Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię/lekarza/stronę
Zamknij wyszukiwarkę

Konkurs ofert 150/2022

Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w dziedzinie psychiatrii

Czytaj więcej

Konkurs ofert 147/2022

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenie szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna z zakresu okulistyki

Czytaj więcej

Konkurs ofert 144/2022

Udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego, tj. wykonywanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pediatrii w Klinicznym Oddziale Pediatryczno-Pulmonologicznym oraz Izbie Przyjęć Szpitala Miejskiego w Rzeszowie oraz z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej - badania diagostyczne w ZDO, Pracownia USG

Czytaj więcej

Konkurs ofert 142/2022

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego w dziedzinie okulistyki w Oddziale Okulistyki i Izbie Przyjęć Szpitala Miejskiego w Rzeszowie w ramach zabezpieczenia całodobowej opieki lekarskiej (poza godzinami podstawowego funkcjonowania Oddziału – dyżury medyczne)

Czytaj więcej

Konkurs ofert 139/2022

Wykonywanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych: - w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w dziedzinie chorób płuc przez lekarza w Poradni Pulmonologicznej.

Czytaj więcej

Konkurs ofert 138/2022

Wykonywanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w dziedzinie okulistyki w Poradni Okulistycznej w Przychodni Specjalistycznej nr 2 Rzeszowie w ramach funkcjonowania Poradni.

Czytaj więcej

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij