Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię/lekarza/stronę
Zamknij wyszukiwarkę

Szpital

Dział Higieny Szpitalnej

Dział Higieny Szpitalnej funkcjonuje jako komórka organizacyjna Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II. Zadaniem Działu jest zapewnienie właściwej organizacji w funkcjonowaniu Szpitala w zakresie całokształtu spraw związanych z utrzymaniem należytego stanu sanitarno - higienicznego Szpitala oraz w zakresie spraw organizacyjnych Pro-morte na optymalnym poziomie jakościowym, w tym m.in.:

 • Działania związane z utrzymaniem należytego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II dotyczące w szczególności:
  a) utrzymania czystości pomieszczeń,
  b) transportu wewnętrznego dotyczącego bielizny szpitalnej, zaopatrzenia w sprzęt i leki, odpadów,
  c) dystrybucji posiłków,
  d) czynności w obszarze pacjenta.

 • Udział w kontrolach instytucji zewnętrznych w obszarze związanym z utrzymaniem higieny, terminowe wykonywanie zaleceń.
 • Współpraca z Działem Zamówień Publicznych i Nieruchomości w zakresie opracowania specyfikacji na zakup wymaganych na potrzeby Działu Higieny Szpitalnej oraz Pro-morte środków czystości oraz sprzętu.
 • Wnioskowanie o przeprowadzenie procesów deratyzacji i dezynsekcji.
 • Nadzorowanie eksploatacji i stanu technicznego sprzętu stanowiącego wyposażenie Działu oraz Pro-morte, zgłaszanie konieczności napraw czy też zakupu.
 • Stosowanie obowiązujących procedur i standardów.
 • Przygotowywanie określonych sprawozdań, informacji, zestawień wniosków wynikających z pracy Działu oraz Pro-morte.
 • Współpraca z Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych w zakresie realizacji działań w obszarze sanitarno - epidemiologicznym.

Kontakt

 17 861 10 31 do 37

Godziny pracy

Dział Higieny Szpitalnej zapewnia realizację zadań w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II przez całą dobę.

 

Udostępnij

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij