Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię/lekarza/stronę
Zamknij wyszukiwarkę

Konkurs ofert 68/2024

Pełnienie nadzoru przez lekarza w Pracowniach Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

Czytaj więcej

Konkurs ofert 66/2024

Wykonywanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w dziedzinie okulistyki

Czytaj więcej

Konkurs ofert 65/2024

Wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej w Poradni Rehabilitacyjnej

Czytaj więcej

Konkurs ofert 64/2024

Wykonywanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej praz w Poradni Preluksacyjnej

Czytaj więcej

Konkurs ofert 63/2024

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Czytaj więcej

Konkurs ofert 61/2024

Udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Czytaj więcej

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij