Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię/lekarza/stronę
Zamknij wyszukiwarkę

O nas

Praca w Higienie Szkolnej

Plakat: Praca w Higienie szkolnej. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie poszukuje od pracy Higienistki szkolnej w środowisku nauczania i wychowania.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie zatrudni do pracy w Higienie Szkolnej na terenie Miasta Rzeszowa higienistki szkolne oraz pielęgniarki z uprawnieniami do pracy w środowisku nauczania i wychowania.

Higienistka szkolna to osoba, która posiada wykształcenie średnie medyczne w zawodzie higienistki szkolnej oraz posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w środowisku nauczania i wychowania.

 

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania to pielęgniarka, która:

 • posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub
 • posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, lub
 • ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, lub
 • posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego, lub
 • odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego
 • ukończyła lub odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego, z tym że w okresie 5 lat od wejścia w życie ustawy tj. 12.09.2019 r. jest ona obowiązana do ukończenia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania.

Pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania może być również położna, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania albo równoważny oraz posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w środowisku nauczania i wychowania.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków pracy można uzyskać pod numerem telefonu:

17 861 10 31/37 wew. 401,

17 853 52 81-85 wew. 363.

Zainteresowanych zaprasza się do składania ofert w Sekretariacie SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie ul.Czackiego 3, 35-051 Rzeszów pok.47 lub na adres e-mail dsp@spzoz1.rzeszow.pl

 

  Udostępnij

  Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

  Zamknij