Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię/lekarza/stronę
Zamknij wyszukiwarkę

Szpital

Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej

Kontakt: 17 861-10-31 wew. 325

Informacje o oddziale

Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej dysponuje 30 łóżkami do całodobowej hospitalizacji chorych, blokiem operacyjnym oraz przyszpitalną poradnią chirurgii ogólnej do celów opieki ambulatoryjnej. Oddział zajmuje się ostrymi i planowymi schorzeniami głównie z zakresu jamy brzusznej. Wykonuje zabiegi resekcyjne zmian nowotworowych przewodu pokarmowego. Z zakresu chirurgii endokrynologicznej resekcję tarczycy, przytarczycy i nadnerczy. Wykonuje zabiegi laparoskopowe jamy brzusznej: pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego, śledziony, przepuklin brzusznych oraz jelita grubego i odbytnicy. Zabiegi endoskopowe tj. ECPW, EUS, gastroskopia, kolonoskopia z biopsją. W oddziale odbywają się szkolenia z zakresu stażu podyplomowego. Posiada 3 miejsca rezydenckie.

Dane kontaktowe

Centrala:
17 861 10 31
Gabinet lekarski:
17 861 10 31 wew.: 344
Dyżurka pielęgniarek:
17 861 10 31 wew.: 325
Sekretariat:
17 861 10 31 wew.: 408

Personel medyczny

Zastępca Ordynatora Oddziału
lek. Anna Belina
specjalista w dziedzinie chirurgia ogólna

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Lucyna Ferenc - Wołek
specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi oraz z żywienia klinicznego

Pielęgniarka Koordynująca
mgr Wioletta Olszańska
specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Starszy asystent lekarz:

lek. Mirosław Karpiński
specjalista w dziedzinie chirurgia ogólna

lek. Rafał Przybyła
specjalista w dziedzinie chirurgia ogólna
specjalista w dziedzinie urologia

lek. Jan Czerwiński
specjalista w dziedzinie chirurgia ogólna

lek. Tomasz Owsiany
specjalista w dziedzinie chirurgia ogólna

dr n. med. i n. o zdr. Piotr Szredzki
specjalista w dziedzinie chirurgia ogólna
specjalista w dziedzinie gastroenterologia

lek. Bernadeta Kubiś
specjalista w dziedzinie chirurgia ogólna

dr n. med. Lesław Szczerba
specjalista w dziedzinie chirurgia ogólna
specjalista w dziedzinie chirurgia onkologiczna

lek. Jarosław Szpunar
specjalista w dziedzinie chirurgia ogólna

lek. Marek Bieryło
specjalista w dziedzinie chirurgia ogólna

Młodszy asystent lekarz:
 

Młodszy asystent lekarz – rezydent:

lek. Wojciech Siwiaszczyk
w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgia ogólna

lek. Arkadiusz Sokołowski
w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgia ogólna

lek. Jagoda Jagiełło
w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgia ogólna

lek. Julia Perlak
w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgia ogólna

Zakres usług

Operacje w zakresie jelit oraz leczenie zachowawcze

 • Appendektomia metodą laparoskopową
 • Appendektomia metodą klasyczną
 • Laparoskopia diagnostyczna
 • Hemikolektomia prawostronna metodą klasyczną oraz metodą laparoskopową
 • Hemikolektomia lewostronna
 • Subtotalna kolektomia
 • Proktokolektomia z ileostomią definitywną
 • Wytworzenie kolostomii pętlowej / końcowej metodą klasyczną oraz metodą laparoskopową
 • Wytworzenie ileostomii pętlowej
 • Wycięcie esicy
 • Odcinkowa resekcja esicy
 • Przednia resekcja odbytnicy metodą klasyczną oraz metodą laparoskopową
 • Brzuszno kroczowa amputacja odbytnicy metodą klasyczną oraz metodą laparoskopową
 • Resekcja odcinkowa jelita cienkiego lub grubego
 • Operacyjne usunięcie ciała obcego z przewodu pokarmowego
 • Wycięcie uchyłka Meckla
 • Wycięcie guza przestrzeni zaotrzewnowej
 • Mikrojejunostomia
 • Zamknięcie przetoki na okrężnicy
 • Operacje niedrożności jelita grubego i jelita cienkiego
 • Leczenie zachowawcze krwawienia do przewodu pokarmowego
 • Leczenie zachowawcze zapalenia uchyłków jelita grubego

Operacje w zakresie odbytu

 • Wycięcie żylaków odbytu metodą Milligana-Morgana
 • Wycięcie szczeliny odbytu
 • Nacięcie ropnia około odbytniczego
 • Wycięcie polipa odbytu
 • Rektopeksja
 • Wycięcie torbieli włosowej
 • Wycięcie przetoki odbytu
 • Rozcięcie przetoki odbytu
 • Operacja przetoki odbytu metodą Hipokratesa

Operacje w zakresie żołądka

 • Pyloroplastyka sposobem Heineke-Mikulicza z lub bez wagotonii pniowej
 • Proste zszycie perforowanego wrzodu dwunastnicy
 • Proste zszycie perforowanego wrzodu żołądka
 • Proste zszycie perforowanego wrzodu dwunastnicy metodą laparoskopową
 • Proste zszycie perforowanego wrzodu żołądka metodą laparoskopową
 • Uwolnienie zrostów otrzewnowych
 • Całkowite wycięcie żołądka
 • Subtotalne wycięcie żołądka
 • Antrektomia z zespoleniem żołądkowo-dwunastniczym sp. Rydygiera
 • Antrektomia z zespoleniem żołądkowo-jelitowym sp. Roux-Y
 • Gastrostomia odbarczająca lub odżywcza

Operacje pęcherzyka żółciwego i dróg żółciowych

 • Cholecystektomia laparoskopowa z lub bez cholangiografii śródoperacyjnej
 • Cholecystektomia metodą klasyczną z lub bez cholangiografii śródoperacyjnej
 • Rewizja i drenaż dróg żółciowych
 • Zespolenie przewodowo-jelitowe, dwunastnicze

Operacje wątroby

 • Packing wątroby
 • Miejscowe wycięcie zmiany wątroby

Operacje w zakresie trzustki i leczenie zachowawcze

 • Pankreatoduodenektomia operacja Whipple'a: Traverso
 • Nekrozektomia trzustki z / bez drenażu
 • Obwodowa resekcja trzustki
 • Drenaż przezskórny torbieli/ ropnia trzustki
 • Pankreatocystogastrostomia sp. Jurasza
 • Pankreatocystojejunostomia sp. Roux-Y
 • Leczenie zachowawcze ostrego zapalenia trzustki
 • Leczenie zachowawcze przewlekłego zapalenia trzustki
 • EUS

Operacje w zakresie śledziony

 • Splenektomia laparoskopowo
 • Splenektomia metodą klasyczną

Operacje przepuklin

 • Operacja przepuklin z użyciem siatki
 • Operacja przepuklin bez użycia siatki
 • Operacje przepuklin pachwinowych laparoskopowe
 • Operacje przepuklin brzusznych laparaskopowe

Operacje w zakresie układu żylnego oraz leczenie zachowawcze

 • Leczenie zachowawcze zakrzepicy żył głębokich kończyn
 • Wycięcie żylaków kończyny dolnej metodą Babcocka

Operacje tarczycy

 • Całkowite pozatorebkowe wycięcie tarczycy w neuromonitoringu
 • Wycięcie płata tarczycy
 • Wycięcie przytarczyc

Operacje w zakresie piersi

 • Mastektomia sposobem Maddena
 • Mastektomia prosta
 • Operacja oszczędzająca gruczołu piersiowego
 • Miejscowe wycięcie guza piersi

Operacje w zakresie układu chłonnego

 • Wycięcie węzła wartowniczego w przypadku czerniaka złośliwego skóry
 • Limfadenektomia pachowa
 • Limfadenektomia udowo-biodrowa

Operacje w zakresie jąder

 • Operacja wodniaka jądra sposobem Winkelmann'a
 • Operacja wodniaka jądra sposobem Bergmanna

Zabiegi diagnostyczne

 • Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa i rdzeniowa wątroby
 • Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa trzustki
 • Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa piersi
 • Biopsja gruboigłowa piersi, wątroby

Zabiegi różne

 • Tracheostomia
 • Wycięcie miejscowe zmiany skórnej
 • Wycięcie miejscowe guza tkanki podskórnej
 • Nacięcie i drenaż ropnia
 • Nacięcie i drenowanie zakażeń ręki
 • Przeszczepy naskórkowe
 • Zaopatrywanie ran
 • Amputacje w obrębie kończyn
 • Embolektomia
 • Zeszycie uszkodzonej urazowo tętnicy obwodowej
 • Zakładanie portu naczyniowego
 • Drenaż jamy opłucnowej

Informacje dla pacjentów

 1. Chorzy przyjmowani są w trybie ostrym (nagłe zachorowania bez skierowania) oraz w trybie planowym (ze skierowaniem do szpitala, podstawowymi badaniami lekarskimi, morfologią i grupą krwi).
 2. Wyznaczanie terminów przyjęć odbywa się w dni powszednie w godzinach od 10:00 do 14:00.
 3. Przyjęcia – pacjent zgłasza się do szpitala na czczo z aktualną dokumentacją medyczną (z wynikami badań, dokumentacją RTG/KT/USG, kartami informacyjnymi) i listą przyjmowanych leków.
 4. Godziny odwiedzin pacjentów: 10:00 – 12:00 oraz 15:00 – 19:00
Udostępnij

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij