Aby obejrzeć tą stronę zainstaluj dodatek Adobe Flash Player. Link poniżej.Pobierz Adobe Flash playerE-Rejestracja

biuletyn informacji publicznej

Progenis

Duszpasterstwo Służby Zdrowia Diecezji Rzeszowskiej

 

Przychodnia Specjalistyczna Nr 3
ul. Hoffmanowej 8a

Przychodnia została wybudowana i oddana do użytku w 1979 roku. Na początku przyjmowani i leczeni byli tylko pracownicy firm budowlanych dzięki którym ona powstała. Po przekształceniach i reformie Służby Zdrowia Przychodnia została udostępniona dla wszystkich mieszkańców miasta Rzeszowa oraz okolic.

GPS N: 50° 2' 2" E: 21° 59' 42" »Zobacz na mapie

W przychodni funkcjonują:

1. Poradnie specjalistyczne:

- Poradnia Neurologiczna
- Poradnia Laryngologiczna
- Poradnia Okulistyczna
- Poradnia Dermatologiczna
- Poradnia Rehabilitacyjna
- Poradnia Preluksacyjna
- Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
- Poradnia Ginekologiczno – Położnicza

2. Zespół Rehabilitacyjny:

- Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci
- Pracownia Fizjoterapii

3. Zakłady Diagnostyczne:

- Zakład Diagnostyki Obrazowej
- Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
- Zakład Pracowni Diagnostycznych


1. Poradnie specjalistyczne:

 Poradnia Neurologiczna

Rejestracja - nr telefonu : (17) 853-39-38 lub (17) 853-80-52 wew. 275
Godziny przyjęć:
  Pn Wt Śr Czw Pt
lek.med. Ewa Fila-Jasińska
specjalista neurolog
 
07.30- 11.30
     
lek. med. Barbara Murjas
specjalista w dziedzinie neurologia
13.00- 17.00
   
13.00- 17.00
12.30- 15.00
lek. med. Gabriela Pabian-Szczygieł
specjalista w dziedzinie neurologia
15.00- 18.00
       
DoGóry

 Poradnia Laryngologiczna

Rejestracja - nr telefonu : (17) 853-39-38 lub (17) 853-80-52 wew. 275
Godziny przyjęć:
  Pn Wt Śr Czw Pt
lek.med. Konrad Gilek
specjalista otorynolaryngolog
 
15.00- 19.00
15.00- 18.00
   
lek.med. Roman Wrona
specjalista otolaryngolog
07.30- 11.30
   
16.00- 20.00
 
DoGóry

 Poradnia Okulistyczna

Rejestracja - nr telefonu : (17) 853-39-38 lub (17) 853-80-52 wew. 275
Godziny przyjęć:
  Pn Wt Śr Czw Pt
lek.med. Justyna Dobrucka
specjalista okulistyki
11.00- 15.00
07.00- 09.30
11.30- 18.00
 
07.00- 11.30
DoGóry

 Poradnia Dermatologiczna

Rejestracja - nr telefonu : (17) 853-39-38 lub (17) 853-80-52 wew. 275
Godziny przyjęć:
  Pn Wt Śr Czw Pt
lek.med. Małgorzata Biśto
specjalista dermatologii i wenerologii
09.00- 13.00
11.00- 15.00
14.00- 18.00
09.00- 13.00
09.00- 13.00
DoGóry

 Poradnia Rehabilitacyjna

Rejestracja - nr telefonu : (17) 853-80-52
Godziny przyjęć:
  Pn Wt Śr Czw Pt
lek.med. Krystyna Przybyła
specjalista ortopedii i traumatologii
07.00- 11.00
       
lek.med. Paweł Barć
specjalista ortopedii i traumatologii
   
12.00- 19.00
   
DoGóry

 Poradnia Preluksacyjna

Rejestracja - nr telefonu : (17) 853-39-38 lub (17) 853-80-52 wew. 275
Godziny przyjęć:
  Pn Wt Śr Czw Pt
lek.med.  Krystyna Przybyła
specjalista ortopedii i traumatologii
11.00- 15.00
16.00- 20.00
   
07.30- 11.30
DoGóry

 Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Rejestracja - nr telefonu : (17) 853-39-38 lub (17) 853-80-52 wew. 275
Godziny przyjęć:
  Pn Wt Śr Czw Pt
lek.med. Wiesław Bożymowski
specjalista ortopedii i traumatologii
07.00- 12.00
       
lek.med.  Mariusz Sieczek
specjalista ortopedii i traumatologii
   
07.00- 14.00
   
lek.med. Krystyna Przybyła
specjalista ortopedii i traumatologii
   
14.30- 17.30
 
11.30- 15.30
lek.med. Paweł Słysz
specjalista ortopedii i traumatologii
 
13.15- 15.15
     
dr n. med. Robert Pyczuła
specjalista ortopedii i traumatologii II stopień
     
07.00- 14.35
 
DoGóry

 Poradnia Ginekologiczno – Położnicza

Rejestracja - nr telefonu : (17) 853-80-52 wew. 246
Godziny przyjęć:
  Pn Wt Śr Czw Pt
lek.med. Paweł Zając
specjalista położnictwo i ginekologia
14.00- 18.00
       
lek.med. Andrzej Madej
specjalista II stopnia położnictwa i ginekologii
 
08.00- 13.00
     
lek.med. Sabina Florczak
w trakcie specj. położnictwo i ginekologia
   
08.00- 13.00
   
DoGóry

2. Zespół Rehabilitacyjny:

 Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci

Informacje

 1. Przyjmuje dzieci w wieku 0 -7 r. ż.:
 • z ciąży wysokiego ryzyka
 • przedwcześnie urodzone
 • z porodów powikłanych (niska punktacja Apgar, zakażenie wewnątrzmaciczne, wylewy śródczaszkowe, niedotlenienie okołoporodowe)
 • z zespołem Downa i innymi zespołami genetycznymi
 • z asymetrią ułożeniową i kręczem szyi
 • wykazujące opóźnienie rozwoju psychoruchowego
 • z rozpoznaniem MPDz
 • z wadami rozwojowymi OUN
 1. Zapewniamy porady pediatry, specjalisty rehabilitacji medycznej i neurologii dziecięcej, fizjoterapeuty, psychologa, logopedy, pedagoga.
 2. Zapewniamy diagnozę i terapię metodą Vojty, Bobath, Castillo-Moralesa, W. Sherborne, Knill oraz inne badania i terapię dostosowaną do wieku i stanu dziecka.

Ośrodek świadczy usługi bezpłatnie w ramach umowy z NFZ
Wymagane jest skierowanie od lekarza POZ lub innego specjalisty.
Rejestracja na terminy odbywa się codziennie w godzinach 7:30 -15:00.
DoGóry


 Pracownia Fizjoterapii

Zespół Rehabilitacyjny świadczy usługi z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej.

Godziny otwarcia : poniedziałek - piątek w godzinach 8:00 - 18:00
Rejestracja do godz. 17:00.

Zakres usług:

 1. Elektroterapia:
 • galwanizacja
 • elektrostymulacja
 • prądy DD
 • prądy Interferencyjne
 • prądy Tens
 • prądy Trauberta
 • prądy Kotza
 1. Terapia ultradźwiękami:
 • terapia polem magnetycznym niskiej częstotliwości
 1. Światłolecznictwo:
 • laseroterapia
 • sollux
 1. Masaż Leczniczy
 1. Kinezyterapia:
 • ćwiczenia indywidualne
 • ćwiczenia grupowe
 • Krioterapia CO2 (zabiegi płatne)
 1. Balneologia:
 • masaż wirowy wodny kończyn górnych i dolnych
DoGóry


3. Zakłady Diagnostyczne:

 Zakład Diagnostyki Obrazowej

Informacje:
W zakładzie funkcjonuje:

 • Pracownia RTG
 • Pracownia USG

Pracownie diagnostyczne wykonują badania dla:

 • pacjentów poradni ogólnej i specjalistycznych SP ZOZ Nr 1
 • pacjentów placówek, które mają zawartą umowę na usługi z SP ZOZ Nr 1
 • badania odpłatne dla innych pacjentów
W ZDO obowiązuje System Zarządzania Jakością. Zatrudniony personel podlega procesowi szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, a stosowane urządzenia diagnostyczne są systematycznie nadzorowane i sprawdzane pod kątem poprawności ich działania.
DoGóry


 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Informacje:
W zakładzie funkcjonuje:

 • Punkt Poboru Materiału do Badań
Godziny otwarcia :
poniedziałek – piątek 7:15–10:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG
DoGóry


 Zakład Pracowni Diagnostycznych

Informacje:
W zakładzie funkcjonuje:

 • Pracownia EKG
 • Pracownia Spirometrii
 • Pracownia Audiometrii
DoGóry