Ikona dostępności
Zamknij wyszukiwarkę

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Szpital

Izba przyjęć

Kontakt: 17 861-14-51

Dodatkowe numery telefonów

 • 17 861-10-31 wew. 403, 404
 • 17 861-10-32 wew. 403, 404
 • 17 861-10-33 wew. 403, 404
 • 17 861-10-34 wew. 403, 404
 • 17 861-10-35 wew. 403, 404
 • 17 861-10-36 wew. 403, 404
 • 17 861-10-37 wew. 403, 404

Personel medyczny

Kierownik Izby Przyjęć
lek. med. Małgorzata Kawalec-Binduga

Z-ca Kierownika Izby Przyjęć
lek. Katarzyna Gądek

Położna Oddziałowa
mgr Edyta Bernacka

Pielęgniarka Koordynująca
Bożena Markowska

Informacje ogólne

W skład Izby Przyjęć wchodzi:

 • ambulatorium internistyczne, wyposażone w EKG, gdzie dokonywana jest wstępna ocena stanu pacjenta,
 • ambulatorium chirurgiczno-urologiczne, miejsce opatrywania ran, skaleczeń, oparzeń a także wykonywanie małych zabiegów,
 • ambulatorium chirurgii urazowo-ortopedycznej, tutaj udzielana jest pomoc pacjentom z nieskomplikowanymi złamaniami,
 • ambulatorium pediatryczne usytuowane przy Klinicznym Oddziale Pediatryczno-Pulmonologicznym, przyjmuje dzieci do 18 rż. głównie ze schorzeniami układu oddechowego,
 • ambulatorium ginekologiczno-położnicze usytuowane przy Klinicznym Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,
 • ambulatorium okulistyki usytuowane przy Oddziale Okulistyki,
 • nocna i świąteczna opieka zdrowotna gdzie świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach od 8:00 dnia danego do godz. 8:00 dnia następnego.

Sala chorych posiada 5 łóżek, każde ze stolikiem przyłóżkowym, punktem świetlnym, dostępem do gazów medycznych. Sala chorych i pomieszczenia sanitarne wyposażone są w system przywoływawczy, który monitorowany jest przez pielęgniarki przy konsoli. Posiadamy osobny węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych, z dysfunkcją narządów ruchu. Wychodząc naprzeciw potrzeb pacjenta świadczymy także usługi w zakresie analityki medycznej dzieci do lat 3.

Informacje dla pacjentów

W celu skorzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych należy potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie:

 • dowodu osobistego,
 • paszportu,
 • prawa jazdy,
 • legitymacji szkolnej (legitymacja szkolna może być okazana przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia)

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej może zostać potwierdzone na podstawie dokumentu elektronicznego, sporządzonego na podstawie numeru PESEL przez NFZ i przesłanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób określony powyżej pacjent po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, może złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Z Kancelarii Zapisów pacjent przechodzi do Izby Przyjęć gdzie: przebiera się (wartościowe rzeczy może pozostawić w sejfie), wykonujemy zapis EKG, dokonujemy pomiaru wagi, wzrostu, RR, tętna temperatury. Następnie pacjent odprowadzany jest przez personel do danego oddziału szpitala. Nad prawidłowym i sprawnym funkcjonowaniem Izby Przyjęć czuwa Kierownik i Oddziałowa.

Zakres usług świadczonych w Izbie Przyjęć

 • Badanie i udzielanie pomocy doraźnej pacjentom zgłaszającym się do Izby Przyjęć w ramach ambulatorium internistycznego, chirurgiczno-urologicznego, chirurgii urazowo - ortopedycznej, pediatrycznego, okulistycznego i ginekologiczno - położniczego
 • Przyjmowanie pacjentów do szpitala w trybie pilnym lub planowym (tj. ustalonym wcześniej terminie)
 • Diagnostyka obrazowa (radiologia, tomografia komputerowa, ultrasonografia - na zlecenie lekarza)
 • Diagnostyka laboratoryjna (na zlecenie lekarza)
 • Pobieranie badań laboratoryjnych dzieciom do lat 3
 • Elektrokardiografia
 • Nadzór i opieka nad chorymi w Izbie Przyjęć
 • Przyjmowanie i nadzór nad kobietą rodzącą do chwili przekazania do oddziału
 • Konsultacje międzyoddziałowe i międzyszpitalne

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij