Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię/lekarza/stronę
Zamknij wyszukiwarkę

Szpital

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Informacje o zakładzie

 17 861 10 31 wew.: 397

W zakładzie funkcjonuje:

 • Pracownia Rezonansu Magnetycznego
 • Pracownia Tomografii Komputerowej
 • Pracownia RTG
 • Pracownia USG przy Klinicznym Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych
  USG, USG - Doppler
  : 17 861 10 31 wew.: 316
 • Pracownia USG przy Klinicznym Oddziale Ginekologiczno - Położniczym
 • Pracownia USG przy Klinicznym Oddziale Urologii i Urologii Onkologicznej
 • Pracownia Echokardiografii 17 861 10 31 wew.: 305

Pracownie diagnostyczne wykonują badania dla:

 • pacjentów oddziałów Szpitala Miejskiego oraz Izby Przyjęć
 • pacjentów poradni ogólnej i specjalistycznych SP ZOZ Nr 1
 • pacjentów placówek, które mają zawartą umowę na usługi z SP ZOZ Nr 1
 • badania odpłatne dla innych pacjentów

Pracownia RM i TK realizuje kontrakt z NFZ w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne.

W ZDO obowiązuje System Zarządzania Jakością. Zatrudniony personel podlega procesowi szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, a stosowane urządzenia diagnostyczne są systematycznie nadzorowane i sprawdzane pod kątem poprawności ich działania.

Personel medyczny

Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej
lek. Robert Warzecha
specjalista w dziedzinie radiologia i diagnostyka obrazowa

Kierownik Pracowni RTG
lek. Władysław Tajchman
specjalista w dziedzinie radiodiagnostyka

Starszy asystent lekarz:

lek. Andrzej Kamiński
specjalista w dziedzinie radiologia i diagnostyka obrazowa

lek. Łukasz Chmielarz
specjalista w dziedzinie radiologia i diagnostyka obrazowa

lek. Joanna Kłósek
specjalista w dziedzinie radiologia i diagnostyka obrazowa

lek. med. Agnieszka Dzija
specjalista w dziedzinie radiologia i diagnostyka obrazowa

lek. med. Hubert Mac
specjalista w dziedzinie radiologia i diagnostyka obrazowa

lek. med. Krzysztof Bełch
specjalista w dziedzinie radiologia i diagnostyka obrazowa

lek. med. Anna Nowak
specjalista w dziedzinie radiologia i diagnostyka obrazowa

lek. Michał Prokop
specjalista w dziedzinie radiologia i diagnostyka obrazowa

Udostępnij

Galeria zdjęć

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij