Ikona dostępności
Zamknij wyszukiwarkę

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Szpital

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kontakt: 17 861-10-31 wew. 383

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii mieści się na parterze Szpitala Miejskiego. To usytuowanie ułatwia komunikację i przewożenie pacjentów z Bloku Operacyjnego i Izby Przyjęć. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii to główna sala 6-łóżkowa i izolatka-1 łóżkowa.

Każde stanowisko wyposażone jest w nowoczesny system monitorujący, zapewniający zapis EKG, tętna, ciśnienia, SO2, CO2, pomiar ciśnienia metodą krwawą. Oddział posiada materace przeciwodleżynowe, zmiennociśnieniowe ułatwiające pielęgnację obłożnie chorych i nieprzytomnych. Każde stanowisko ma zapewniony dostęp do kardiomonitora, respiratora, pulsoksymetru, pompy infuzyjnej, tlenu, próżni, sprężonego powietrza. Specjalistyczny sprzęt, w który wyposażony jest oddział, służy do ratowania i podtrzymywania podstawowych funkcji życiowych człowieka. Podstawą oceny stanu pacjenta i ustalenia wskazań do przyjęcia do oddziału jest skala TISS 28 /Therapeutic intervention severitu score/. W oddziale hospitalizowani są pacjenci wymagający zastąpienia lub wspomagania układu oddechowego. Przyjmowani są również i leczeni chorzy z POCHP (Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc), po NZK (Nagłe Zatrzymanie Krążenia), po dużych zabiegach operacyjnych chirurgicznych, ginekologicznych, urologicznych, ortopedycznych.

Kontakt:

Centrala: 178611031
Dyżurka pielęgniarek: nr wewn: 388

Ordynator Oddziału
dr n.med. Maciej Oliwa

Zastępca Ordynatora Oddziału
lek.med. Stanisław Urbanik

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Katarzyna Małodobry - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Pielęgniarka Koordynująca
mgr Teresa Potocka-Kos - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Starszy asystent lekarz:
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Dąbrowski
dr. n. med. Janusz Kidacki
lek.med. Stanisław Czyżyk
lek.med. Marek Jakubowicz
lek.med. Marek Samolej
lek.med. Marek Janeczko
lek.med. Bogumił Belejec
lek.med. Monika Wielgos
lek.med. Maciej Inglot
lek.med. Wojciech Dąbrowski
lek.med. Mateusz Jaworski
lek.med. Brtłomiej Belina

Zakres usług

1. Zapewnienie całodobowej opieki nad chorym w przypadkach niewydolności najważniejszych dla życia funkcji ustrojowych a zwłaszcza niewydolności krążenia, niewydolności oddechowej, niewydolności nerek.
Opieka nad chorym nieprzytomnym w stanach zatruć oraz innych stanach zagrażających życiu.

Realizacja tych zadań obywa się poprzez:

 • udrożnienie dróg oddechowych
 • zastosowanie kontrolowanego lub wspomaganego oddychania (respiratoterapia)
 • farmakologiczne wsparcie krążenia i funkcji serca
 • prowadzenie ciągłej terapii nerkozastępczej

2. Opieka i leczenie chorych pooperacyjnych:

 • monitorowanie funkcji życiowych
 • korekta zaburzeń ustrojowych (gazometrycznych, metabolicznych)
 • terapia przeciwbólowa
 • żywienie krytycznie chorych

3. Współpraca z innymi oddziałami poprzez :

 • uczestnictwo w czynnościach przygotowania chorego do operacji
 • wyrównanie zaburzeń ogólnoustrojowych towarzyszących chorobie zasadniczej lub będących jej wynikiem
 • zwalczanie bólu i leczenie różnego rodzaju wstrząsu

4. Postępowanie z chorymi w stanie zagrożenia życia u których zachodzi konieczność stosowania:

 • wdrożenia czynności reanimacyjnych
 • utrzymanie drożności dróg oddechowych i wspomagania oddechu
 • wsparcie układu krążenia
 • innych czynności z zakresu intensywnej terapii
  (dostęp naczyniowy, kardiowersja, drenaż jam ciała itp.)

W celu zapewnienia skutecznego procesu diagnostyczno - pielęgnacyjnego opiekę nad chorymi sprawuje wykwalifikowany personel lekarski i pielęgniarski.
Jeżeli stan chorego tego wymaga, istnieje możliwość przeprowadzenia badań diagnostycznych: RTG, EKG, USG, bronchoskopia, gastroskopia, echo serca, punkcja lędźwiowa, nakłucie i drenaż jamy opłucnej

Po uzyskaniu poprawy stanu zdrowia pacjenci są przekazywani do oddziału macierzystego.

Lekarze anestezjolodzy i pielęgniarki anestezjologiczne wykonują swoje obowiązki również w Bloku Operacyjnym chirurgicznym, ginekologiczno-położniczym, urologicznym, ortopedycznym i okulistycznym. Zapewniają pacjentom bezpieczeństwo i opiekę podczas znieczulenia do operacji, zabiegów diagnostycznych /kolonoskopia, ECPW/ i zabiegów wykonywanych w Pododdziale Ginekologicznym i Trakcie Porodowym.

Zespół anestezjologiczny uczestniczy przy kardiowersji w Klinicznym Oddziale Kardiologicznym, również odpowiedzialny jest za prowadzenie akcji reanimacyjnych w każdym oddziale.

Informacje dla pacjentów:
Pacjenci przyjmowani w stanie zagrożenia życia z objawami niewydolności krążeniowo-wydechowej.

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij