Ikona dostępności
Zamknij wyszukiwarkę

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Szpital

Zakład Diagnostyki Obrazowej

PERSONEL MEDYCZNY

Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej
lek.med. Robert Warzecha

Kierownik Pracowni RTG
lek. med. Władysław Tajchman

St. technik Koordynujący i Nadzorujący
Aldona Czajka

Starszy asystent lekarz:
lek.med. Andrzej Kamiński
lek.med. Łukasz Chmielarz
lek.med. Joanna Kłósek
lek.med. Stanisław Wisz
lek.med. Agnieszka Dzija
lek.med. Hubert Mac
lek.med. Krzysztof Bełch
dr n.med. Jacek Gwizdak

Tel. 17 861-10-31 wewn. 397

Informacje:
W zakładzie funkcjonuje:

  • Pracownia Tomografii Komputerowej
  • Pracownia RTG
  • Pracownia USG przy Klinicznym Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych
  • Pracownia USG przy Klinicznym Oddziale Ginekologiczno-Położniczym
  • Pracownia USG przy Klinicznym Oddziale Urologii i Urologii Onkologicznej
  • Pracownia Echokardiografii

Pracownie diagnostyczne wykonują badania dla:

  • pacjentów oddziałów Szpitala Miejskiego oraz Izby Przyjęć
  • pacjentów poradni ogólnej i specjalistycznych SP ZOZ Nr 1
  • pacjentów placówek, które mają zawartą umowę na usługi z SP ZOZ Nr 1
  • badania odpłatne dla innych pacjentów

Pracownia TK realizuje kontrakt z NFZ w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne.

W ZDO obowiązuje System Zarządzania Jakością. Zatrudniony personel podlega procesowi szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, a stosowane urządzenia diagnostyczne są systematycznie nadzorowane i sprawdzane pod kątem poprawności ich działania.

Zakres usług świadczonych w Pracowni TK

Zakres usług świadczonych w Pracowni RTG

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij