Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię/lekarza/stronę
Zamknij wyszukiwarkę

Postępowania o udzielenie zamówień powyżej progów unijnych - aktualne

Modernizację i konfigurację infrastruktury informatycznejz oraz e-usług w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie w ramach projektu pn.:”Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

05.07.2022 r.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5d53a2e7-ca54-4c82-ad92-5fc63b646fb2

Udostępnij

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij