Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię/lekarza/stronę
Zamknij wyszukiwarkę

Usługa pogwarancyjna obsługi serwisowej tomografu komputerowego Somatom go.Top, produkcja SIEMENS

UUsługa pogwarancyjna obsługi serwisowej tomografu komputerowego Somatom go.Top, produkcja SIEMENS

Czytaj więcej

Dostawy odczynników do badań z zakresu serologii grup krwi wraz z automatycznym analizatorem

Dostawy odczynników do badań z zakresu serologii grup krwi wraz z automatycznym analizatorem

Czytaj więcej

wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji w piwnicach budynku Przychodni Specjalistycznej nr 3 przy ul. Hoffmanowej 8a.

wymiana instalacji wody

Czytaj więcej

wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji w piwnicach budynku Przychodni Specjalistycznej nr 3 przy ul. Hoffmanowej 8a.

wymiana instalacji wody

Czytaj więcej

dostawa resektoskopów

dostawa resektoskopów

Czytaj więcej

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij