Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię/lekarza/stronę
Zamknij wyszukiwarkę

Postępowania o udzielenie zamówień powyżej progów unijnych - zakończone

Integracja z RCIM w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w ramach projektu pn.: „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie”

05.07.2023 r.

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-cd17a80d-1b05-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Udostępnij

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij