Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię/lekarza/stronę
Zamknij wyszukiwarkę

Postępowania o udzielenie zamówień poniżej progów unijnych - aktualne

Usługa odbioru i przekazania do zagospodarowania niesegregowanych odpadów komunalnych

01.12.2022 r.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3ad3def2-d602-402e-bb60-10bfbc00cd7f

Udostępnij

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij