Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię/lekarza/stronę
Zamknij wyszukiwarkę

Szpital

Centralna Sterylizatornia

Dane kontaktowe

Jest jedną z najnowocześniejszych placówek tego typu w regionie, spełniającą wszystkie standardy, normy i wymogi unijne. Układ przestrzenny Centralnej Sterylizatorni jest zgodny z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. ,,w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą”, gwarantujący zachowanie ruchu postępowego narzędzi i sprzętu medycznego.

Lokalizacja: Parter budynku, umożliwia łatwy dostęp ze wszystkich jednostek/komórek organizacyjnych Szpitala i z zewnątrz obiektu.

Kontakt:
Centrala: 17 8611031
Strefa brudna nr wew. 311
Strefa czysta nr wew. 409
Kierownik nr wew. 484

e-mail: sterylizacja@spzoz1.rzeszow.pl

Kierownik:
mgr Elżbieta Myszka

Godziny pracy: w dni robocze od godz. 700- 2100 oraz w wyznaczone dni świąteczne pomiędzy godz. 700 – 1700 zgodnie z ustalonym harmonogramem

Personel to wykwalifikowani pracownicy o dużym doświadczeniu w wykonywaniu procesów dekontaminacji, posiadający tytuł zawodowy technik sterylizacji medycznej, uprawnienia energetyczne Grupy II - cieplnej, oraz certyfikaty uprawniające do obsługi urządzeń.

Wyposażenie

Urządzenia umożliwiające mycie, dezynfekcję i wyjaławianie sprzętu, aparatury medycznej, narzędzi chirurgicznych i innych materiałów wymagających sterylizacji, w tym:

  • przelotowe 15-sto tacowe myjnie-dezynfektory,
  • myjnia ultradźwiękowa,
  • urządzenie do parowego oczyszczenia narzędzi,
  • stanowiska do manualnego mycia, dezynfekcji narzędzi
  • pistolety do mycia i suszenia
  • suszarka do narzędzi i aparatury medycznej,
  • stanowiska do pakietowania wyposażone w lupy podświetlane, odwijarko-obcinarki i zgrzewarki rotacyjne do opakowań foliowo-papierowych,
  • przelotowe sterylizatory parowe
  • elektroniczny system ewidencji obiegu narzędzi oraz
  • centralny system: dozowania środków chemicznych, stacji uzdatniania wody, oczyszczonego sprężonego powietrza oraz automatycznej wentylacji.

Zakres działalności

Zapewnienie bezpieczeństwa realizacji procedur medycznych poprzez dostarczenie sterylnego wyrobu medycznego, wyprodukowanego zgodnie z zachowaniem obowiązujących wymogów.

Świadczenie kompleksowych usług dezynfekcji i sterylizacji narzędzi chirurgicznych i instrumentów medycznych na potrzeby wszystkich oddziałów, sal operacyjnych i poradni specjalistycznych.

Spełnienie wymagań organizacyjnych i nowoczesne rozwiązania technologiczne stanowią istotny element bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjenta.

Działalność dydaktyczna:

Prowadzone są szkolenia podstawowe dla pracowników Centralnej Sterylizatornii oraz dla innego personelu medycznego Szpitala, a także staże kursu kwalifikacyjnego i specjalistycznego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego związane z tematyką dezynfekcji i sterylizacji medycznej.

Udostępnij

Galeria zdjęć

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij