Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię/lekarza/stronę
Zamknij wyszukiwarkę

Zakład Opieki Długoterminowej

ul. Lubelska 6 Dojazd Kontakt

Zakład Opieki Długoterminowej

Kontakt: 17 861-10-38

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie
Hospicjum Stacjonarne

Personel:

Kierownik: 
lek. Krzysztof Bońkowski
specjalista w dziedzinie geriatria
specjalista w dziedzinie choroby wewnętrzne

Pielęgniarka Oddziałowa: 
mgr Dorota Liput
specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej
specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej

Starszy asystent lekarz:

lek. Piotr Domin
specjalista w dziedzinie choroby płuc
specjalista w dziedzinie choroby wewnętrzne

lek. Anna Kilisińska
specjalista w dziedzinie anestezjologia i intensywna terapia

lek. Magdalena Karpińska
specjalista w dziedzinie choroby wewnętrzne

W skład personelu wchodzą: lekarze (anestezjolog, chirurg oraz inni specjaliści konsultanci), pielęgniarki, ratownicy medyczni, opiekunki medyczne, rehabilitanci, pracownik socjalny - terapeuta zajęciowy, kapelan

Liczba łóżek – 52, w tym:
ZOL - 35 łóżka
ZOL dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie - 11 łóżek
Hospicjum Stacjonarne - 6 łóżek

Zakład jest placówką opieki długoterminowej dla chorych obłożnie i przewlekle, zwykle w wieku podeszłym, w tym również z chorba nowotworową, wymagających wykwalifikowanej pielęgnacji, rehabilitacji i opieki lekarskiej. Placówka specjalizuje się w opiece poszpitalnej nad chorymi w najcięższym stanie czynnościowym i klinicznym. Do zakładu przyjmowani są przede wszystkim pacjenci wymagający specjalistycznych procedur, tj. wentylacji mechanicznej, żywienia pozajelitowego oraz leczenia żywieniowego dojelitowego, a także opieki paliatywnej.

Zakład pełni funkcję oddziału geriatycznego typu "postacute care" i zapewnia kontynuację leczenia szpitalnego chorym niestabilnym klinicznie, wymagającym długotrwałej hospitalizacji.

Placówka dysponuje doświadczoną kadrą medyczną oraz odpowiednim sprzętem medycznym, rehabilitacyjnym i pomocniczym.

Leczenie, pielęgnacja i rehabilitacja chorych prowadzona jest przez wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny.

W Zakładzie prowadzone jest leczenie farmakologiczne schorzeń przewlekłych, leczenie bólu i innych objawów, profilaktyka i leczenie odleżyn (w tym zabiegowe), leczenie powikłań infekcyjnych, leczenie żywieniowe, wentylacja mechaniczna, zindywidualizowana rehabilitacja (kinezyterapia i fizykoterapia, psychoterapia, terapia logopedyczna i trening samoobsługi) oraz kwalifikowana pielęgnacja. Procedury diagnostyczne obejmują podstawowe badania biochemiczne i mikrobiologiczne, RTG, USG oraz konsultacje specjalistyczne.

Warunki lokalowe

Zakład dysponuje obecnie 52 łóżkami na 3 piętrach w salach 1-4 osobowych, w tym 11 stanowisk dla chorych wentylowanych mechanicznie oraz 6 łóżek w części hospicyjnej.
Wszystkie łóżka są wyposażone w materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe oraz wysięgniki lub ramy rehabilitacyjne, a także instalację przyzywową. W razie konieczności dodatkowo dostepne są koncentratory tlenu oraz ssaki elektryczne.
Na każdym piętrze funkcjonuje samodzielne stanowisko pielęgniarskie.
Zakład dysponuje pomieszczeniami i zapleczem do rehabilitacji i terapii zajęciowej / psychoterapii oraz jadalnią - salą dziennego pobytu.
Chorzy i ich bliscy mogą również korzystać z pomocy psychologa oraz posługi duszpasterskiej.

Informacje dla pacjentów

Zgodnie z regulaminem Zakładu w pierwszej kolejności przyjmowani są chorzy w najcięższym stanie czynnościowym i klinicznym - przenoszeni bezpośrednio z oddziałów szpitalnych.
Przyjęcie do ZOL o profilu ogólnym i dla Wentylowanych Mechanicznie wymaga przygotowania kompletu dokumentów medycznych i administracyjnych, według załączonego wzoru.
Przyjęcie do Hospicjum Stacjonarnego odbywa sie na podstawie standardowego skierowania lekarskiego do leczenia szpitalnego.
Odpłatność za pobyt w ZOL (za wyjątkim Hospicjum Stacjonarnego) stanowi 70% dochodu chorego (np. emerytury).
Świadczenia medyczne, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne w Zakładzie finansowane są na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Godziny odwiedzin pacjentów: 10:00 – 12:00 oraz 14:00 – 17:00

Udostępnij

Pliki do pobrania

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij