Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię/lekarza/stronę
Zamknij wyszukiwarkę

Pacjent

Przyjęcie do szpitala, wypisy

Przyjęcie do szpitala

W celu przyjęcia do szpitala należy zgłosić się do placówki w wyznaczonym przez lekarza dniu i godzinie wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi tożsamość oraz e-skierowanie.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej może zostać potwierdzone na podstawie dokumentu elektronicznego, sporządzonego na podstawie numeru PESEL przez NFZ i przesłanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób określony powyżej pacjent po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, może złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Z Kancelarii Zapisów pacjent kierowany jest do Izby Przyjęć gdzie: przebiera się do zabiegu (w przypadku gdy osoba przyjmowana do szpitala posiada przy sobie wartościowe przedmioty w celu przechowania może skorzystać z sejfu szpitalnego), następnie wykonujemy zapis EKG, dokonujemy pomiaru wagi, wzrostu, RR, tętna i temperatury. Po wstępnych badaniach pacjent odprowadzany jest przez personel do danego oddziału szpitala. Nad prawidłowym i sprawnym funkcjonowaniem Izby Przyjęć czuwa Kierownik i Oddziałowa.

Niezbędne rzeczy, które pacjent powinien mieć przy sobie:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna – dla osób, które nie ukończyły 18-tego roku życia)
 • e-skierowanie  do szpitala (4 cyfrowy kod)
 • PESEL
 • rzeczy osobiste (piżamę, bieliznę, szlafrok, pantofle, przybory toaletowe)
 • aktualne badania laboratoryjne (morfologia) oraz badania wskazane przez lekarza prowadzącego
 • dokumentacja dotycząca dotychczasowego leczenia (np. kart informacyjne)
 • zaświadczenie o występowaniu u Pacjenta choroby przewlekłej otrzymane od lekarzy specjalistów
 • wykaz aktualnie przyjmowanych leków, prosimy również zabrać ze sobą te leki

Wypisy

Wypis pacjentów ze szpitala odbywa się w oddziałach szpitalnych a o jego terminie decyduje lekarza prowadzący.

Pacjent otrzymuje kartę informacyjną, która zawiera najważniejsze informacje związane z hospitalizacją (rozpoznanie choroby, wyniki badań, zalecenia lekarskie, terminy wizyt kontrolnych i inne).

Wypisanie pacjenta następuje przypadku:

 • gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych
 • na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego
 • gdy pacjent w sposób rażący narusza Regulamin Szpitala, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia
Udostępnij

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij