Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię/lekarza/stronę
Zamknij wyszukiwarkę

Szpital

Pielęgniarka Społeczna

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.35

Cel stanowiska:
Współpraca pomiędzy chorymi znajdującymi się w szpitalu a środowiskiem w którym chory przebywa, z innymi jednostkami ochrony zdrowia z których korzystał lub będzie korzystał po opuszczeniu szpitala.

Zadania szczegółowe:
Realizacja zleceń Ordynatora lub prośby chorego dotyczące występowania wobec odpowiednich instytucji w jego imieniu. Badanie środowiska chorego tj. warunków rodzinnych socjalno - bytowych, warunków pracy, podejmowanie działań w celu zapewnienia dalszej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej choremu opuszczającemu szpital. Przekazanie choremu, rodzinie informacji na temat racjonalnego postępowania z przewlekle lub obłożnie chorym. Utrzymanie kontaktu z chorym, który pozostaje pod okresową kontrolą szpitala. Nawiązanie kontaktu z pielęgniarką środowiskową, pracownikiem socjalnym, lekarzem rodzinnym w celu objęcia dalszej opieki medycznej. Uczestnictwo w codziennych wizytach lekarskich na oddziałach. Podejmowanie współpracy z zakresu swoich zadań z Dyrekcją SP ZOZ, Ordynatorami, Sądem Rodzinnym, Zakładem Opieki Długoterminowej, MOPS-em, Domami Pomocy Społecznej, itp. w celu umieszczenia chorego w placówkach, oraz załatwienie formalności związanych z udziałem odpowiedniej pomocy społecznej.

Udostępnij

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij