Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię/lekarza/stronę
Zamknij wyszukiwarkę

Postępowanie do kwoty 130 tys. zł - zakończone

konserwacja telefonicznych centrali wewnątrzzakładowych

13.11.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na konserwację telefonicznych centrali wewnątrzzakładowych

i sieci wewnątrzzakładowych

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie

35-051 Rzeszów, ul. Czackiego 3

SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie zwraca się z zapytaniem ofertowym polegającym na wykonywanie czynności polegających na naprawie i usuwaniu usterek, wad powstałych w centralach i sieciach wewnątrzzakładowych wynikających z ich normalnego użytkowania oraz zobowiązania się do ich konserwacji, które to centrale i sieci są zainstalowane w budynkach administrowanych przez Zlecającego, w oparciu o  materiały dostarczone przez Zlecającego niezbędne do wykonania przedmiotu umowy:

 1. Szpital Miejski przy ul. Rycerskiej – centrala typ SLICAN przystosowana do łączy cyfrowych i sieć wewnętrzna z urządzeniami końcowymi,
 2. Przychodnia Specjalistyczna Nr 1 przy ul. Hetmańskiej – centrala typ SLICAN IPL przystosowana do łączy cyfrowych i sieć wewnętrzna z urządzeniami końcowymi,
 3. Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 przy ul. Lubelskiej – centrala typ SLICAN CCT przystosowana do łączy cyfrowych i sieć wewnętrzna z urządzeniami końcowymi,
 4. Przychodnia Specjalistyczna Nr 3 przy ul. Hoffmanowej – centrala typ SLICAN IPL
  i sieć wewnętrzna z urządzeniami końcowymi .

Do zakresu czynności konserwacyjnych należy:

 1. aktualizacja oprogramowania central i aparatów telefonicznych, konserwacja bieżąca sieci przewodowej oraz urządzeń zasilających, a także wydrukowanie miesięcznego bilingu,
 2. wydawanie opinii dotyczących stanu technicznego użytkowanych aparatów oraz ich wymiana na aparaty dostarczone przez Zlecającego,
 3. wykonywanie przepięć numerów na centralach zgodnie ze wskazówkami Zlecającego.
 4. wykonywanie w miarę potrzeby wewnętrznych instalacji telefonicznych na krótkich odcinkach,
 5. przeprowadzanie niezbędnych szkoleń dla użytkowników nowych aparatów telefonicznych

Wykonawca zobowiązuje się do usuwania usterek technicznych i powstałych wad w centralach
wymienionych w ust. 1 i aparatach telefonicznych do godziny od otrzymania telefonicznej informacji o powstałej usterce w godzinach od 700 do 1500, a możliwej do usunięcia bez konieczności jej naprawy. Po godzinie   1500  poważną  awarię centrali szpitala zgłasza telefonistka  na nr telefonu komórkowego ……………………………………..

 

Ofertę cenową prosimy składać na adres Zamawiającego

35-051 Rzeszów, ul. Czackiego 2 pokój nr 227 Dział Zamówień Publicznych

E mail  zp@spzoz1.rzeszow.pl

 

 

do dnia 20.11.2023 r.

 

W załączeniu projekt umowy i druk oferty.

 

 

Udostępnij

Pliki do pobrania

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij