Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię/lekarza/stronę
Zamknij wyszukiwarkę

Postępowanie do kwoty 130 tys. zł - zakończone

wykonania oraz dostawy z montażem tablic informacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, tabliczek przy drzwiowych oraz opisów informacyjnych w formie naklejanej w różnych rozmiarach

17.01.2023 r.

 

 

 

 

 

 

 AD.ZP.3817.1/2023/JJ                                                                                                Rzeszów, 17.01.2023 r.

 

                                                      ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                                                                                                                                    

dot. wykonania oraz dostawy z montażem tablic informacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, tabliczek przy drzwiowych oraz opisów informacyjnych w formie naklejanej w różnych rozmiarach

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na „Zapewnienie dostępności do usług zdrowotnych poprzez: zainstalowanie tablic informacyjnych z tłumaczeniem na język polski, ukraiński, angielski” w ramach projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do podstawowych usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla kobiet i dzieci uchodźców”

W załączeniu

  1. druk oferty
  2. wzór umowy
  3. formularz cenowy
  4. opis przedmiotu zamówienia
  5. zapytanie ofertowe
  6. zestawienie tablic informacyjnych
  7. wykaz opisów informacyjnych

Oferty cenowe  proszę złożyć w terminie do dnia 24.01.2023 r. na adres   zp@spzoz1.rzeszow.pl

 

  Rzeszów, 17.01.2023 r.


 

 

Udostępnij

Pliki do pobrania

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij