Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię/lekarza/stronę
Zamknij wyszukiwarkę

Szpital

Centralna Sterylizatornia

Dane kontaktowe

Tel. 17 861-10-32 do 37
Kierownik wew. 484
Strefa brudna wew. 311
Strefa czysta wew. 409

Kierownik:
mgr Elżbieta Myszka

Godziny pracy:
w dni robocze w godz. 7:00 – 21:00 oraz w wyznaczone dni świąteczne pomiędzy godz. 7:00 – 17:00 zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Lokalizacja na parterze w budynku jednopiętrowym umożliwia łatwy dostęp ze wszystkich jednostek / komórek organizacyjnych Szpitala i usługodawców zewnętrznych.

Wyposażenie

Urządzenia umożliwiające dezynfekcję i wyjaławianie sprzętu, aparatury medycznej, narzędzi chirurgicznych, materiałów opatrunkowych i innych przedmiotów wymagających sterylizacji.

Wyodrębniono trzy strefy technologiczne:

 • Strefa brudna – w której odbywa się proces mycia i dezynfekcji
  Wyposażenie: przelotowe myjnie-dezynfektory, myjnia ultradźwiękowa, urządzenie do parowego oczyszczenia, stanowiska do manualnego mycia, dezynfekcji narzędzi oraz środków transportu
 • Strefa czysta – w której odbywa się proces kontroli, kompletowania zestawów narzędzi do zabiegów operacyjnych, pakietowania w odpowiednio ilościowe zestawy, znakowanie, a także załadunek sterylizatorów parowych, monitorowanie procesowe.
  Wyposażenie: suszarka do narzędzi, stanowiska do pakietowania zestawów narzędziowych wyposażone w lupy podświetlane, stanowiska wyposażone w odwijarko - obcinarki i zgrzewarki rotacyjne do opakowań foliowo-papierowych, przelotowe sterylizatory parowe
 • Strefa sterylna – w której odbywa się rozładunek sterylizatorów, zwalnianie wsadu, przechowywanie jałowego materiału oraz inkubowanie i odczytywanie wyników kontroli biologicznej oraz pomieszczenia administracyjno - gospodarcze w tym pomieszczenie socjalne, biurowe, szatnia z węzłem sanitarnym oraz pomieszczenie porządkowe.

Zakres działalności

 • Kwalifikowanie sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji.
 • Sprawdzenie dostępnymi testami funkcjonalności urządzeń do mycia, dezynfekcji, sterylizacji i zgrzewania opakowań foliowo-papierowych.
 • Oznakowanie pakietów i stosowanie narzędzi kontroli procesu, zgodnie z obowiązującymi w komórce procedurami.
 • Przygotowanie wsadu do sterylizatora, udokumentowanie wsadu, nadzorowanie skuteczności procesu przy zastosowaniu wskaźników kontroli zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, monitorowaniem parametrów fizycznych procesu.
 • Zwalnianie wsadu sterylizatora i wydawanie sterylnych pakietów do odbiorcy na podstawie narzędzi, wskaźników kontroli procesu (wskaźniki fizyczne, chemiczne i/lub biologiczne).
 • Prowadzenie szkoleń podstawowych dla pracowników Centralnej Sterylizatorni oraz dla innego personelu medycznego.

Personel zatrudniony w Centralnej Sterylizatorni to wykwalifikowani pracownicy o dużym doświadczeniu w wykonywaniu procesów dekontaminacji, posiadający odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia eksploatacyjne typu E, oraz certyfikaty dopuszczające do obsługi urządzeń.

Udostępnij

Galeria zdjęć

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij