Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię/lekarza/stronę
Zamknij wyszukiwarkę

Postępowania o udzielenie zamówień poniżej progów unijnych - zakończone

Objęcie nadzorem autorskim oprogramowania Aplikacyjnego InfoMedica Plus oraz AMMS PLUS.

20.02.2023 r.

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4e441428-b114-11ed-9236-36fed59ea7dd

Udostępnij

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij