Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię / lekarza / stronę
Zamknij wyszukiwarkę

Pacjent

Programy profilaktyczne

Programy profilaktyczne finansowane przez Urząd Miasta Rzeszowa

"Program wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C, wśród mieszkańców miasta Rzeszowa"

Czas trwania programu:

29.03.2021 r. - 30.11.2021 r. (lub do wyczerpania limitu badań)

Uczestnicy:

osoby w wieku od 18 roku życia posiadające obywatelstwo polskie, zameldowane na stałe lub czasowo na terenie miasta Rzeszowa, w szczególności z grup ryzyka tj.:

 • hospitalizowani w ciągu ostatnich 15 lat minimum jeden raz,
 • po przebytych drobnych zabiegach medycznych w ostatnich 15 latach,
 • bezrobotni.

Programem nie mogą być objęte osoby, u których już wcześniej zdiagnozowano zakażenie wirusem HCV oraz leczące się z tego powodu w lecznictwie ambulatoryjnym lub/i zamkniętym oraz te, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystały z tego typu Programu.

W ramach programu oferujemy bezpłatnie:

 • pobranie krwi w celu wykonania badań przesiewowych w kierunku wykrycia przeciwciał anty HCV we krwi (test anty-HCV),
 • edukację indywidualną prowadzoną przez personel pobierający krew dot. ryzyka zakażeń HCV i profilaktyki w tym zakresie,
 • kierowanie osób z dodatnim wynikiem na obecność przeciwciał anty – HCV do lekarza POZ, celem uzyskania skierowania do dalszego leczenia w Poradni Chorób Zakaźnych, w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Realizacja:

 • Przychodnia Specjalistyczna Nr 1 ul. Hetmańska 21
  Punkt poboru krwi (pok. 19)
  godziny, w których wykonywane jest badanie:
  poniedziałek - piątek w godz. 7.30 – 9.30
 • Przychodnia Specjalistyczna Nr 3 ul. Hoffmanowej 8a
  Punkt poboru krwi (pok. 102)
  godziny, w których wykonywane jest badanie:
  poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 9.30
 • Szpital Miejski im. Jana Pawła II ul. Rycerska 4
  Punkt poboru krwi
  godziny, w których wykonywane jest badanie:
  poniedziałek w godz. 8.00 – 18.00
  wtorek – piątek w godz. 8.00 – 14.30

Programy profilaktyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

 

   Program profilaktyki raka szyjki macicy.

   W programie mogą uczestniczyć kobiety w wieku od 25 do 59 lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia). Badanie w ramach Programu przeprowadzane jest raz na 3 lata.
   U kobiet obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka) badania w ramach programu przysługują co 12 miesięcy.

   Pacjentki leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy mogą ponownie uczestniczyć w programie i zostaną objęte skryningiem cytologicznym po zakończeniu kontroli onkologicznej – decyzje podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne.

   Badania wykonuje się w:

   • Poradni Ginekologiczno - Położniczej w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 ul. Hetmańska 21,
    17 85 352 82 wew. 320, w godzinach:
    • środa 12.00 - 18.00
    • czwartek 8.00 - 13.00
    • piątek 12.35 - 14.35
   • Poradni Ginekologiczno - Położniczej w Przychodni Specjalistycznej Nr 3 przy ul. Hoffmanowej 8a,
    17 853 80 52 wew. 246, w godzinach:
    • poniedziałek 14.00 - 18.00
    • wtorek 8.00 - 13.00
    • środa 8.00 - 13.00

   Nie jest wymagane skierowanie.

   Program skierowany jest do osób obciążonych czynnikami ryzyka: nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg), zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL -cholesterolu, trójglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu), palenie tytoniu, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, wzrost stężenia fibrynogenu, wzrost stężenia kwasu moczowego, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie, wiek, płeć męska, obciążenia gnetyczne, będących w danym roku kalendarzowym w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu (także u innych świadczeniodawców).

    

   • Programy profilaktyczne realizowane przez lekarzy i pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej.
    Świadczenia udzielane są pacjentom znajdującym się na liście zapisanych do lekarzy przychodni POZ nr 5 przy ul. Hoffmanowej 8a

    

   Program profilaktyki raka piersi

    PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY  

   Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia), spełniających jedno z poniższych kryteriów:

   • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy,

   • Otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w poprzednim roku pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka: rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki) lub mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2.

   Nie jest wymagane skierowanie

   Kryterium wykluczające: programem nie mogą być objęte kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi. 

   Program realizowany jest w Pracowni Mammograficznej Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21

   Rejestracja:

   Pracownia Mammograficzna Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21
   17 85 352 82 do 84 wew. 330.
   poniedziałek, środa - piątek w godz. 7.00 - 14.35
   wtorek w godz. 9.30-17.00

   PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI

   Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w etapie podstawowym programu raka piersi uzyskały nieprawidłowy wynik badania mammograficznego.

   W trakcie porady na etapie pogłębionej diagnostyki, lekarz w zależności od wskazań medycznych decyduje, które z dostępnych w ramach programu procedur należy wykonać w celu postawienia ostatecznego rozpoznania.

   Etap pogłębionej diagnostyki obejmuje:

   • Poradę lekarską;

   • Mammografię uzupełniającą lub USG piersi;

   • Biopsję aspiracyjną cienkoigłową lub biopsję aspiracyjna gruboiglową z badaniem cytologicznym albo histopatologicznym pobranego materiału;

   • Podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania i potwierdzenie jej wystawieniem skierowania na dalszą diagnostykę lub leczenie.

    Kobiety, u których rozpoznano raka piersi lub inne schorzenia wymagające leczenia specjalistycznego zostają skierowane (poza programem) do dalszej diagnostyki lub leczenia do świadczeniodawców posiadających umowę z NFZ w odpowiednich rodzajach świadczeń.

    Program realizowany jest w Pracowni USG Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie przy ul. Rycerskiej 4 oraz w Pracowni Mammograficznej Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21

    Rejestracja:

    Pracownia USG
    17 86 110 31 do 37 w. 346.
    poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 14.35

     

    Program profilaktyki chorób układu krążenia

    Program skierowany jest do osób obciążonych czynnikami ryzyka: nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg), zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL -cholesterolu, trójglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu), palenie tytoniu, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, wzrost stężenia fibrynogenu, wzrost stężenia kwasu moczowego, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie, wiek, płeć męska, obciążenia gnetyczne, będących w danym roku kalendarzowym w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu (także u innych świadczeniodawców).

    Nie jest wymagane skierowanie

     

    Program profilaktyki gruźlicy

    Program skierowany jest do osób dorosłych, nieposiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym w szczególności:

    • osób, które miały bezpośredni kontakt z chorymi na gruźlicę lub
    • osób, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: długotrwale bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i /lub narkomanią, bezdomny,
    • osób, które w okresie ostatnich 24 miesięcy nie podlegały badaniu ankietowemu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w ramach profilaktyki gruźlicy (także u innych świadczeniodawców).

    Nie jest wymagane skierowanie

    Rejestracja:

    • Programy realizowane są w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nr 5 przy ul. Hoffmanowej 8 a
     17 85 380 51 wew. 275
     17 85 339 38
     poniedziałek- piątk  8.00 – 18.00
    Udostępnij

    Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

    Zamknij