Ikona dostępności
Zamknij wyszukiwarkę

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Pacjent

Programy profilaktyczne

Programy Profilaktyczne

1. Finansowane przez Urząd Miasta Rzeszowa

- „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Rzeszowa w wieku od 65 do 74 lat oraz z grup podwyższonego ryzyka ”

2. W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

- Program profilaktyki raka szyjki macicy
- Program profilaktyki raka piersi
- Profilaktyka chorób układu krążenia
- Program profilaktyki gruźlicy
1. Profilaktyczne programy zdrowotne realizowane
w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie, finansowane przez Urząd Miasta Rzeszowa

 • „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Rzeszowa w wieku od 65 do 74 lat oraz z grup podwyższonego ryzyka ”

Czas trwania programu: 12.01.2021 r. - 31.03.2021 r. lub do wyczerpania limitu szczepień.

Uczestnicy: osoby w wieku od 65 (osoby, które w dniu szczepienia osiągnęły wiek 65 lat) do 74 roku życia (osoby, które w dniu szczepienia nie przekroczyły wieku 75 lat) oraz dzieci w wieku od ukończenia 6 miesiąca życia i dorośli w wieku poniżej 65 roku życia z chorobą przewlekłą i/lub niedoborami odporności, posiadające obywatelstwo polskie, zameldowane na stałe lub czasowo na terenie miasta Rzeszowa.

Realizacja:

Przychodnia Specjalistyczna Nr 1, ul. Hetmańska 21:

Poradnia Diabetologiczna (pok. 210)

pon. w godz.: 13.00 – 15.00
wt. - pt. w godz.: 8.00 – 12.00

Poradnia Laryngologiczna (pok. 217)

pon., śr., czw., pt., w godz.: 8.00 – 13.00
wt. w godz.: 13.00 – 17.00

Przychodnia Specjalistyczna Nr 2, ul. Lubelska 6:

Poradnia Pulmonologiczna (pok. 12)

pon., śr. w godz.: 11.30 – 12.30

wt., czw. w godz.: 15.00 – 16.00

pt. w godz.: 12.30 – 13.30

Przychodnia POZ Nr 5, ul. Hoffmanowej 8a:

Punkt szczepień (pok. 124), Gabinet zabiegowy (pok. 121), Gabinet lekarski (pok. 118, 119, 120, 122, 123, 125)

pn. - pt. w godz.: 8.00 – 18.00

Szpital Miejski im. Jana Pawła II, ul. Rycerska 4:

Poradnia Chirurgii Ogólnej (parter)

pon. - pt. w godz.: 9.00 – 13.00

Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja.

DoGóry

  2. Profilaktyczne programy zdrowotne realizowane w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Nr 1
  w Rzeszowie, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia

   • Program profilaktyki raka szyjki macicy.
   1. W programie mogą uczestniczyć kobiety w wieku od 25 do 59 lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia). Badanie
    w ramach Programu przeprowadzane jest raz na 3 lata.
    U kobiet obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka) badania w ramach programu przysługują co 12 miesięcy.

    Pacjentki leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy mogą ponownie uczestniczyć w programie i zostaną objęte skryningiem cytologicznym po zakończeniu kontroli onkologicznej – decyzje podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne.

    Badania wykonuje się w:
    - Poradni Ginekologiczno - Położniczej w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 ul. Hetmańska 21,
    do kontaktu: 17 85 352 82 wew. 320, w godzinach:
    środa 12.00 - 18.00
    czwartek 8.00 - 13.00
    piątek 12.35 - 14.35

    - Poradni Ginekologiczno - Położniczej w Przychodni Specjalistycznej Nr 3 przy ul. Hoffmanowej 8a,
    do kontaktu: 17 853 80 52 wew. 246, w godzinach:
    poniedziałek 14.00 - 18.00
    wtorek 8.00 - 13.00
    środa 8.00 - 13.00

    Nie jest wymagane skierowanie.DoGóry DoGóry

    Program skierowany jest do osób obciążonych czynnikami ryzyka: nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg), zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL -cholesterolu, trójglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu), palenie tytoniu, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, wzrost stężenia fibrynogenu, wzrost stężenia kwasu moczowego, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie, wiek, płeć męska, obciążenia gnetyczne, będących w danym roku kalendarzowym w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu (także u innych świadczeniodawców).

    Nie jest wymagane skierowanie.

    • Program profilaktyki raka piersi
    1. Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia), spełniających jedno z poniższych kryteriów:
     - nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy
     - otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w poprzednim roku pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia nastepującymi czynnikami ryzyka:
     Nie jest wymagane skierowanie.

     Kryterium wykluczające: programem nie mogą być objęte kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi. Program realizowany jest w Pracowni Mammograficznej Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21.

     Rejestracja: poniedziałek, środa do piątek w godz. 8.30 - 16.00, wtorek 10.30-18.00

     Telefon do kontaktu : 17 85 352 82 do 84. wew. 330

      

     • - rak piersi wśrod członków rodziny ( u matki, siostry lub córki) lub
      - mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2.
     •  
    • Programy profilaktyczne realizowane przez lekarzy i pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej.
     Świadczenia udzielane są pacjentom znajdującym się na liście zapisanych do lekarzy przychodni POZ nr 5 przy ul. Hoffmanowej 8a
    •  
    • Program profilaktyki chorób układu krążenia
    • Program profilaktyki gruźlicy

     Program skierowany jest do osób dorosłych, nieposiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym w szczególności:
     - osób, które miały bezpośredni kontakt z chorymi na gruźlicę lub
     - osób, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: długotrwale bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i /lub narkomanią, bezdomny.
     - osób, które w okresie ostatnich 24 miesięcy nie podlegały badaniu ankietowemu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w ramach profilaktyki gruźlicy (także u innych świadczeniodawców).

     Nie jest wymagane skierowanie.

     Obydwa programy realizowane są w godzinach pracy Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nr 5 przy ul. Hoffmanowej 8 a, codziennie od poniedziałku do piątku w godzianch 8.00 – 18.00.

     Tel. do kontaktu: 17 85 380 51 wew. 275 , 17 85 339 38

   Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie

   Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

   Zamknij