Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię/lekarza/stronę
Zamknij wyszukiwarkę

Dostawy wyrobów higienicznych

Dostawy wyrobów higienicznych

Czytaj więcej

energia elektryczna

energia elektryczna

Czytaj więcej

świadczenie kompleksowej usługi odbioru i przekazania do zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych

odpady

Czytaj więcej

Dostawy materialów do sterylizacji dla potrzeb SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

Dostawy materialów do sterylizacji dla potrzeb SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

Czytaj więcej

dostawy wyrobów ortopedycznych

dostawy wyrobów ortopedycznych

Czytaj więcej

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij