Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię / lekarza / stronę
Zamknij wyszukiwarkę

Pacjent

Programy profilaktyczne

„Program wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Miasta Rzeszowa na lata 2021-2025”

Czas trwania programu: 01.09.2021 r. - 20.12.2021 r.                      

Uczestniczki programu:

 

 • mieszkanki Rzeszowa w wieku od 40 do 49 lat oraz 70 lat i więcej, na stałe lub czasowo zameldowane
  na terenie miasta Rzeszowa, posiadające obywatelstwo polskie;
 • uczennice ostatnich klas szkół średnich w Rzeszowie.

W ramach programu oferujemy bezpłatnie:

 • edukację dot. profilaktyki raka piersi ogólnodostępną na stronie internetowej oraz Facebooku
  SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie dla kobiet w wieku od 40 do 49 lat oraz 70 lat i więcej,
 • instruktaż samobadania piersi dla kobiet w wieku od 40 do 49 lat,
 • kwalifikacje do przesiewowego badania mammograficznego dla kobiet w wieku od 40 do 49 lat
  oraz 70 lat i więcej,
 • badanie mammograficzne dla kobiet w wieku od 40 do 49 lat oraz 70 lat i więcej, u których w rodzinie występował rak piersi, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie miały wykonywanego badania mammograficznego, nie leczą się w poradni ginekologicznej lub/i onkologicznej w związku ze zmianami
  w obrębie piersi,
 • kontrolną wizytę lekarską – w przypadku otrzymania nieprawidłowego wyniku mammografii.

Realizacja Programu:

Przychodnia Specjalistyczna Nr 1 Rzeszowie
ul. Hetmańska 21, 35-045 Rzeszów
Instruktaż samobadania piersi:                                                                         
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza (pok. 108):                                                                          

poniedziałek, środa:9.00-13.00,
wtorek: 10.00.-15.00                                                                                                                                 
Rejestracja telefoniczna lub osobista:
17 853-52-82 wew. 320

Kwalifikacja do mammografii*:
poniedziałek – piątek: 7.00 – 14.35
Badanie mammograficzne:
Pracownia Mammograficzna (pok. 9)
poniedziałek – piątek: 8.00 – 17.00
Rejestracja telefoniczna lub osobista:
17 85 35 281 do 84 wew. 330 lub 314

Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 Rzeszowie,
ul. Lubelska 6, 35-241 Rzeszów,
Kwalifikacja do mammografii*:
poniedziałek – piątek: 7.00 – 14.35                                   

Przychodnia Specjalistyczna Nr 3,
ul. Hoffmanowej 8A,  35-016 Rzeszów
Instruktaż samobadania piersi                                                                                          
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza (pok. 304):                                                                          
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8.00 – 13.00                                                                                                                           
czwartek: 11.35 – 14.35                                                                                                                                    
Rejestracja telefoniczna lub osobista:
17 853-80-52 wew. 246
Kwalifikacja do mammografii*:
poniedziałek – piątek: 7.00 – 14.35

Przychodnia POZ Nr 5,     
ul. Hoffmanowej 8a, 35-016 Rzeszów
Instruktaż samobadania piersi                                          
Gabinet zabiegowy (pok. 121),         
poniedziałek – piątek: 12.00 – 13.00
Rejestracja telefoniczna lub osobista:
poniedziałek- piątek 8.00-17.00
17 853-80-52 wew. 228
Kwalifikacja do mammografii*:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 17.00

*nie jest wymagana wcześniejsza rejestracji          

    „Program wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek Miasta Rzeszowa na lata 2021-2025” Czas trwania programu: 01.09.2021 r. - 20.12.2021 r.       Uczestniczki programu: •	mieszkanki Rzeszowa w wieku od 40 do 49 lat oraz 70 lat i więcej, na stałe lub czasowo zameldowane na terenie miasta Rzeszowa, posiadające obywatelstwo polskie; •	uczennice ostatnich klas szkół średnich w Rzeszowie. W ramach programu oferujemy bezpłatnie: •	edukację dot. profilaktyki raka piersi ogólnodostępną na stronie internetowej oraz Facebooku SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie dla kobiet w wieku od 40 do 49 lat oraz 70 lat i więcej, •	instruktaż samobadania piersi dla kobiet w wieku od 40 do 49 lat, •	kwalifikacje do przesiewowego badania mammograficznego dla kobiet w wieku od 40 do 49 lat oraz 70 lat i więcej, •	badanie mammograficzne dla kobiet w wieku od 40 do 49 lat oraz 70 lat i więcej, u których w rodzinie występował rak piersi, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie miały wykonywanego badania mammograficznego, nie leczą się w poradni ginekologicznej lub/i onkologicznej w związku ze zmianami w obrębie piersi, •	kontrolną wizytę lekarską – w przypadku otrzymania nieprawidłowego wyniku mammografii. Realizacja Programu: Przychodnia Specjalistyczna Nr 1 Rzeszowie ul. Hetmańska 21, 35-045 Rzeszów Instruktaż samobadania piersi:   					 Poradnia Ginekologiczno-Położnicza (pok. 108):					 poniedziałek, środa: 9.00-13.00, wtorek 10.00.-15.00									 Rejestracja telefoniczna lub osobista:									 <span class='call'></span> 17 853-52-82 wew. 320 Kwalifikacja do mammografii*: W okienku Rejestracji poniedziałek – piątek: 7.00 – 14.35 Badanie mammograficzne: Pracownia Mammograficzna (pok. 9) poniedziałek – piątek: 8.00 – 17.00 Rejestracja telefoniczna lub osobista: 17 85 35 281 do 84 wew. 330 lub 314 Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 Rzeszowie, ul. Lubelska 6, 35-241 Rzeszów, Kwalifikacja do mammografii*: W okienku Rejestracji poniedziałek – piątek: 7.00 – 14.35			 Przychodnia Specjalistyczna Nr 3, ul. Hoffmanowej 8A, 35-016 Rzeszów Instruktaż samobadania piersi						 Poradnia Ginekologiczno-Położnicza (pok. 304):					 poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8.00 – 13.00 								 czwartek: 11.35 – 14.35									 Rejestracja telefoniczna lub osobista:									 17 853-80-52 wew. 246 Kwalifikacja do mammografii*: W okienku Rejestracji poniedziałek – piątek: 7.00 – 14.35 Przychodnia POZ Nr 5,	 ul. Hoffmanowej 8a, 35-016 Rzeszów	 Instruktaż samobadania piersi			 Gabinet zabiegowy (pok. 121),	 poniedziałek – piątek: 12.00 – 13.00 Rejestracja telefoniczna lub osobista: poniedziałek- piątek 8.00-17.00 <span class='call'></span> 17 853-80-52 wew. 228 Kwalifikacja do mammografii*: W okienku Rejestracji poniedziałek – piątek: 8.00 – 17.00 *nie jest wymagana wcześniejsza rejestracji

 

„Program  wczesnego wykrywania nowotworów Jelita Grubego wśród mieszkańców Miasta Rzeszowa w latach 2021-2025”

            Czas trwania programu: 01.09.2021 r. - 20.12.2021 r. lub do wyczerpania limitu badań.

Uczestnicy: mieszkańcy miasta Rzeszowa w wieku:

• od 25 do 49 lat w przypadku osób pochodzących z rodziny HNPCC lub FAP,
zgodnie z potwierdzeniem z poradni genetycznej,

• od 40 do 49 lat w przypadku osób, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego,

• od 50 do 75 lat  w przypadku nie wymienionych wyżej osób,
nieleczący się z powodu nowotworu jelita grubego, którzy nie mieli wykonanej kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem się do Programu, nieposiadający w ciągu 6 miesięcy imiennego zaproszenia do udziału w Ogólnopolskim Programie Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego, na stałe lub czasowo zameldowani na terenie miasta Rzeszowa, posiadający obywatelstwo polskie.

        W ramach programu zapraszamy na bezpłatne:

 • badanie i poradę lekarza specjalisty,
 • edukację dot. profilaktyki  pierwotnej i wtórnej raka jelita grubego,
 • badanie kolonoskopii diagnostycznej wykonane w znieczuleniu ogólnym.

   Realizacja Programu:

Program realizowany jest w Pracowni Endoskopii Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie, ul. Rycerska 4 w dniach:
poniedziałek w godz. 14.35 – 18.00
czwartek w godz. 14.35 – 18.00

Prosimy o wcześniejszą rejestrację:

Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Rzeszowie
pod nr 17 861 - 10 - 31 do 37 wew. 400
lub osobiście - Pracownia Endoskopii (parter)
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.35

„Program wczesnego wykrywania nowotworów Jelita Grubego wśród mieszkańców Miasta Rzeszowa w latach 2021-2025” 	Czas trwania programu: 01.09.2021 r. - 20.12.2021 r. lub do wyczerpania limitu badań. Uczestnicy: mieszkańcy miasta Rzeszowa w wieku: •	od 25 do 49 lat w przypadku osób pochodzących z rodziny HNPCC lub FAP, zgodnie z potwierdzeniem z poradni genetycznej, •	od 40 do 49 lat w przypadku osób, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego, •	od 50 do 75 lat w przypadku nie wymienionych wyżej osób, nieleczący się z powodu nowotworu jelita grubego, którzy nie mieli wykonanej kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem się do Programu, nieposiadający w ciągu 6 miesięcy imiennego zaproszenia do udziału w Ogólnopolskim Programie Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego, na stałe lub czasowo zameldowani na terenie miasta Rzeszowa, posiadający obywatelstwo polskie. 	W ramach programu zapraszamy na bezpłatne: –	badanie i poradę lekarza specjalisty, –	edukację dot. profilaktyki pierwotnej i wtórnej raka jelita grubego, –	badanie kolonoskopii diagnostycznej wykonane w znieczuleniu ogólnym. 	Realizacja: 	Program realizowany jest w Pracowni Endoskopii Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II       w Rzeszowie, ul. Rycerska 4 w dniach: poniedziałek w godz. 14.35 – 18.00 czwartek w godz. 14.35 – 18.00 Prosimy o wcześniejszą rejestrację: Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Rzeszowie pod nr <span class='call'></span> 17 861 - 10 - 31 do 37 wew. 400 lub osobiście - Pracownia Endoskopii (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.35

"Program wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C, wśród mieszkańców miasta Rzeszowa"

Czas trwania programu:

29.03.2021 r. - 30.11.2021 r. (lub do wyczerpania limitu badań)

Uczestnicy:

osoby w wieku od 18 roku życia posiadające obywatelstwo polskie, zameldowane na stałe lub czasowo na terenie miasta Rzeszowa, w szczególności z grup ryzyka tj.:

 • hospitalizowani w ciągu ostatnich 15 lat minimum jeden raz,
 • po przebytych drobnych zabiegach medycznych w ostatnich 15 latach,
 • bezrobotni.

Programem nie mogą być objęte osoby, u których już wcześniej zdiagnozowano zakażenie wirusem HCV oraz leczące się z tego powodu w lecznictwie ambulatoryjnym lub/i zamkniętym oraz te, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystały z tego typu Programu.

W ramach programu oferujemy bezpłatnie:

- pobranie krwi w celu wykonania badań przesiewowych w kierunku wykrycia przeciwciał anty HCV we krwi (test anty-HCV),
- edukację indywidualną prowadzoną przez personel pobierający krew dot. ryzyka zakażeń HCV i profilaktyki w tym zakresie,
- kierowanie osób z dodatnim wynikiem na obecność przeciwciał anty – HCV do lekarza POZ, celem uzyskania skierowania do dalszego leczenia w Poradni Chorób Zakaźnych, w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Realizacja:

 • Przychodnia Specjalistyczna Nr 1 ul. Hetmańska 21
  Punkt poboru krwi (pok. 19)
  godziny, w których wykonywane jest badanie:
  poniedziałek - piątek w godz. 7.30 – 9.30
 • Przychodnia Specjalistyczna Nr 3 ul. Hoffmanowej 8a
  Punkt poboru krwi (pok. 102)
  godziny, w których wykonywane jest badanie:
  poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 9.30
 • Szpital Miejski im. Jana Pawła II ul. Rycerska 4
  Punkt poboru krwi
  godziny, w których wykonywane jest badanie:
  poniedziałek w godz. 8.00 – 18.00
  wtorek – piątek w godz. 8.00 – 14.30

Programy profilaktyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

 

Program profilaktyki raka szyjki macicy.

W programie mogą uczestniczyć kobiety w wieku od 25 do 59 lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia). Badanie w ramach Programu przeprowadzane jest raz na 3 lata.
U kobiet obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka) badania w ramach programu przysługują co 12 miesięcy.

Pacjentki leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy mogą ponownie uczestniczyć w programie i zostaną objęte skryningiem cytologicznym po zakończeniu kontroli onkologicznej – decyzje podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne.

Badania wykonuje się w:

 • Poradni Ginekologiczno - Położniczej w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 ul. Hetmańska 21,
  17 85 352 82 wew. 320, w godzinach:
  • środa 12.00 - 18.00
  • czwartek 8.00 - 13.00
  • piątek 12.35 - 14.35
 • Poradni Ginekologiczno - Położniczej w Przychodni Specjalistycznej Nr 3 przy ul. Hoffmanowej 8a,
  17 853 80 52 wew. 246, w godzinach:
  • poniedziałek 14.00 - 18.00
  • wtorek 8.00 - 13.00
  • środa 8.00 - 13.00

Nie jest wymagane skierowanie.

Program profilaktyki raka piersi

 PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY  

Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia), spełniających jedno z poniższych kryteriów:

 • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy,

 • Otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w poprzednim roku pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka: rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki) lub mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2.

Nie jest wymagane skierowanie

Kryterium wykluczające: programem nie mogą być objęte kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi. 

Program realizowany jest w Pracowni Mammograficznej Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21

Rejestracja:

Pracownia Mammograficzna Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21
17 85 352 82 do 84 wew. 330.
poniedziałek, środa - piątek w godz. 7.00 - 14.35
wtorek w godz. 9.30-17.00

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI

Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w etapie podstawowym programu raka piersi uzyskały nieprawidłowy wynik badania mammograficznego.

W trakcie porady na etapie pogłębionej diagnostyki, lekarz w zależności od wskazań medycznych decyduje, które z dostępnych w ramach programu procedur należy wykonać w celu postawienia ostatecznego rozpoznania.

Etap pogłębionej diagnostyki obejmuje:

 • Poradę lekarską;

 • Mammografię uzupełniającą lub USG piersi;

 • Biopsję aspiracyjną cienkoigłową lub biopsję aspiracyjna gruboiglową z badaniem cytologicznym albo histopatologicznym pobranego materiału;

 • Podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania i potwierdzenie jej wystawieniem skierowania na dalszą diagnostykę lub leczenie.

Kobiety, u których rozpoznano raka piersi lub inne schorzenia wymagające leczenia specjalistycznego zostają skierowane (poza programem) do dalszej diagnostyki lub leczenia do świadczeniodawców posiadających umowę z NFZ w odpowiednich rodzajach świadczeń.

Program realizowany jest w Pracowni USG Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie przy ul. Rycerskiej 4 oraz w Pracowni Mammograficznej Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21

Rejestracja:

Pracownia Mammograficzna Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21
17 85 352 82 do 84 wew. 330.
poniedziałek, środa - piątek w godz. 7.00 - 14.35
wtorek w godz. 9.30-17.00

Pracownia USG
17 86 110 31 do 37 w. 346.
poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 14.35
 

Program profilaktyki chorób układu krążenia

Program skierowany jest do osób obciążonych czynnikami ryzyka: nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg), zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL -cholesterolu, trójglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu), palenie tytoniu, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, wzrost stężenia fibrynogenu, wzrost stężenia kwasu moczowego, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie, wiek, płeć męska, obciążenia gnetyczne, będących w danym roku kalendarzowym w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu (także u innych świadczeniodawców).

Nie jest wymagane skierowanie

 

Program profilaktyki gruźlicy

Program skierowany jest do osób dorosłych, nieposiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym w szczególności:

 • osób, które miały bezpośredni kontakt z chorymi na gruźlicę lub
 • osób, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: długotrwale bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i /lub narkomanią, bezdomny,
 • osób, które w okresie ostatnich 24 miesięcy nie podlegały badaniu ankietowemu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w ramach profilaktyki gruźlicy (także u innych świadczeniodawców).

Programy realizowane są w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nr 5 przy ul. Hoffmanowej 8 a
17 85 380 51 wew. 275
17 85 339 38
poniedziałek- piątk  8.00 – 18.00

Nie jest wymagane skierowanie

 

 • Programy profilaktyczne realizowane przez lekarzy i pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej.
  Świadczenia udzielane są pacjentom znajdującym się na liście zapisanych do lekarzy przychodni POZ nr 5 przy ul. Hoffmanowej 8a

 

Udostępnij

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij