Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię/lekarza/stronę
Zamknij wyszukiwarkę

Konkurs ofert 65/2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Przychodniach Specjalistycznych nr 1, nr 2 i nr 3 w Rzeszowie oraz w Poradni Preluksacyjnej w Przychodni Specjalistycznej nr 3 w Rzeszowie

Czytaj więcej

Konkurs ofert 61/2021

Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w dziedzinie radiodiagnostyki w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 w Rzeszowie oraz w zakresie leczenia szpitalnego dla pacjentek Szpitala Miejskiego w Rzeszowie tj. wykonywanie biopsji mammotomicznej (biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próżnią pod kontrolą USG-biopsja mammotomiczna), biopsji gruboigłowej, biopsji cienkoigłowej, USG piersi, udzielanie porad.

Czytaj więcej

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i światecznej opieki zdrowotnej wyjazdowej lekarskiej lub pielęgniarskiej

konkurs w zakiesie nocnej i światecznej opieki zdrowotnej

Czytaj więcej

Konkurs ofert 51/2021

Udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego wyłącznie w Izbie Przyjęć Szpitala Miejskiego w Rzeszowie w ramach zabezpieczenia całodobowej opieki lekarskiej dla pacjentów Izby Przyjęć.

Czytaj więcej

Konkurs ofert 49/2021

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych obejmującej poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie z pacjentem lub telefonicznie w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej przy Izbie Przyjęć w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Rzeszowie w dni robocze w godz. od 18,00 do 8,00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta w godz. od 8,00 dnia danego do 8,00 dnia następnego.

Czytaj więcej

Udzielanie gwarantowanych świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, w Przychodni POZ nr 5 w Rzeszowie, ul. Hoffmanowej 8a

udzielenie zamówienia na udzielanie gwarantowanych świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, w Przychodni POZ nr 5 w Rzeszowie, ul. Hoffmanowej 8a

Czytaj więcej

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij