulistycznych (usuwanie zmian skóry powiek, spojówki (skrzydlik), kępek żółtych, gradówek itp.).
  • Sondowanie dróg łzowych, u dzieci w znieczuleniu ogólnym, badanie dzieci w znieczuleniu ogólnym (z wyjątkiem retinopatii wcześniaczej).
  • Pełna diagnostyka okulistyczna: perymetria komputerowa, OCT, angiografia fluoresceinowa, pachymetria, biometria świetlna i ultradźwiękowa, mikroskop zwierciadlany (określenie ilości i jakości komórek śródbłonka), USG okulistyczne (Quantel), sprzęt podstawowy: lampa szczelinowa Haag-Streit z torem wizyjnym i elektronicznym tonometrem aplanacyjnym, soczewki Volka, wziernik Fisona itd.
  • Witrektomia z dostępu tylnego (PPV) w pełnym zakresie.

  Operacje wykonujemy na nowo zakupionym stole operacyjnym  (2019 r.) okulistycznym EYEFORCE ONE (Niemcy) o nośności 250 kg.

  Nowoczesna Sala Operacyjna do wyłącznego użytku oddziału jest po remoncie i modernizacji i spełnia wszystkie wymogi dla tego typu obiektów.

  W ramach poradni okulistycznej prowadzone są programy lekowe:

  1. Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki.
  2. Leczenia zapalenia błony naczyniowej oka (ZBN) - część pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowa.

  Informacje dla pacjentów

  Godziny odwiedzin pacjentów: 10:00 – 12:00 oraz 15:00 – 18:00

  Udostępnij

  Galeria zdjęć

  Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

  Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

  Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

  Zamknij