Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię/lekarza/stronę
Zamknij wyszukiwarkę

Medycyna pracy

Nowy kontrahent

Kontakt:
17 853 52 81 do 84 w 307 w celu zawarcia umowy
Rejestracja:
17 857 66 13 lub 17 853 80 52 wew. 274

Zmiany w przepisach dotyczących badań profilaktycznych pracowników!!!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 457), informujemy że od dnia 1.04.2015 r. obowiązuje wzór skierowania na badania lekarskie (wstępnie, okresowe, kontrolne). Wzór ww. skierowania do pobrania w dziale "Skierowania do pobrania":

Rejestracja e-mailowa w Poradni Medycyny Pracy

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie informuje, że w trosce o pacjentów Przychodni Medycyny Pracy oraz jakość świadczonych usług, wprowadza rejestrację e-mailową, która ma na celu usprawnienie realizacji badań profilaktycznych.

Wobec powyższego w przypadku badań wstępnych wymagane jest przesłanie skierowania drogą e-mailową z podaniem numeru telefonu do pracownika w celu umówienia wizyty, a w przypadku badań kontrolnych skierowanie oraz zaświadczenie o ukończonym leczeniu z podaniem numeru telefonu do pracownika i wskazaniem daty ostatniego dnia zwolnienia. W/w dokumentację/informację prosimy przesyłać na adres  mp@spzoz1.rzeszow.pl z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych. Skierowanie powinno zawierać numer PESEL, adres zamieszkania wraz z innymi niezbędnymi danymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednocześnie informujemy, że pacjent w dniu zgłoszenia się na badania, powinien dostarczyć oryginał skierowania.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Rejestracją Medycyny Pracy pod numerem telefonu:
17 857 66 13 lub 17 853 80 51 do 54 wew. 274.

Udostępnij

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij