Ikona dostępności
Zamknij wyszukiwarkę

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Szpital

Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej

Kontakt: 17 861-10-31

Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej dysponuje 30 łóżkami do całodobowej hospitalizacji chorych, blokiem operacyjnym oraz przyszpitalną poradnią chirurgii ogólnej do celów opieki ambulatoryjnej. Oddział zajmuje się ostrymi i planowymi schorzeniami głównie z zakresu jamy brzusznej. Wykonuje zabiegi resekcyjne zmian nowotworowych przewodu pokarmowego. Z zakresu chirurgii endokrynologicznej resekcję tarczycy, przytarczycy i nadnerczy. Wykonuje zabiegi laparoskopowe jamy brzusznej : pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego, śledziony, przepuklin brzusznych oraz jelita grubego i odbytnicy. Zabiegi endoskopowe tj. ECPW, EUS, gastroskopia, kolonoskopia z biopsją. W oddziale odbywają się szkolenia z zakresu stażu podyplomowego. Posiada 3 miejsca rezydenckie.

Kontakt:
Centrala: 178611031
Gabinet lekarski : nr wewn: 344
Dyżurka pielęgniarek:nr wewn: 325
Sekretariat: nr wewn. 408

Ordynator Oddziału
lek.med. Zbigniew Pietrzak – chirurg ogólny

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Lucyna Ferenc-Wołek- Specjalista piel. chirurgicznego, studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi oraz z żywienia klinicznego

Pielęgniarka Koordynująca
mgr Wioletta Olszańska - Specjalista piel. anestezjologicznego i intensywnej opieki

Starszy asystent lekarz:
lek.med. Mirosław Karpiński
lek.med. Rafał Przybyła
lek.med. Jan Czerwiński
lek.med. Marek Bieryło
lek.med. Tomasz Owsiany
lek.med. Rafał Habaj
lek.med. Piotr Szredzki
lek.med. Bernadeta Kubiś
lek.med. Anna Belina
Dr n. med. Lesław Szczerba
lek. Jarosław Szpunar

Młodszy asystent lekarz:
lek.med. Tomasz Targoński

Młodszy asystent lekarz – rezydent:
lek. Wojciech Siwiaszczyk
lek. Arkadiusz Sokołowski
lek. Jagoda Jagiełło

Zakres usług

Operacje w zakresie jelit oraz leczenie zachowawcze

 • Appendektomia metodą laparoskopową
 • Appendektomia metodą klasyczną
 • Laparoskopia diagnostyczna
 • Hemikolektomia prawostronna metodą klasyczną oraz metodą laparoskopową
 • Hemikolektomia lewostronna
 • Subtotalna kolektomia
 • Proktokolektomia z ileostomią definitywną
 • Wytworzenie kolostomii pętlowej / końcowej metodą klasyczną oraz metodą laparoskopową
 • Wytworzenie ileostomii pętlowej
 • Wycięcie esicy
 • Odcinkowa resekcja esicy
 • Przednia resekcja odbytnicy metodą klasyczną oraz metodą laparoskopową
 • Brzuszno kroczowa amputacja odbytnicy metodą klasyczną oraz metodą laparoskopową
 • Resekcja odcinkowa jelita cienkiego lub grubego
 • Operacyjne usunięcie ciała obcego z przewodu pokarmowego
 • Wycięcie uchyłka Meckla
 • Wycięcie guza przestrzeni zaotrzewnowej
 • Mikrojejunostomia
 • Zamknięcie przetoki na okrężnicy
 • Operacje niedrożności jelita grubego i jelita cienkiego
 • Leczenie zachowawcze krwawienia do przewodu pokarmowego
 • Leczenie zachowawcze zapalenia uchyłków jelita grubego

Operacje w zakresie odbytu

 • Wycięcie żylaków odbytu metodą Milligana-Morgana
 • Wycięcie szczeliny odbytu
 • Nacięcie ropnia około odbytniczego
 • Wycięcie polipa odbytu
 • Rektopeksja
 • Wycięcie torbieli włosowej
 • Wycięcie przetoki odbytu
 • Rozcięcie przetoki odbytu
 • Operacja przetoki odbytu metodą Hipokratesa

Operacje w zakresie żołądka

 • Pyloroplastyka sposobem Heineke-Mikulicza z lub bez wagotonii pniowej
 • Proste zszycie perforowanego wrzodu dwunastnicy
 • Proste zszycie perforowanego wrzodu żołądka
 • Proste zszycie perforowanego wrzodu dwunastnicy metodą laparoskopową
 • Proste zszycie perforowanego wrzodu żołądka metodą laparoskopową
 • Uwolnienie zrostów otrzewnowych
 • Całkowite wycięcie żołądka
 • Subtotalne wycięcie żołądka
 • Antrektomia z zespoleniem żołądkowo-dwunastniczym sp. Rydygiera
 • Antrektomia z zespoleniem żołądkowo-jelitowym sp. Roux-Y
 • Gastrostomia odbarczająca lub odżywcza

Operacje pęcherzyka żółciwego i dróg żółciowych

 • Cholecystektomia laparoskopowa z lub bez cholangiografii śródoperacyjnej
 • Cholecystektomia metodą klasyczną z lub bez cholangiografii śródoperacyjnej
 • Rewizja i drenaż dróg żółciowych
 • Zespolenie przewodowo-jelitowe, dwunastnicze

Operacje wątroby

 • Packing wątroby
 • Miejscowe wycięcie zmiany wątroby

Operacje w zakresie trzustki i leczenie zachowawcze

 • Pankreatoduodenektomia operacja Whipple'a: Traverso
 • Nekrozektomia trzustki z / bez drenażu
 • Obwodowa resekcja trzustki
 • Drenaż przezskórny torbieli/ ropnia trzustki
 • Pankreatocystogastrostomia sp. Jurasza
 • Pankreatocystojejunostomia sp. Roux-Y
 • Leczenie zachowawcze ostrego zapalenia trzustki
 • Leczenie zachowawcze przewlekłego zapalenia trzustki
 • EUS

Operacje w zakresie śledziony

 • Splenektomia laparoskopowo
 • Splenektomia metodą klasyczną

Operacje przepuklin

 • Operacja przepuklin z użyciem siatki
 • Operacja przepuklin bez użycia siatki
 • Operacje przepuklin pachwinowych laparoskopowe
 • Operacje przepuklin brzusznych laparaskopowe

Operacje w zakresie układu żylnego oraz leczenie zachowawcze

 • Leczenie zachowawcze zakrzepicy żył głębokich kończyn
 • Wycięcie żylaków kończyny dolnej metodą Babcocka

Operacje tarczycy

 • Całkowite pozatorebkowe wycięcie tarczycy w neuromonitoringu
 • Wycięcie płata tarczycy
 • Wycięcie przytarczyc

Operacje w zakresie piersi

 • Mastektomia sposobem Maddena
 • Mastektomia prosta
 • Operacja oszczędzająca gruczołu piersiowego
 • Miejscowe wycięcie guza piersi

Operacje w zakresie układu chłonnego

 • Wycięcie węzła wartowniczego w przypadku czerniaka złośliwego skóry
 • Limfadenektomia pachowa
 • Limfadenektomia udowo-biodrowa

Operacje w zakresie jąder

 • Operacja wodniaka jądra sposobem Winkelmann'a
 • Operacja wodniaka jądra sposobem Bergmanna

Zabiegi diagnostyczne

 • Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa i rdzeniowa wątroby
 • Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa trzustki
 • Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa piersi
 • Biopsja gruboigłowa piersi, wątroby

Zabiegi różne

 • Tracheostomia
 • Wycięcie miejscowe zmiany skórnej
 • Wycięcie miejscowe guza tkanki podskórnej
 • Nacięcie i drenaż ropnia
 • Nacięcie i drenowanie zakażeń ręki
 • Przeszczepy naskórkowe
 • Zaopatrywanie ran
 • Amputacje w obrębie kończyn
 • Embolektomia
 • Zeszycie uszkodzonej urazowo tętnicy obwodowej
 • Zakładanie portu naczyniowego
 • Drenaż jamy opłucnowej

Informacje dla pacjentów:

Chorzy przyjmowani są w trybie ostrym (nagłe zachorowania bez skierowania) oraz w trybie planowym (ze skierowaniem do szpitala, podstawowymi badaniami lekarskimi, morfologią i grupą krwi).
- wyznaczanie terminów przyjęć odbywa się w dni powszednie w godzinach od 10:00 do 14:00.
- przyjęcia – pacjent zgłasza się do szpitala na czczo z aktualną dokumentacją medyczną (z wynikami badań, dokumentacją RTG/KT/USG, kartami informacyjnymi) i listą przyjmowanych leków.

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij