Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię/lekarza/stronę
Zamknij wyszukiwarkę

Szpital

Kliniczny Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych

Kontakt: 17 861-10-31

Informacje o oddziale

Oddział prowadzi nieinwazyjną diagnostykę ostrych zespołów wieńcowych, niewydolności serca, wad nabytych serca, zaburzeń rytmu serca, diagnostykę trombofilii i nadciśnienia wtórnego (Pracownia Echokardiografii, Pracownia EKG, Pracownia prób wysiłkowych, Pracownia badań metodą Holtera). Posiada zaplecze diagnostyczne: Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Diagnostyki Obrazowej (RTG,TK, USG, USG-Doppler), Pracownię Endoskopii.

Oddział składa się z części kardiologicznej - 21 łóżek oraz 18 łóżek internistycznych.

Dane kontaktowe

Centrala:
17 861 10 31/37
Gabinet lekarski:
17 861 10 31/37 wew.: 302
Dyżurka pielęgniarek:
17 861 10 31/37 wew.: 314
Sekretariat:
17 861 10 31/37 wew.: 301

kardio-wewn@spzoz1.rzeszow.pl

Personel medyczny

p.o. Pielęgniarka oddziałowa:
Bożena Surowiec
specjalista pielęgniarstwa internistycznego (zachowawczego)

Pielęgniarka koordynująca:
mgr Joanna Chłanda
specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Lekarze - asystenci oddziału:

lek. Małgorzata Wiśniowska
specjalista w dziedzinie choroby wewnętrzne
specjalista w dziedzinie kardiologia

lek. Małgorzata Kawalec - Binduga
specjalista w dziedzinie choroby wewnętrzne
specjalista w dziedzinie balneologia i medycyna fizykalna

lek. Agnieszka Kamińska
specjalista w dziedzinie choroby wewnętrzne
specjalista w dziedzinie hipertensjologia

lek. Teresa Tasior
specjalista w dziedzinie choroby wewnętrzne
specjalista w dziedzinie kardiologia

lek. Elżbieta Kubek
specjalista w dziedzinie choroby wewnętrzne
specjalista w dziedzinie diabetologia

lek. Katarzyna Mach
specjalista w dziedzinie choroby wewnętrzne
specjalista w dziedzinie kardiologia

lek. Katarzyna Gądek
specjalista w dziedzinie choroby wewnętrzne

lek. Joanna Lorenc
specjalista w dziedzinie choroby wewnętrzne

lek. Magdalena Szabat
specjalista w dziedzinie choroby wewnętrzne

lek. Łucja Dudek
specjalista w dziedzinie choroby wewnętrzne

lek. Zbigniew Fudali
specjalista w dziedzinie choroby wewnętrzne

lek. Barbara Radziszewska
specjalista w dziedzinie choroby wewnętrzne

Lekarze rezydenci specjalizujący się w dziedzinie chorób wewnętrznych :

lek. Aneta Płoszaj
w trakcie specjalizacji w dziedzinie choroby wewnętrzne

lek. Małgorzata Wilk
w trakcie specjalizacji w dziedzinie choroby wewnętrzne

lek. Justyna Fijałka - Puchała
w trakcie specjalizacji w dziedzinie choroby wewnętrzne

lek. Magdalena Selwa - Wilk
w trakcie specjalizacji w dziedzinie choroby wewnętrzne

Młodszy asystent lekarz:

lek. Volodymyr Tomyn

Zakres usług

 1. Diagnostyka i leczenie licznych schorzeń z zakresu:
  • kardiologii
  • hipertensjologii
  • diabetologii
  • geriatrii
  • pulmonologii
  • nefrologii
  • gastroenterologii
 2. Diagnostyka ww. chorób w poradniach diagnostycznych wewnątrzoddziałowych::
  • echokardiografia przezklatkowa
  • echokardiografia  przezprzełykowa
  • echokardiografia obciążeniowa
  • monitorowanie ekg metodą Holtera
  • całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą Holtera
  • testy wysiłkowe na bieżni ruchomej
  • wykonywanie testów pochyleniowych w diagnostyce omdleń
  • badania ultrasonograficzne tarczycy, jamy brzusznej, klatki piersiowej
  • test uciskowy, usg naczyń żylnych i tętniczych
  • szeroki panel badań laboratoryjnych
 3. Ocena ryzyka pacjentów z chorobami internistycznymi do zabiegów operacyjnych niekardiochirurgicznych- we współpracy z oddziałami zabiegowymi tutejszego szpitala
 4. Praca w przyszpitalnych poradniach specjalistycznych (kardiologiczna, diabetologiczna)
 5. Dydaktyka
  • Prowadzenie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych
  • Od 2018 roku współpraca  z Uniwersytetem Rzeszowskim, prowadzenie zajęć z propedeutyki interny dla studentów III roku kierunku lekarskiego
  • Organizacja i prowadzenie staży podyplomowych
  • Organizacja i prowadzenie wakacyjnych praktyk studenckich kierunku lekarskiego i pielęgniarstwa
  • Organizacja szkoleń wewnątrzszpitalnych
  • Stałe podnoszenie kwalifikacji przez personel oddziału poprzez liczne kursy, szkolenia, konferencje.
 6. Edukacja pacjentów w zakresie czynników ryzyka miażdżycy, cukrzycy, aktywności fizycznej, prawidłowego odżywiania.

Informacje dla pacjentów

Chorzy przyjmowani są w trybie ostrym (nagłe zachorowania – zawały serca, zaburzenia rytmu serca, elektrolitowe, metaboliczne) oraz w trybie planowym (okres oczekiwania w zależności od stanu pacjenta).
Chorzy winni posiadać skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty z wyjątkiem pacjentów, u których nastąpiło nagłe zachorowanie. Oddział wykonuje procedury zachowawcze i część procedur inwazyjnych np. kardiowersja, biopsja, czasowa stymulacja serca, itp.

Godziny odwiedzin pacjentów: 11:00 – 13:00 oraz 16:00 – 20:00

Udostępnij

Galeria zdjęć

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij