Ikona dostępności
Zamknij wyszukiwarkę

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Szpital

Kliniczny Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych

Kontakt: 17 861-10-31

Oddział prowadzi nieinwazyjną diagnostykę ostrych zespołów wieńcowych, niewydolności serca, wad nabytych serca, zaburzeń rytmu serca, diagnostykę trombofilii i nadciśnienia wtórnego (Pracownia Echokardiografii, Pracownia EKG, Pracownia prób wysiłkowych, Pracownia badań metodą Holtera). Posiada zaplecze diagnostyczne: Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Diagnostyki Obrazowej (RTG,TK, USG, USG-Doppler), Pracownię Endoskopii.

Oddział składa się z części kardiologicznej - 21 łóżek oraz 18 łóżek internistycznych.

Kontakt:
Centrala: 178611031/37
Gabinet lekarski : nr wewn: 302
Dyżurka pielęgniarek:nr wewn: 314
Sekretariat: nr wewn. 301

E-mail: kardio-wewn@spzoz1.rzeszow.pl

Ordynator oddziału:
dr n.med. Marek Sienicki
specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii

Z-ca ordynatora:
lek. Romana Furtak
specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii

Pielęgniarka oddziałowa:
Bożena Surowiec
specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Pielęgniarka koordynująca:
Aneta Marczak
mgr pielęgniarstwa
specjalista opieki paliatywnej

 Lekarze- asystenci oddziału

lek. Zbigniew Fudali
specjalista chorób wewnętrznych

lek. Małgorzata Wiśniowska
specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii

lek. Małgorzata Kawalec- Binduga
specjalista chorób wewnętrznych, balneologii i medycyny fizykalnej

lek. Halina Szczyrska
specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i geriatrii

lek. Agnieszka Kamińska
specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i hipertensjologii

lek. Teresa Tasior
specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii

lek. Elżbieta Kubek
specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i diabetologii

lek. Katarzyna Mach
specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii

lek. Katarzyna Gądek
specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych

Lekarze rezydenci specjalizujący się w dziedzinie chorób wewnętrznych :

Jagoda Kołodziej- Rataj
Daria Pszonka
Katarzyna Błaszczyk
Barbara Radziszewska
Joanna Laskoska
Damian Lis
Magdalena Bocoń
Łucja Dudek
Aneta Olech
Joanna Rozwadowska- Magda
Małgorzata Deryło
Justyna Fijałka- Puchała

Zakres usług świadczonych w oddziale:

 1. Diagnostyka i leczenie licznych schorzeń z zakresu:
  • kardiologii
  • hipertensjologii
  • diabetologii
  • geriatrii
  • pulmonologii
  • nefrologii
  • gastroenterologii
 2. Diagnostyka ww. chorób w poradniach diagnostycznych wewnątrzoddziałowych::
  • echokardiografia przezklatkowa
  • echokardiografia  przezprzełykowa
  • echokardiografia obciążeniowa
  • monitorowanie ekg metodą Holtera
  • całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą Holtera
  • testy wysiłkowe na bieżni ruchomej
  • wykonywanie testów pochyleniowych w diagnostyce omdleń
  • badania ultrasonograficzne tarczycy, jamy brzusznej, klatki piersiowej
  • test uciskowy, usg naczyń żylnych i tętniczych
  • szeroki panel badań laboratoryjnych
 3. Ocena ryzyka pacjentów z chorobami internistycznymi do zabiegów operacyjnych niekardiochirurgicznych- we współpracy z oddziałami zabiegowymi tutejszego szpitala
 4. Praca w przyszpitalnych poradniach specjalistycznych (kardiologiczna, diabetologiczna)
 5. Dydaktyka
  • Prowadzenie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych
  • Od 2018 roku współpraca  z Uniwersytetem Rzeszowskim, prowadzenie zajęć z propedeutyki interny dla studentów III roku kierunku lekarskiego
  • Organizacja i prowadzenie staży podyplomowych
  • Organizacja i prowadzenie wakacyjnych praktyk studenckich kierunku lekarskiego i pielęgniarstwa
  • Organizacja szkoleń wewnątrzszpitalnych
  • Stałe podnoszenie kwalifikacji przez personel oddziału poprzez liczne kursy, szkolenia, konferencje.
 6. Edukacja pacjentów w zakresie czynników ryzyka miażdżycy, cukrzycy, aktywności fizycznej, prawidłowego odżywiania.

Informacje dla pacjentów:
Chorzy przyjmowani są w trybie ostrym (nagłe zachorowania – zawały serca, zaburzenia rytmu serca, elektrolitowe, metaboliczne) oraz w trybie planowym (okres oczekiwania w zależności od stanu pacjenta).
Chorzy winni posiadać skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty z wyjątkiem pacjentów, u których nastąpiło nagłe zachorowanie. Oddział wykonuje procedury zachowawcze i część procedur inwazyjnych np. kardiowersja, biopsja, czasowa stymulacja serca, itp.

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij