Ikona dostępności
Zamknij wyszukiwarkę

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Przychodnia Specjalistyczna Nr 3

ul. Hoffmanowej 8a Dojazd Kontakt

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci

 1. Przyjmuje dzieci w wieku 0 -7 r. ż.:
 • z ciąży wysokiego ryzyka
 • przedwcześnie urodzone
 • z porodów powikłanych (niska punktacja Apgar, zakażenie wewnątrzmaciczne, wylewy śródczaszkowe, niedotlenienie okołoporodowe)
 • z zespołem Downa i innymi zespołami genetycznymi
 • z asymetrią ułożeniową i kręczem szyi
 • wykazujące opóźnienie rozwoju psychoruchowego
 • z rozpoznaniem MPDz
 • z wadami rozwojowymi OUN
 1. Zapewniamy porady pediatry, specjalisty rehabilitacji medycznej i neurologii dziecięcej, fizjoterapeuty, psychologa, logopedy, pedagoga.
 2. Zapewniamy diagnozę i terapię metodą Vojty, Bobath, Castillo-Moralesa, W. Sherborne, Knill oraz inne badania i terapię dostosowaną do wieku i stanu dziecka.

Ośrodek świadczy usługi bezpłatnie w ramach umowy z NFZ
Wymagane jest skierowanie od lekarza POZ lub innego specjalisty.
Rejestracja na terminy odbywa się codziennie w godzinach 7:30 -15:00.

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij