Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię/lekarza/stronę
Zamknij wyszukiwarkę

Postępowania o udzielenie zamówień powyżej progów unijnych - aktualne

Modernizacja i konfiguracja infrastruktury informatycznej oraz e-usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w ramach projektu pn.:”Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w SP ZOZ Nr 1

14.11.2022 r.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ec8493de-b721-4a4a-a7a3-fb6f963c5b85

Udostępnij

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij