Aby obejrzeć tą stronę zainstaluj dodatek Adobe Flash Player. Link poniżej.

oraz zezwolić na uruchomianie skryptów i formantów ActiveXPobierz Adobe Flash playerE-Rejestracja
biuletyn informacji publicznej
Progenis

Duszpasterstwo Służby Zdrowia Diecezji Rzeszowskiej

 

Szpital Miejski im. Jana Pawła II
ul. Rycerska 4

GPS N: 50° 2' 53" E: 22° 0' 6" »Zobacz na mapie
W szpitalu funkcjonują :

1. Oddziały:
- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
- Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej
- Kliniczny Oddział Urologii i Urologii Onkologicznej
- Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
- Kliniczny Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych
- Kliniczny Oddział Ginekologiczno-Położniczy
- Oddział Neonatologii z Intensywną Terapią Noworodka
- Kliniczny Oddział Pediatryczno-Pulmonologiczny
- Oddział Okulistyki

2. Izba Przyjęć

3. Blok Operacyjny

4. Apteka Szpitalna

5. Centralna Sterylizatornia

6. Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej połączona z Bankiem Krwi

7. Zakład Wodolecznictwa i Rehabilitacji

8. Zespół Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej:
- Poradnia Chirurgii Ogólnej
- Poradnia Neonatologiczna
- Poradnia Okulistyczna

9. Zakłady Diagnostyczne:
- Zakład Diagnostyki Obrazowej
- Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
- Zakład Pracowni Diagnostycznych

10. Pielęgniarka Społeczna

11. Dział Higieny Szpitalnej

1. Oddziały:

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Informacje:
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii mieści się na parterze Szpitala Miejskiego. To usytuowanie ułatwia komunikację i przewożenie pacjentów z Bloku Operacyjnego i Izby Przyjęć. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii to główna sala 6-łóżkowa i izolatka-1 łóżkowa.

Każde stanowisko wyposażone jest w nowoczesny system monitorujący, zapewniający zapis EKG, tętna, ciśnienia, SO2, CO2, pomiar ciśnienia metodą krwawą. Oddział posiada materace przeciwodleżynowe, zmiennociśnieniowe ułatwiające pielęgnację obłożnie chorych i nieprzytomnych. Każde stanowisko ma zapewniony dostęp do kardiomonitora, respiratora, pulsoksymetru, pompy infuzyjnej, tlenu, próżni, sprężonego powietrza. Specjalistyczny sprzęt, w który wyposażony jest oddział, służy do ratowania i podtrzymywania podstawowych funkcji życiowych człowieka. Podstawą oceny stanu pacjenta i ustalenia wskazań do przyjęcia do oddziału jest skala TISS 28 /Therapeutic intervention severitu score/. W oddziale hospitalizowani są pacjenci wymagający zastąpienia lub wspomagania układu oddechowego. Przyjmowani są również i leczeni chorzy z POCHP (Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc), po NZK (Nagłe Zatrzymanie Krążenia), po dużych zabiegach operacyjnych chirurgicznych, ginekologicznych, urologicznych, ortopedycznych.

Zakres usług świadczonych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

1. Zapewnienie całodobowej opieki nad chorym w przypadkach niewydolności najważniejszych dla życia funkcji ustrojowych a zwłaszcza niewydolności krążenia, niewydolności oddechowej, niewydolności nerek.
Opieka nad chorym nieprzytomnym w stanach zatruć oraz innych stanach zagrażających życiu.

Realizacja tych zadań obywa się poprzez:
 • udrożnienie dróg oddechowych
 • zastosowanie kontrolowanego lub wspomaganego oddychania (respiratoterapia)
 • farmakologiczne wsparcie krążenia i funkcji serca
 • prowadzenie ciągłej terapii nerkozastępczej

2. Opieka i leczenie chorych pooperacyjnych:
 • monitorowanie funkcji życiowych
 • korekta zaburzeń ustrojowych (gazometrycznych, metabolicznych)
 • terapia przeciwbólowa
 • żywienie krytycznie chorych

3. Współpraca z innymi oddziałami poprzez :
 • uczestnictwo w czynnościach przygotowania chorego do operacji
 • wyrównanie zaburzeń ogólnoustrojowych towarzyszących chorobie zasadniczej lub będących jej wynikiem
 • zwalczanie bólu i leczenie różnego rodzaju wstrząsu

4. Postępowanie z chorymi w stanie zagrożenia życia u których zachodzi konieczność stosowania:
 • wdrożenia czynności reanimacyjnych
 • utrzymanie drożności dróg oddechowych i wspomagania oddechu
 • wsparcie układu krążenia
 • innych czynności z zakresu intensywnej terapii
 • (dostęp naczyniowy, kardiowersja, drenaż jam ciała itp.)

W celu zapewnienia skutecznego procesu diagnostyczno - pielęgnacyjnego opiekę nad chorymi sprawuje wykwalifikowany personel lekarski i pielęgniarski.
Jeżeli stan chorego tego wymaga, istnieje możliwość przeprowadzenia badań diagnostycznych: RTG, EKG, USG, bronchoskopia, gastroskopia, echo serca, punkcja lędźwiowa, nakłucie i drenaż jamy opłucnej.

Po uzyskaniu poprawy stanu zdrowia pacjenci są przekazywani do oddziału macierzystego.

Lekarze anestezjolodzy i pielęgniarki anestezjologiczne wykonują swoje obowiązki również w Bloku Operacyjnym chirurgicznym, ginekologiczno-położniczym, urologicznym, ortopedycznym i okulistycznym. Zapewniają pacjentom bezpieczeństwo i opiekę podczas znieczulenia do operacji, zabiegów diagnostycznych /kolonoskopia, ECPW/ i zabiegów wykonywanych w Pododdziale Ginekologicznym i Trakcie Porodowym.

Zespół anestezjologiczny uczestniczy przy kardiowersji w Klinicznym Oddziale Kardiologicznym, również odpowiedzialny jest za prowadzenie akcji reanimacyjnych w każdym oddziale.

PERSONEL MEDYCZNY

Ordynator Oddziału
dr n.med. Maciej Oliwa

Zastępca Ordynatora Oddziału
lek.med. Stanisław Urbanik

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Katarzyna Małodobry

Pielęgniarka Koordynująca
mgr Teresa Potocka-Kos

Starszy asystent lekarz:
lek.med. Stanisław Czyżyk
lek.med. Marek Jakubowicz
lek.med. Marek Samolej
dr n. med. Tadeusz Nowosad
lek.med. Marek Janeczko
lek.med. Bogumił Belejec
lek.med. Monika Wielgos
lek.med. Maciej Inglot
lek.med. Wojciech Dąbrowski
lek.med. Mateusz Jaworski
dr. n. med. Janusz Kidacki

Młodszy asystent lekarz

lek.med. Bartłomiej Belina
lek.med. Grzegorz Wita

Informacje dla pacjentów:
Pacjenci przyjmowani w stanie zagrożenia życia z objawami niewydolności krążeniowo-wydechowej.

GALERIA ZDJĘĆ:

DoGóry

Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej

Informacje o Oddziale:
Oddział składa się z 30 łóżek. Prowadzi działalność w zakresie chirurgii ogólnej oraz onkologicznej, endokrynologicznej, laparoskopowej jamy brzusznej, endoskopowej (ECPW, gastroskopia, kolonoskopia), badania diagnostyczne (TK,USG).

PERSONEL MEDYCZNY

Ordynator Oddziału
lek.med. Zbigniew Pietrzak

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Lucyna Ferenc-Wołek

Pielęgniarka Koordynująca
mgr Wioletta Olszańska

Starszy asystent lekarz:
lek.med. Mirosław Karpiński
lek.med. Rafał Przybyła
lek.med. Jan Czerwiński
lek.med. Marek Bieryło
lek.med. Tomasz Owsiany
lek.med. Rafał Habaj
lek.med. Piotr Szredzki
lek.med. Bernadeta Kubiś
lek.med. Anna Belina
Dr n. med. Lesław Szczerba
lek. Jarosław Szpunar

Młodszy asystent lekarz:
lek.med. Tomasz Targoński

Młodszy asystent lekarz – rezydent:
lek. Jarosław Szpunar
lek. Wojciech Siwiaszczyk
lek. Arkadiusz Sokołowski
lek. Jagoda Jagiełło


Informacje dla pacjentów:
Chorzy przyjmowani są w trybie ostrym (nagłe zachorowania bez skierowania) oraz w trybie planowym (ze skierowaniem do szpitala, podstawowymi badaniami lekarskimi, morfologią i grupą krwi).
- wyznaczanie terminów przyjęć odbywa się w dni powszednie w godzinach od 10:00 do 14:00.
- przyjęcia – pacjent zgłasza się do szpitala na czczo z aktualną dokumentacją medyczną (z wynikami badań, dokumentacją RTG/KT/USG, kartami informacyjnymi) i listą przyjmowanych leków.

Zakres usług świadczonych w Klinicznym Oddziale Chirurgii Ogólnej

GALERIA ZDJĘĆ:
DoGóry

Kliniczny Oddział Urologii i Urologii Onkologicznej

Informacje o Oddziale:
Oddział składa się z 24 łóżek.
Prowadzi działalność w zakresie litotrypsji laserowej, ultradźwiękowej oraz pneumatycznej, onkologii urologicznej jak i endourologii przecewkowej.

W Oddziale wykonuje się m.in. ESWL – kruszenie kamieni falami uderzeniowymi. Jest to bezinwazyjna procedura bez konieczności wykonywania zabiegu operacyjnego.

PERSONEL MEDYCZNY

Ordynator Oddziału
lek. Wojciech Gontaszewski

Zastępca Ordynatora Oddziału
lek. Waldemar Jurczak

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Agnieszka Zawada

Pielęgniarka Koordynująca
Wiktoria Glinka

Starszy asystent lekarz:
lek.med. Paweł Porzycki
lek.med. Rafał Przybyła
lek.med. Piotr Cwenar
dr n. med. Krzysztof Balawender
lek. med. Tomasz Wiatr
lek. Łukasz Bełch

Młodszy asystent lekarz – rezydent:
lek.med. Piotr Młodożeniec

Młodszy asystent lekarz:
lek.med. Mateusz Zasadny

Informacje dla pacjentów:
Chorzy przyjmowani są w trybie ostrym (nagłe zachorowania bez skierowania) oraz w trybie planowym.
Dokumenty wymagane przy planowym przyjęciu do Klinicznego Oddziału Urologii i Urologii Onkologicznej:
-skierowanie do szpitala
-wypełniona ankieta dla pacjenta
-dokumentacja medyczna (karty informacyjne z pobytów szpitalnych)
-lista zażywanych leków z dawkami i porami zażywania
-badania obrazowe (jeżeli były wykonywane): tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, scyntygrafia – opis + płyta CD/DVD
-wynik badania histopatologicznego ( jeśli dotyczy)
-do zabiegów endoskopowych (TURT, TURP, UIO, URSL, PCNL, TUIP, OPSYS) wynik posiewu moczu – nie starszy niż sprzed 2 tygodni
-grupę krwi (o ile pacjent posiada)
-podpisaną zgodę na zabieg/badanie

Zakres usług świadczonych w Klinicznym Oddziale Urologii i Urologii Onkologicznej

GALERIA ZDJĘĆ:
DoGóry

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Informacje:
Ilość łóżek – 41

PERSONEL MEDYCZNY

Ordynator Oddziału
lek. Marcin Jaszczuk

Zastępca Ordynatora Oddziału
lek.med. Wiesław Bożymowski

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Magdalena Nycz

Starszy asystent lekarz:
dr n.med. Robert Pyczuła
lek.med. Mariusz Sieczek
lek.med. Paweł Barć
lek.med. Jerzy Bober
lek.med. Michał Tymszan
lek.med. Tomasz Chmielewski

Młodszy asystent lekarz – rezydent:
lek.med. Rafał Miłto
lek. Wojciech Surmacz
lek. Bartosz Krawczak
lek. Bartłomiej Rak
lek. Paweł Małek
lek. Paweł Grab
lek. Jakub Klepacki
lek. Krzysztof Pawlak

Informacje dla pacjentów:
Chorzy przyjmowani są w trybie nagłym i planowym.

Do przyjęcia planowego potrzebne są :
- skierowanie do szpitala,
- dowód osobisty,
- posiadana dokumentacja z poprzedniego leczenia.

Zakres usług świadczonych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

GALERIA ZDJĘĆ:
DoGóry

Kliniczny Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych

Informacje:
Oddział składa się z części kardiologicznej - 21 łóżek oraz 18 łóżek internistycznych.

Oddział prowadzi nieinwazyjną diagnostykę ostrych zespołów wieńcowych, niewydolności serca, wad nabytych serca, zaburzeń rytmu serca, diagnostykę trombofilii i nadciśnienia wtórnego (Pracownia Echokardiografii, Pracownia EKG, Pracownia prób wysiłkowych, Pracownia badań metodą Holtera). Posiada zaplecze diagnostyczne: Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Diagnostyki Obrazowej (RTG,TK, USG, USG-Doppler), Pracownię Endoskopii.

PERSONEL MEDYCZNY

Ordynator Oddziału
dr n.med. Marek Sienicki

Zastępca Ordynatora Oddziału
lek.med. Romana Furtak

Pielęgniarka Oddziałowa
Bożena Surowiec

Pielęgniarka Koordynująca
Marczak Aneta

Starszy asystent lekarz:
lek.med. Zbigniew Fudali
lek.med. Małgorzata Wiśniowska
lek.med. Agnieszka Kamińska
lek.med. Elżbieta Kubek
lek.med. Katarzyna Mach
lek.med. Katarzyna Błaszczyk
lek.med. Anna Sulkowska
lek.med. Małgorzata Kawalec-Binduga
lek.med. Mirosław Flaga
lek.med. Halina Szczyrska
lek. Teresa Tasior
lek.med. Katarzyna Gądek

Młodszy asystent lekarz
lek.med. Irmina Kmieć

Młodszy asystent lekarz – rezydent:
lek.med. Jagoda Kołodziej-Rataj
lek.med. Daria Pszonka
lek.med. Magdalena Szabat
lek. Barbara Radziszewska
lek. Katarzyna Kozioł
lek. Damian Lis
lek. Magdalena Bocoń
lek. Łucja Dudek
lek. Aneta Olech
lek. Joanna Rozwadowska-Magda
lek. Małgorzata Deryło
lek. Joanna Laskoska
lek. Justyna Fijałka-Puchała
lek. Agnieszka Mazur

Informacje dla pacjentów:
Chorzy przyjmowani są w trybie ostrym (nagłe zachorowania – zawały serca, zaburzenia rytmu serca, elektrolitowe, metaboliczne) oraz w trybie planowym (okres oczekiwania w zależności od stanu pacjenta).
Chorzy winni posiadać skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty z wyjątkiem pacjentów, u których nastąpiło nagłe zachorowanie. Oddział wykonuje procedury zachowawcze i część procedur inwazyjnych np. kardiowersja, biopsja, czasowa stymulacja serca, itp.

Zakres usług świadczonych w Klinicznym Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych:

- leczenie chorób:

 • choroba niedokrwienna serca
 • zaburzenia rytmu serca
 • nadciśnienie tętnicze samoistne i wtórne
 • zatorowość płucna
 • nadciśnienie płucne
 • przewlekła niewydolność serca
 • stany zapalne mięśnia sercowego
 • wady serca wrodzone i nabyte
 • ostra i przewlekła niewydolność nerek
 • choroby przewodu pokarmowego
 • cukrzyca  typ 1 i  typ 2
 • cukrzyca z powikłaniami
 • diagnostyka i leczenie infekcji uogólnionych
 • kompleksowa diagnostyka i leczenie chorych geriatrycznych

- diagnostyka chorób układu krążenia:

 • echokardiografia  przezprzełykowa
 • monitorowanie ekg metodą Holtera
 • całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą Holtera
 • testy wysiłkowe na bieżni ruchomej
 • wykonywanie testów pochyleniowych w diagnostyce omdleń
 • usg, biopsje  jamy brzusznej, tarczycy
 • test uciskowy, usg naczyń żylnych i tętniczych

- diagnostyka i ocena ryzyka pacjentów z chorobami serca do zabiegów operacyjnych niekardiochirurgicznych

- edukacja pacjentów w zakresie terapii p/zakrzepowej starymi i nowymi antykoagulantami

- edukacja w zakresie diety i samokontroli poziomów glikemii pacjentów z cukrzycą

- diagnostyka trombofilii

- diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętnicznego pierwotnego i wtórnego

- badania biochemiczne

- całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego

- badania obrazowe:

 • echo
 • usg jamy brzusznej
 • usg gruczołu tarczowego
 • tomografia komputerowa
 • badanie endoskopowe przewodu pokarmowego

- rozpoznawanie, leczenie i diagnostyka wszystkich typów cukrzycy:

 • badanie biochemiczne
 • badania bakteriologiczne i wirusologiczne
 • badania obrazowe
 • edukacja pacjentów
- dydaktyka i szkolenie studentów, pielęgniarek i lekarzy.

GALERIA ZDJĘĆ:
DoGóry

Kliniczny Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Informacje:
Ilość łóżek – 69

Zakres usług:

Pododdział Ginekologiczny

- Leczenie operacyjne nowotoworów narządów płciowych, w tym leczenie raka szyjki macicy, raka trzonu macicy, raka jajowodu oraz raka jajnika, leczenie oszczędzające u kobiet młodych.

- Leczenie operacyjne mięśniaków macicy (miomektomia konserwatywna, amputacja nadszyjkowa trzonu macicy, laparoskopowe usunięcie trzonu macicy), torbieli i guzów przydatków, leczenie oszczędzające u kobiet pragnących zachować płodność.

- Zabiegi endoskopowe, w tym laparoskopowe leczenie torbieli i guzów przydatków, mięśniaków macicy oraz histeroskopia diagnostyczna i operacyjna.

- Diagnostyka i leczenie niepłodności w tym histerosalpingografia, histeroskopia diagnostyczna i histeroskopowe usunięcie zrostów i przegród w świetle macicy, laparoskopowe leczenie niepłodności.

- Leczenie operacyjne zaburzeń statyki narządów płciowych metodą tradycyjną oraz za pomocą siatek oraz nietrzymania moczu metodą klasyczną jak i z użyciem taśm.

- Leczenie nieprawidłowych krwawień z dróg rodnych oraz polipów macicy.

- Leczenie zachowawcze schorzeń zapalnych miednicy małej.

Pododdział Patologii Ciąży

- Leczenie schorzeń wikłających przebieg ciąży, opieka nad ciążą wysokiego ryzyka, leczenie poronień zagrażających, zagrażających porodów przedwczesnych, niewydolności cieśniowoszyjkowej, chorób endokrynologicznych wikłających ciążę.

Opieka nad ciężarnymi z patologią płodu oraz łożyska.

Pododdział Położnictwa Aseptycznego

Procedury: Porody

Trakt Porodowy

- Poród samoistny z nacięciem krocza /bez nacięcia krocza.

- Poród w wodzie.

- Cięcie cesarskie.

- Indukcja porodu.

- Preindukcja porodu.

- Badania USG.

- Monitorowanie ciąży poprzez zapisy KTG.

PERSONEL MEDYCZNY

p.o. Ordynatora Oddziału
lek.med. Paweł Zając

Zastępca Ordynatora Oddziału
dr n.med. Bogdan Ostrowski
dr n.med. Paweł Guzik
dr n.med. Sabina Kluz


Położna Oddziałowa
mgr Urszula Pieczonka

Położna Koordynująca
Grażyna Pisarek

Starszy asystent lekarz:
lek.med. Andrzej Madej
lek.med. Mariusz Szklarczyk
lek.med. Bohdan Ferenc
lek.med. Piotr Habało
lek.med. Artur Słowik
lek.med. Wiesław Janicki
lek.med. Małgorzata Dymkowska
lek.med. Monika Dobrowolska-Kwiatek
dr n. med. Tomasz Góra
lek. med. Ewa Ossadnik
lek. med. Dariusz Oleszczuk
lek.med. Sabina Florczak
lek. med. Agnieszka Kisała
lek. Paweł Chechliński
lek. Wojciech Mogilany

Młodszy asystent lekarz – rezydent:
lek.med. Magdalena Harpula
lek. Kamila Wojtowicz
lek. Kamila Chmiel
lek.med. Mariia Isakova
lek. Maja Drożdżak
lek. Karolina Byrtek
lek. Ewelina Wolak

GALERIA ZDJĘĆ:
DoGóry

Oddział Neonatologii z Intensywną Terapią Noworodka

Informacje:

Oddział Neonatologii z Intensywną Terapią Noworodka Szpitala Miejskiego jest jednym z czterech w Rzeszowie Oddziałów Ośrodka Perinatologii z 3 stopniem referencyjności, gdzie leczone są noworodki urodzone przedwcześnie, z niską masą urodzeniową, wymagające intensywnej terapii i specjalistycznej diagnostyki.

Oddział posiada 20 miejsc noworodkowych, 4 stanowiska intensywnej terapii noworodka, 2 stanowiska opieki pośredniej, 2 stanowiska opieki ciągłej i 11 inkubatorów.

Oddział składa się z części:

 1. Sale dla noworodków zdrowych, w skład których wchodzą:

 • sala adaptacyjna,

 • sale noworodków w systemie „room-in”,

 • kąciki noworodka na sali porodowej i sali cięć cesarskich,

 • Poradnia Neonatologiczna.

 1. Sale intensywnej terapii noworodka, w skład których wchodzą:

 • 2 sale dla noworodków z czterema stanowiskami do intensywnej terapii, dwoma stanowiskami opieki ciągłej i dwoma stanowiskami opieki pośredniej,

 • kąciki noworodka na sali cięć cesarskich na Bloku Operacyjnym i Trakcie Porodowym,

 • 2 inkubatory transportowe z wsparciem oddechowym n-cepap.


Noworodki wypisane z oddziału, a wymagające dalszego nadzoru pozostają pod opieką funkcjonującej przy Oddziale Poradni Neonatologicznej.

Zakres usług świadczonych w Oddziale Neonatologii z Intensywną Terapią Noworodka

 • opieka nad noworodkami i wcześniakami z małą i ekstremalnie małą masą urodzeniową,

 • zdrowy noworodek może przebywać cały czas ze swoją mamą (system rooming-in),

 • propagowanie od pierwszych chwil życia karmienia naturalnego, nauka metod przystawiania do piersi, porady w zakresie utrzymania laktacji,

 • obowiązkowe szczepienia i badania przesiewowe,

 • kompleksowa diagnostyka:

   - usg przezciemiączkowe

   - usg jamy brzusznej

   - echokardiografia

   - ekg, holter, rtg

 • konsultacje specjalistyczne, m.in. chirurgiczne, kardiologiczne, okulistyczne,
 • stosowanie metod wsparcia oddechowego (wentylacji nieinwazyjnej i konwencjonalnej), terapii surfaktantem, żywienia pozajelitowego i dojelitowego, fototerapii, leczenia krwią i preparatami krwiopochodnymi, itd.,
 • monitorowanie podstawowych funkcji życiowych, szeroki panel badań w diagnostyce laboratoryjnej, wczesne kontakty matka-dziecko (kangurowanie), zgodnie z najnowszymi standardami opieki nad noworodkiem.
Od porodu do chwili opuszczenia oddziału możliwe są wizyty najbliższej rodziny.

PERSONEL MEDYCZNY

Ordynator Oddziału
lek.med. Beata Borowiec-Szredzka

Pielęgniarka Oddziałowa
Barbara Pietrucha

Pielęgniarka Koordynująca
Dorota Wilk

Starszy asystent lekarz:
lek.med. Mariola Bosek
lek.med. Jolanta Żółta
lek.med. Monika Tomaszczuk-Kuliga
lek.med. Elżbieta Cioch
lek.med. Bożena Olech


GALERIA ZDJĘĆ:
DoGóry

Kliniczny Oddział Pediatryczno-Pulmonologiczny

Informacje:
Liczba łóżek: 30 dla dzieci (w tym 18 pediatrycznych, 10 pulmonologicznych, 2 inkubatory) oraz 10 łóżek dla matek/opiekunów.

W oddziale prowadzi się diagnostykę i leczenie chorób dzieci w wieku 0 -18 lat oraz badania i leczenie specjalistyczne z zakresu pulmonologii, kardiologii oraz wczesnej diagnostyki i terapii rozwoju niemowląt.

PERSONEL MEDYCZNY

Ordynator Oddziału
lek.med. Alina Szylar

Zastępca Ordynatora Oddziału
lek.med. Wiesława Łagowska
lek.med. Magdalena Kamler-Pado

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Ewa Nieznańska

Starszy asystent lekarz:
lek.med. Elżbieta Polak
lek.med. Małgorzata Skoczyńska
lek.med. Wiesław Rząsa
lek.med. Marta Kusz
lek.med. Justyna Majcher-Rzeszutek
lek.med. Monika Klimkowska – Boczoń
lek.med. Konrad Boczoń
lek.med. Katarzyna Pogorzelska

Młodszy asystent lekarz – rezydent:
lek.med. Paulina Gładysz
lek.med. Marlena Korda-Kołodziej
lek.med. Katarzyna Pietrewicz
lek.med. Anna Bednarz
lek. Katarzyna Stechnij
lek. Dominika Siwiaszczyk
lek. Dominika Kordjak

Młodszy asystent lekarz:
lek.med. Magdalena Sewielska-Dąbkowska

Informacje dla pacjentów:
W celu sprawowania opieki z chorym dzieckiem stale może przebywać jedna osoba (rodzic lub opiekun). Jest również możliwość korzystania przez opiekuna z łóżka i wyżywienia za odpłatnością.

Zakres usług świadczonych w Klinicznym Oddziale Pediatryczno-Pulmonologicznym

W oddziale diagnozuje i leczy się choroby układów:

 • ostre i przewlekłe choroby układu oddechowego - próba potowa, spirometria, testy alergiczne, USG, płuc i opłucnej, USG OUN

 • świadczenia wykonywane przez lekarza specjalistę pediatrii metabolicznej

 • krążeniowego (ECHO serca, EKG, Holter EKG, 24-godz. zapis RR, przepływy nerkowe, test pionizacyjny):

  - zaburzenia rytmu serca (całodobowe monitorowanie pracy serca metodą Holtera)

  - nadciśnienie tętnicze u dzieci (całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego)

  - wrodzone wady serca (badanie Echo serca)

 • moczowego (USG)

 • pokarmowego (USG, gastroskopia u dzieci >12 roku życia)

 • krwiotwórczego

 • ostre nieżyty żołądkowo-jelitowe.


GALERIA ZDJĘĆ:
DoGóry

Oddział Okulistyki

Informacje:
Oddział udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki zachowawczej i zabiegowej, składa się z części diagnostycznej i łóżkowej -17 łóżek, w tym 6 pooperacyjnych.

Oddział posiada :

 • pracownię diagnostyki schorzeń siatkówki i jaskry,
 • pracownie laseroterapii,
 • pracownię diagnostyki okulistycznej ogólnej,
 • ambulatorium okulistyczne,
 • gabinet do badania chorych hospitalizowanych.

Posiadamy następujące urządzenia do diagnostyki okulistycznej :

 • Ultrasonograf okulistyczny o wysokiej rozdzielczości firmy Quantell,

 • Perymetr komputerowy firmy Oculus, pełnowymiarowy z pełnym programem standaryzowanym (badanie pola widzenia),

 • 2 Autokeratorefraktometry firmy TOPCON (komputerowa diagnostyka wad wzroku),

 • Angiografię fluoresceinową firmy Zeiss z systemem archiwizacji danych (badanie stanu naczyń siatkówki i diagnostyka schorzeń siatkówki),

 • Kolorową fotografię dna oka (ocena progresji zmian na dnie oka, archiwizacja danych),

 • Biometr optyczny firmy Zeiss i ultradźwiękowy firmy Alcon-pomiar długości gałki ocznej, wyliczanie mocy soczewki wszczepianej do operacji zaćmy,

 • Biometry najnowszej generacji Zeiss i Alcon (używane w zależności od rodzaju zaćmy do wyliczania mocy soczewek wszczepialnych),

 • ANGIO – OCT (do diagnostyki schorzeń siatkówki, REVO NX, rok produkcji 2018),

 • Mikroskop spekularny TOMEY (do oceny liczby i stanu komórek śródbłonka rogówki. Jest to badanie podstawowe przed operacją zaćmy),

 • 2 lampy szczelinowe firmy Haag - Streit z tonometrem aplanacyjnym elektronicznym i cyfrowym zapisem danych (podstawowe badanie okulistyczne), 1 lampa C50,

 • Standaryzowane tablice do badania ostrości wzroku komputerowe,

 • Wziernik Fisona (do badania dna oka u dzieci i dorosłych),

 • Laser Iridex o długości fali 577 nm (do leczenia schorzeń siatkówki np. retinopatii cukrzycowej. Jest to urządzenie najnowszej generacji, unikalne w kraju),

 • Laser Nd YAG firmy Zeiss (do leczenia zaćmy wtórnej i jaskry),

 • Testy do badania widzenia barw oraz trójwymiarowego.

PERSONEL MEDYCZNY

Ordynator Oddziału
dr n.med. Antoni Bąk

Zastępca Ordynatora Oddziału
lek.med. Krzysztof Bąk

Pielęgniarka Oddziałowa
Marzena Malinowska

Pielęgniarka Koordynująca
Anna Nowosad

Starszy asystent lekarz:
lek.med. Magdalena Hejda-Godlewska
lek.med. Małgorzata Micał
lek.med. Katarzyna Wietrzykowska
lek.med. Piotr Stopa
lek.med. Elżbieta Kopciuch

Młodszy asystent lekarz:
lek.med. Roksana Kolańczuk

Młodszy asystent lekarz – rezydent:
lek.med. Magdalena Całka
lek.med. Barbara Sabal
lek. Joanna Aksamit
lek. Michał Tara
lek. Natalia Fornal

Informacje dla pacjentów:
Oddział i ambulatorium udzielają pomocy w stanach nagłych, zagrażających zdrowiu, wymagających hospitalizacji lub zaopatrzenia chirurgicznego. Chorzy do leczenia i diagnostyki są przyjmowani do Oddziału na podstawie skierowań od lekarzy okulistów.

Zakres usług świadczonych w Oddziale Okulistyki

 • Operacje zaćmy:

  - starczej, przedstarczej, wikłającej, pourazowej, podwichniętej-metodą fakoemulsyfikacji, a także ECCE w szczególnych przypadkach gdy wykonanie fakoemulsyfikacji nie jest możliwe,

  - zaćmy starczej u osób obciążonych schorzeniami ogólnoustrojowymi, wymagających hospitalizacji i szczególnej troski,

  - zaćm podwichniętych z użyciem perścienia napinającego torebkę soczewki Morchera i Cionniego.

  Używamy najnowszego fakoemulsyfikatora CENTURION Alcon (USA) rok produkcji 2018. W celu zachowania jak najwyższej sterylności i jakości używamy pakietów indywidualnych dla każdego pacjenta, zawierających sprzęt i narzędzia jednorazowe, a także kasetę i tip ultradźwiękowy. Nie używamy kaset "całodziennych". Operacje fakoemulsyfikacji standardowo wykonujemy przez cięcie 2 mm. Mikroskop operacyjny: Moeller-Wedel (Szwajcaria) z torem wizyjnym i możliwością rejestracji operacji.

  Wszczepiamy soczewki wysokiej jakości indywidualnie dobierane do oka pacjenta i potrzeb chirurga, w tym także soczewki przedniokomorowe i mocowane przeztwardówkowo oraz toryczne.

 • Operacyjne usunięcie ciał obcych wewnątrzgałkowo z wykonaniem ppV.

 • Operacyjne leczenie jaskry

  - operacje przetokowe klasyczne, z użyciem stentu Express i implantu OLOGEN oraz z użyciem MITOMYCYNY,

  - z wszczepieniem zastawki Ahmeda.

 • Leczenie schorzeń rogówki naszyciem błony owodniowej.

 • Leczenie operacyjne odwarstwienia siatkówki "z zewnątrz" poprzez wpuklenie plombą lub opasanie gałki ocznej.

 • Krioterapia zmian na powiekach, cyklokryoterapia.

 • Leczenie wysiękowej postaci AMD z zastosowaniem iniekcji doszklistkowych preparatu anty -VEGF oraz cukrzycowego obrzęku plamki, zakrzepu żyły środkowej siatkówki i CNV w krótkowzroczności wysokiej.

 • Laseroterapia siatkówki (laser 577 nm Iridex).

 • Irydotomia laserowa w jaskrze, kapsulotomia laserowa we wtórnej zaćmie (laser Nd Yag Zeiss).

 • Zaopatrywanie urazów oczu.

 • Wykonywanie drobnych zabiegów okulistycznych (usuwanie zmian skóry powiek, spojówki (skrzydlik), kępek żółtych, gradówek itp.).

 • Sondowanie dróg łzowych, u dzieci w znieczuleniu ogólnym, badanie dzieci w znieczuleniu ogólnym (z wyjątkiem retinopatii wcześniaczej).

 • Pełna diagnostyka okulistyczna: perymetria komputerowa, OCT, angiografia fluoresceinowa, pachymetria, biometria świetlna i ultradźwiękowa, mikroskop zwierciadlany (określenie ilości i jakości komórek śródbłonka), USG okulistyczne (Quantel), sprzęt podstawowy: lampa szczelinowa Haag-Streit z torem wizyjnym i elektronicznym tonometrem aplanacyjnym, soczewki Volka, wziernik Fisona itd.

  Operacje wykonujemy na nowo zakupionym stole operacyjnym
  (2019 r.) okulistycznym EYEFORCE ONE (Niemcy) o nośności 250 kg.

  Nowoczesna Sala Operacyjna do wyłącznego użytku oddziału jest
  po remoncie i modernizacji i spełnia wszystkie wymogi dla tego typu obiektów.


GALERIA ZDJĘĆ:
DoGóry

2. Izba Przyjęć

Kontakt:
Tel. (17) 861-14-51, (17) 861-10-31 do 37 wew. 403, 404

PERSONEL MEDYCZNY

Kierownik Izby Przyjęć
lek. med. Małgorzata Kawalec-Binduga

Z-ca Kierownika Izby Przyjęć
lek. Katarzyna Gądek

Położna Oddziałowa
mgr Edyta Bernacka

Pielęgniarka Koordynująca
Bożena Markowska

Informacje:
W skład Izby Przyjęć wchodzi:

 • ambulatorium internistyczne, wyposażone w EKG, gdzie dokonywana jest wstępna ocena stanu pacjenta,
 • ambulatorium chirurgiczno-urologiczne, miejsce opatrywania ran, skaleczeń, oparzeń a także wykonywanie małych zabiegów,
 • ambulatorium chirurgii urazowo-ortopedycznej, tutaj udzielana jest pomoc pacjentom z nieskomplikowanymi złamaniami,
 • ambulatorium pediatryczne usytuowane przy Klinicznym Oddziale Pediatryczno-Pulmonologicznym, przyjmuje dzieci do 18 rż. głównie ze schorzeniami układu oddechowego,
 • ambulatorium ginekologiczno-położnicze usytuowane przy Klinicznym Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,
 • ambulatorium okulistyki usytuowane przy Oddziale Okulistyki,
 • nocna i świąteczna opieka zdrowotna gdzie świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach od 8:00 dnia danego do godz. 8:00 dnia następnego.

Sala chorych posiada 5 łóżek, każde ze stolikiem przyłóżkowym, punktem świetlnym, dostępem do gazów medycznych. Sala chorych i pomieszczenia sanitarne wyposażone są w system przywoływawczy, który monitorowany jest przez pielęgniarki przy konsoli. Posiadamy osobny węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych, z dysfunkcją narządów ruchu. Wychodząc naprzeciw potrzeb pacjenta świadczymy także usługi w zakresie analityki medycznej dzieci do lat 3.

Informacje dla pacjentów:

W celu skorzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych należy potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie:

 • dowodu osobistego,
 • paszportu,
 • prawa jazdy,
 • legitymacji szkolnej (legitymacja szkolna może być okazana przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia)
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej może zostać potwierdzone na podstawie dokumentu elektronicznego, sporządzonego na podstawie numeru PESEL przez NFZ i przesłanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób określony powyżej pacjent po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, może złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Z Kancelarii Zapisów pacjent przechodzi do Izby Przyjęć gdzie: przebiera się (wartościowe rzeczy może pozostawić w sejfie), wykonujemy zapis EKG, dokonujemy pomiaru wagi, wzrostu, RR, tętna temperatury. Następnie pacjent odprowadzany jest przez personel do danego oddziału szpitala. Nad prawidłowym i sprawnym funkcjonowaniem Izby Przyjęć czuwa Kierownik i Oddziałowa.

Zakres usług świadczonych w Izbie Przyjęć:

 • Badanie i udzielanie pomocy doraźnej pacjentom zgłaszającym się do Izby Przyjęć w ramach ambulatorium internistycznego, chirurgiczno-urologicznego, chirurgii urazowo - ortopedycznej, pediatrycznego, okulistycznego i ginekologiczno - położniczego

 • Przyjmowanie pacjentów do szpitala w trybie pilnym lub planowym (tj. ustalonym wcześniej terminie)

 • Diagnostyka obrazowa (radiologia, tomografia komputerowa, ultrasonografia - na zlecenie lekarza)

 • Diagnostyka laboratoryjna (na zlecenie lekarza)

 • Pobieranie badań laboratoryjnych dzieciom do lat 3

 • Elektrokardiografia

 • Nadzór i opieka nad chorymi w Izbie Przyjęć

 • Przyjmowanie i nadzór nad kobietą rodzącą do chwili przekazania do oddziału

 • Konsultacje międzyoddziałowe i międzyszpitalne


GALERIA ZDJĘĆ:
DoGóry

3. Blok Operacyjny

PERSONEL MEDYCZNY

Kierownik Bloku Operacyjnego
lek.med. Stanisław Urbanik

Pielęgniarka Oddziałowa
Mieczysława Pięciak

Pielęgniarka Koordynująca
mgr Sylwia Krutysz

Informacje:
W Bloku Operacyjnym wykonywane są m.in. operacje w zakresie:

 1. Chirurgii Ogólnej:

 • chirurgia jamy brzusznej, w tym: chirurgia żołądka, dwunastnicy, trzustki, pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych, śledziony, jelita grubego i odbytnicy,
 • przepukliny,
 • operacje endokrynologiczne: tarczyca, nadnercza,
 • operacje żylaków kończyn dolnych,
 • operacje metodą laparoskopową pęcherzyka żółciowego z cholangiografią śródoperacyjną, wycięcie śledziony.
 1. Okulistyki:

 • zaćma – fakoemulsyfikacja przy pomocy urządzenia Centurion przez cięcie 2,0mm,
 • zaćma pourazowa, wtórna, wszczepy wtórne,
 • operacje p/jaskrowe: klasyczna i z wszczepieniem zastawki Express i Ahmeda,
 • operacje odwarstwienia siatkówki metodą klasyczną z zewnątrz (opasanie, plomba),
 • leczenie wysiękowego AMD, leczenie obrzęku plamki w przebiegu retinopatii cukrzycowej i zakrzepu żyły centralnej siatkówki,
 • chirurgia urazów oka i przydatków oka,
 • chirurgia powiek (w tym plastyczna ze wskazań medycznych),
 • sondowanie dróg łzowych u dzieci,
 • inne drobne zabiegi na oku i powiekach (gradówki , kaszaki, kępki żółte).
 1. Urologii:

 • Operacje onkologiczne:
  1. laparoskopowa prostatektomia (usunięcie stercza),
  2. laparoskopowa cystektomia (usunięcie pęcherza),
  3. laparoskopowa nefrektomia (usunięcie nerki),
  4. laparoskopowe usunięcie częściowe nerki,
  5. laparoskopowa plastyka zwężenia pęcherza moczowego (NSS).
 • Leczenie kamicy moczowej:
  1. PCNL – przezskórne kruszenie złogów nerkowych,
  2. RIRS – endoskopowe usunięcie złogów nerkowych giętkim ureterorenoskopem,
  3. URSL – endoskopowe usunięcie złogów w moczowodzie,
  4. ESWL – pozaustrojowe kruszenie złogów (bezoperacyjne),
  5. Usunięcie złogów (kamieni) pęcherzowych.
 • Operacje łagodnego rozrostu stercza TURP, TUIP.
 • Operacje zwężeń cewki moczowej.
 • Operacje przepukliny, wodniaków jądra, torbieli najądrza.
 • Operacje żylaków powrózka nasiennego (laparoskopowo).
 • Przewcewkowa elektroresekcja guzów pęcherza TURBT.
 • Zabiegi w ramach urologii jednego dnia (biopsja stercza, cystoskopia, wymiana cewników moczowodowych),
 • Operacje otwarte onkologiczne, kamicy moczowej, wad wrodzonych, narządów układu moczowo – płciowego.
 1. Ginekologii i położnictwa:

 • leczenie operacyjne nowotworów narządów płciowych,
 • histeroskopie operacyjne,
 • operacje metodą laparoskopową, w tym: leczenie niepłodności, mięśniaków macicy, guzów jajnika,
 • leczenie operacyjne statyki narządów płciowych metodą klasyczną i przy pomocy siatek,
 • leczenie operacyjne wysiłkowego nietrzymania moczu przy pomocy taśm i siatek,
 • cięcia cesarskie.
 1. Ortopedii:

 • operacje w zakresie ortopedii urazowej - wszelakie złamania i zespalanie kości różnymi metodami,
 • wymiana stawu biodrowego, kolanowego,
 • artroskopie, plastyka wiązadeł krzyżowych,
 • korekcje paluchów koślawych.

KRĘGOSŁUP

 • złamanie kręgosłupa,

 • usunięcie zespolenia z kręgosłupa.

BARK I STAW ŁOKCIOWY

 • artroskopowa dekompresja podbarkowa lub nerwu nadłopatkowego w przebiegu zespołu ciasnoty, akromioplastyka, resekcja stawu barkowo-obojczykowego,

 • artroskopowa rekonstrukcja uszkodzonych elementów stawu barkowego z użyciem implantów mocujących - stożek rotatorów,

 • artroskopowa rekonstrukcja uszkodzonych elementów stawu barkowego z użyciem implantów mocujących - uszkodzenie obrąbka stawowego typu Bankart: Hill Sachs głowy kości ramiennej,

 • otwarta rekonstrukcja kostna przedniej krawędzi panewki łopatki sp. LATERJET,

 • artroskopowa tenodeza ścięgna głowy długiej bicepsa z użyciem implantów mocujących,

 • endoprotezoplastyka pierwotna barku,

 • łokieć golfisty lub tenisisty – leczenie operacyjne techniką na otwarto.

RĘKA I NADGARSTEK

 • leczenie operacyjne choroby Dupuytrena,

 • leczenie operacyjne cieśni kanału nadgarstka,

 • operacja palca trzaskającego

 • plastyka korekcyjna ręki - płatowa w zakresie tkanek miękkich,

 • rekonstrukcja funkcji ręki - pierwotna, pourazowa,

 • rekonstrukcja innych palców ręki – rekonstrukcja wtórna prostowników/zginaczy palców ręki /za każde ścięgno.

BIODRO I KOŚĆ UDOWA

 • endoprotezoplastyka bezcementowa biodra,

 • endoprotezoplastyka bezcementowa biodra z PE,

 • endoprotezoplastyka bezcementowa biodra z użyciem trzpienia przynasadowego,

 • endoprotezoplastyka cementowa biodra,

 • endoprotezoplastyka pierwotna całkowita biodra z koniecznością rekonstrukcji kostnej przy użyciu przeszczepów kostnych,

 • endoprotezoplastyka pierwotna połowicza biodra,

 • operacja biodra trzaskającego,

 • operacyjna, pierwotna: korekcja, rekonstrukcja, usztywnienie, wycięcie patologii (z badaniem hist.-pat.) w obrębie obręczy biodrowej, uda,

 • złamanie "około protezowe" na wysokości lub poniżej trzpienia endoprotezy - operacyjne leczenie.

KOLANO

 • artroskopia diagnostyczna,

 • artroskopia lecznicza,

 • artroskopia operacyjna z podaniem osoczowego czynnika wzrostu (PRP),

 • artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych ACL, PCL podczas jednej operacji przy użyciu przeszczepu własnego,

 • artroskopowe szycie łąkotki,

 • endoprotezoplastyka całkowita kolana,

 • endoprotezoplastyka częściowa kolana,

 • endoprotezoplastyka pierwotna całkowita kolana z koniecznością rekonstrukcji kostnej przy użyciu przeszczepów kostnych,

 • operacyjna korekcja, otwarta rekonstrukcja śródstawowa, okołostawowa, usztywnienie, wycięcie patologii w obrębie kolana,

 • osteotomia korekcyjna koślawości kolana,

 • plastyka membraną kolagenową i hialuronową ubytków chrząstki stawowej,

 • plastyka membraną kolagenową ubytków chrząstki z podaniem do stawu osoczowego czynnika wzrostu (PRP),

 • rekonstrukcja chrząstki metodą plastyki mozaikowej,

 • usunięcie kaletki (bursy) przedrzepkowej, ganglionu, cysty (torbieli) Bekera,

 • wiskosuplementacja z podaniem osoczowego czynnika wzrostu (PRP) do stawu lub stawów,

 • artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przeszczepem własnym met. 2 pęczkowa.

STOPA I STAW SKOKOWY

 • artroskopia stawu skokowego (od przodu lub od tyłu),

 • artroskopia stawu skokowego z ewentualnym szyciem więzadeł,

 • endoprotezoplastyka pierwotna stawu skokowo – goleniowego,

 • leczenia operacyjne choroby Mortona,

 • leczenie niestabilności bocznej stawu skokowego z rekonstrukcją anatomiczną więzadeł z implantami,

 • leczenie niestabilności stawu skokowego – szew więzadła trójgraniastego, stabilizacja więzozrostu piszczelowo-strzałkowego,

 • leczenie operacyjne ostróg piętowych,

 • palec młotkowaty, palec sztywny,

 • plastyka korekcyjna palucha koślawego (Hallux) 1 paluch / 2 paluchy,

 • plastyka korekcyjna palucha koślawego (Hallux) + korekta palca młotkowatego w obrębie jednej stopy,

 • szycie ścięgna Achillesa,

 • plastyka korekcyjna palca I-V.

ZŁAMANIA KOŃCZYN

 • operacyjne leczenie złamania, zwichnięcia, uszkodzenie mięśnia, ścięgna w obrębie kończyny górnej/dolnej,

 • operacyjne leczenie złamania, zwichnięcie w obrębie kończyny dolnej (bez stopy) z użyciem gwoździa śródszpikowego ryglowanego, płyty lub stabilizatora zewnętrznego,

 • opóźniony zrost, staw rzekomy kończyny górnej / dolnej,

 • usunięcie podskórnie położonego materiału zespalającego (oprócz kości udowej),

 • usunięcie podskórnie położonego materiału zespalającego z kości udowej,

 • zamknięta repozycja złamania pod kontrolą toru wizyjnego kończyny górnej,

 • zamknięta repozycja złamania pod kontrolą toru wizyjnego kończyny dolnej,

 • złamanie, zwichnięcie w obręczy barkowej, kończyny górnej – leczenie operacyjne z użyciem gwoździa śródszpikowego ryglowanego płytę lub stabilizatora zewnętrznego.

INNE ZABIEGI ORTOPEDYCZNE

 • operacja jałowej martwicy kości – operacja nawiercanie (forage),

 • operacyjna: tenotomia, wydłużenie ścięgna, nacięcie torebki stawowej, uwolnienie przykurczu, redresja stawu, zabiegi na mięśniach i ścięgnach,

 • przeszczep skóry, korekcja blizn i zniekształceń bliznowatych w różnych okolicach ciała,

 • rewizja operacyjna kikuta po amputacji,

 • usunięcie ganglionu,

 • Usunięcie wyrośli kostnej.GALERIA ZDJĘĆ:
DoGóry

4. Apteka Szpitalna

Kierownik Apteki:
mgr farm. Iwona Lekacz

Kontakt:
tel. (17) 861-10-32 wew. 398 , 399
fax (17) 861-10-32 wew. 399
e-mail : apteka@spzoz1.rzeszow.pl

Apteka Szpitalna czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 14:35.

Do zadań Apteki należy:

 • zaopatrzenie w leki, materiały opatrunkowe, środki dezynfekcyjne wszystkie jednostki medyczne  SP ZOZ Nr 1
 • należyte przechowywanie leków i wyrobów medycznych
 • sporządzanie leków recepturowych
 • udzielanie informacji o lekach na potrzeby pracowników medycznych
 • współpraca z innymi jednostkami Szpitala w zakresie prawidłowej farmakoterapii

Struktura organizacyjna Apteki:

 • ekspedycja leków i wyrobów medycznych
 • magazyn leków gotowych
 • magazyn wyrobów medycznych
 • magazyn płynów infuzyjnych
 • pracownia leków recepturowych
 • pracownia leków aseptycznych
DoGóry

5. Centralna Sterylizatornia

Kontakt:
Tel. 17 861-10-32 do 37
Kierownik wew. 484
Strefa brudna wew. 311
Strefa czysta wew. 409

Kierownik: mgr Elżbieta Myszka

Godziny pracy:
w dni robocze w godz. 7:00- 21:00 oraz w wyznaczone dni świąteczne pomiędzy godz. 7:00 – 17:00 zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Lokalizacja na parterze w budynku jednopiętrowym umożliwia łatwy dostęp ze wszystkich jednostek/komórek organizacyjnych Szpitala i usługodawców zewnętrznych.

Wyposażenie urządzenia umożliwiające dezynfekcję i wyjaławianie sprzętu, aparatury medycznej, narzędzi chirurgicznych, materiałów opatrunkowych i innych przedmiotów wymagających sterylizacji.

Wyodrębniono trzy strefy technologiczne:
 • Strefa brudna – w której odbywa się proces mycia i dezynfekcji Wyposażenie: przelotowe myjnie-dezynfektory, myjnia ultradźwiękowa, urządzenie do parowego oczyszczenia, stanowiska do manualnego mycia, dezynfekcji narzędzi oraz środków transportu
 • Strefa czysta – w której odbywa się proces kontroli, kompletowania zestawów narzędzi do zabiegów operacyjnych, pakietowania w odpowiednio ilościowe zestawy, znakowanie, a także załadunek sterylizatorów parowych, monitorowanie procesowe. Wyposażenie: suszarka do narzędzi, stanowiska do pakietowania zestawów narzędziowych wyposażone w lupy podświetlane, stanowiska wyposażone w odwijarko-obcinarki i zgrzewarki rotacyjne do opakowań foliowo-papierowych, przelotowe sterylizatory parowe
 • Strefa sterylna – w której odbywa się rozładunek sterylizatorów, zwalnianie wsadu, przechowywanie jałowego materiału oraz inkubowanie i odczytywanie wyników kontroli biologicznej oraz Pomieszczenia administracyjno – gospodarcze w tym pomieszczenie socjalne, biurowe, szatnia z węzłem sanitarnym oraz pomieszczenie porządkowe.

Zakres działalności:

 • Kwalifikowanie sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji.
 • Sprawdzenie dostępnymi testami funkcjonalności urządzeń do mycia, dezynfekcji, sterylizacji i zgrzewania opakowań foliowo-papierowych.
 • Oznakowanie pakietów i stosowanie narzędzi kontroli procesu, zgodnie z obowiązującymi w komórce procedurami.
 • Przygotowanie wsadu do sterylizatora, udokumentowanie wsadu, nadzorowanie skuteczności procesu przy zastosowaniu wskaźników kontroli zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, monitorowaniem parametrów fizycznych procesu.
 • Zwalnianie wsadu sterylizatora i wydawanie sterylnych pakietów do odbiorcy na podstawie narzędzi, wskaźników kontroli procesu (wskaźniki fizyczne, chemiczne i/lub biologiczne).
 • Prowadzenie szkoleń podstawowych dla pracowników Centralnej Sterylizatorni oraz dla innego personelu medycznego.

Personel zatrudniony w Centralnej Sterylizatorni to wykwalifikowani pracownicy o dużym doświadczeniu w wykonywaniu procesów dekontaminacji, posiadający odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia eksploatacyjne typu E, oraz certyfikaty dopuszczające do obsługi urządzeń.

GALERIA ZDJĘĆ:
DoGóry

6. Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej połączona z Bankiem Krwi

Kontakt:
tel. (17) 861-10-31 do 37 wew. 391, (17) 861-12-10

Kierownik:
mgr Halina Wisz

Kwalifikacje:
W laboratorium zatrudniony jest personel posiadający wysokie kwalifikacje oraz duże doświadczenie. Regularne szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne przyczyniają się do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a tym samym wpływają na jakość wykonywanych badań.

Zakres usług świadczonych w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej połączonej z Bankiem Krwi

 • Grupa krwi - u dorosłych
 • Grupa krwi - u noworodków i dzieci do 4 miesiąca życia
 • Wykrywanie alloprzeciwciał
 • Próba zgodności serologicznej
 • Wykrywanie słabej odmiany RhD
 • Fenotyp układu Rh i antygen K
 • Badanie w kierunku konfliktu matczyno - płodowego w układzie ABO
 • Badanie kwalifikujące do podania Gamma anty - D
 • Wstępne badanie w kierunku NAIH
 • Bezpośredni Test Antyglobulinowy
 • Odpis wyników badań
 • KREWKARTA (dwukrotne oznaczenie grupy krwi)

Na życzenie wykonujemy badania w trybie PILNY!

Krewkarta
W związku z wprowadzeniem nowych formatów dowodów osobistych i brakiem w nich miejsca na wpis grupy krwi Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Rzeszowie wychodzi naprzeciw Państwa potrzebom i wprowadza KARTĘ GRUPY KRWI - "KREWKARTA".
Karta jest zatwierdzona przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

Czas oczekiwania dwa dni


Stosowane metody
Badania wykonywane są z zastosowaniem wysoce czułej metody mikrokolumnowej firmy DiaHem - POL.
Zastosowanie testów mikrokolumnowych do badań przed przetoczeniem krwi przyspiesza znacznie jej dobranie dla chorego i zwiększa bezpieczeństwo transfuzji.
Umożliwiają szybkie wykonanie wielu badań w małej objętości krwi.
Są bardzo czułe i pozwalają na wykrycie nawet bardzo słabo reagujących przeciwciał.

GALERIA ZDJĘĆ:
DoGóry

7. Zakład Wodolecznictwa i Rehabilitacji

Kierownik:
dr Sławomir Jandziś

Kontakt: (17) 861-10-32 wew. 309

Harmonogram pracy:
Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 18:00

Informacje
W wyniku realizacji projektu udostępniona została nowa usługa medyczna, deficytowa w województwie podkarpackim, polegająca na wykorzystywaniu podziemnych zasobów wód leczniczych do rehabilitacji dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz osób niepełnosprawnych. Powstały zakład wodolecznictwa i rehabilitacji zaspokaja potrzeby i oczekiwania pacjentów na usługi związane z rehabilitacją. Zakład świadczy kompleksowo usługi w zakresie hydroterapii, fizykoterapii i kinezyterapii. Połączone ze sobą trzy rodzaje terapii spełniają oczekiwania osób wymagających rehabilitacji. Zapewniona dostępność do kompleksowych zabiegów z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii i hydroterapii stworzyła możliwość lepszych efektów rehabilitacji.
wiecej ...

Zakres usług świadczonych w Zakładzie Wodolecznictwa i Rehabilitacji

KINEZYTERAPIA

 • ćwiczenia indywidualne z pacjentem
 • ćwiczenia wspomagane
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem
 • ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem
 • ćwiczenia izometryczne
 • nauka czynności lokomocji

FIZYKOTERAPIA

 • galwanizacja
 • jonoforeza
 • elektrostymulacja
 • prądy diadynamiczne
 • prądy interferencyjne
 • prądy TENS
 • prądy TRAEBERTA
 • prądy KOTZA
 • ultradźwięki miejscowe
 • ultrafonoforeza
 • impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
 • diatermia krótkofalowa
 • impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości
 • naświetlanie promieniami IR, UV- miejscowe
 • laseroterapia
 • krioterapia miejscowa

HYDROTERAPIA

 • kąpiel czterokomorowa
 • kąpiel wirowa kończyn górnych
 • kąpiel wirowa kończyn dolnych
 • kąpiel solankowa
 • masaż podwodny całkowity
 • kąpiel perełkowa

GALERIA ZDJĘĆ:
DoGóry

8. Zespół Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej:

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Rejestracja - nr telefonu : (17) 861-10-32 wew. 330
Godziny przyjęć:
Pn Wt Śr Czw Pt
lekarz Zbigniew Pietrzak
specjalista w dziedzinie chirurgia ogólna
12.35-
14.35
       
lekarz Jan Czerwiński specjalista w dziedzinie chirurgia ogólna        
12.00- 13.00
lekarz Tomasz Owsiany specjalista w dziedzinie chirurgia ogólna  
12.00- 13.00
     
lekarz Rafał Przybyła specjalista w dziedzinie chirurgia ogólna
specjalista w dziedzinie urologia
       
11.00- 12.00
lekarz Tomasz Targoński
w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgia ogólna
   
12.00- 13.00
   
lekarz Marek Bieryło
specjalista w dziedzinie chirurgia ogólna
     
11.00- 13.00
 
lekarz Bernadeta Kubiś
specjalista w dziedzinie chirurgia ogólna
   
13.00- 14.00
   
Dr n. med. Lesław Szczerba
specjalista w dziedzinie chirurgia ogólna, specjalista w dziedzinie chirurgia onkologiczna
     
09.00- 11.00
 
lekarz Jarosław Szpunar
specjalista w dziedzinie chirurgia ogólna
 
11.00- 12.00
     

DoGóry


Poradnia Neonatologiczna

Rejestracja - nr telefonu : (17) 861-10-32 wew. 346
Godziny przyjęć:
Pn Wt Śr Czw Pt
lekarz Mariola Bosek
specjalista w dziedzinie neonatologia
 
10.00- 12.00
   
12.00- 13.00
lekarz Beata Borowiec-Szredzka
specjalista w dziedzinie neonatologia
 
12.00- 13.00
12.00- 13.00
12.00- 13.00
 
lekarz Bożena Olech
specjalista w dziedzinie neonatologia
   
10.00- 12.00
10.00- 12.00
10.00- 12.00

DoGóry

Poradnia Okulistyczna

Rejestracja - nr telefonu : (17) 861-10-32 wew. 327
Godziny przyjęć:
Pn Wt Śr Czw Pt
lekarz Magdalena Hejda-Godlewska
specjalista w dziedzinie okulistyka
 
08.00- 12.00
     
lekarz Małgorzata Micał
specjalista w dziedzinie okulistyka
     
08.00- 12.00
 
lekarz Krzysztof Bąk
specjalista w dziedzinie okulistyka
   
08.00- 12.00
   
lekarz Elżbieta Kopciuch
specjalista w dziedzinie okulistyka
08.00- 12.00
       

DoGóry

9. Zakłady Diagnostyczne:

Zakład Diagnostyki Obrazowej

PERSONEL MEDYCZNY

Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej
lek.med. Robert Warzecha

Kierownik Pracowni RTG
lek. med. Władysław Tajchman

St. technik Koordynujący i Nadzorujący
Aldona Czajka

Starszy asystent lekarz:
lek.med. Andrzej Kamiński
lek.med. Łukasz Chmielarz
lek.med. Joanna Kłósek
lek.med. Stanisław Wisz
lek.med. Agnieszka Dzija
lek.med. Hubert Mac
lek.med. Krzysztof Bełch
dr n.med. Jacek Gwizdak

Tel. (17) 861-10-31 wewn. 397

Informacje:
W zakładzie funkcjonuje:

 • Pracownia Tomografii Komputerowej
 • Pracownia RTG
 • Pracownia USG przy Klinicznym Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych
 • Pracownia USG przy Klinicznym Oddziale Ginekologiczno-Położniczym
 • Pracownia USG przy Klinicznym Oddziale Urologii i Urologii Onkologicznej
 • Pracownia Echokardiografii

Pracownie diagnostyczne wykonują badania dla:

 • pacjentów oddziałów Szpitala Miejskiego oraz Izby Przyjęć
 • pacjentów poradni ogólnej i specjalistycznych SP ZOZ Nr 1
 • pacjentów placówek, które mają zawartą umowę na usługi z SP ZOZ Nr 1
 • badania odpłatne dla innych pacjentów

Pracownia TK realizuje kontrakt z NFZ w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne.

W ZDO obowiązuje System Zarządzania Jakością. Zatrudniony personel podlega procesowi szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, a stosowane urządzenia diagnostyczne są systematycznie nadzorowane i sprawdzane pod kątem poprawności ich działania.

Zakres usług świadczonych w Pracowni TK

Zakres usług świadczonych w Pracowni RTG

GALERIA ZDJĘĆ:
DoGóry

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Kierownik:
mgr Lesław Krasoń

St. technik analityki medycznej koordynujący i nadzorujący
Monika Bednarek

Tel. (17) 861-10-31 wewn. 393
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 7.15 – 15.00 – Punkt pobrań
Badania „cito” codziennie w ciągu całej doby.

Szpitalne Laboratorium Analityczne:
- pracuje codziennie na trzy zmiany

 • Pracownia analityki ogólnej
 • Pracownia biochemii, immunochemii
 • Pracownia hematologii i koagulologii
 • Rejestracja
 • Punkt poboru krwi
 • Punkt przygotowania materiału do badań
Oferuje usługi w zakresie badań laboratoryjnych:
 • Hematologicznych i koaguologicznych
 • Biochemicznych
 • Analityki ogólnej

Personel
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej zatrudnia fachowych pracowników z dziedziny diagnostyki laboratoryjnej. Każdy jest przeszkolony w zakresie swojego stanowiska pracy, a także procedur systemu jakości. Uczestniczą w merytorycznych szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych.
Sprzęt
Badania wykonywane są na sprawdzonych analizatorach renomowanych firm. Laboratorium posiada system informatyczny, który pozwala na jednoznaczną identyfikację próbki zgodnie z kodem kreskowym, gromadzenie danych, edycję wyników oraz możliwość uzyskiwania zbiorczych danych. Zapewnia łatwy dostęp do informacji.
Jakość
Stawiamy na jakość i wiarygodność wyników. Normą są stałe kontrole jakości zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne (krajowe i zagraniczne). Owocuje to licznymi certyfikatami jakości oraz listami gratulacyjnymi za wysoką jakość badań. Wdrożony jest system zarządzania jakością potwierdzony certyfikatem zgodny z normą ISO 9001:2015.

Świadczymy usługi diagnostyczne dla osób prywatnych i firm.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

Zakres usług świadczonych w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej

DoGóry

Zakład Pracowni Diagnostycznych

W skład Zakładu Pracowni Diagnostycznych wchodzą:

 • Pracownia endoskopii
 • Pracownia badań metodą Holtera przy Klinicznym Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych
 • Pracownia prób wysiłkowych przy Klinicznym Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych
 • Pracownia EKG przy Klinicznym Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych
 • Pracownia EKG przy Izbie Przyjęć

Pracownia endoskopii

Koordynator Pracowni Endoskopii lekarz Piotr Szredzki
Pielęgniarka koordynująca Gabriela Leniart

Pracownia Endoskopii Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie świadczy usługi dla chorych leczonych w szpitalu, wykonuje także badania ambulatoryjne dla mieszkańców Rzeszowa i województwa podkarpackiego.
Wyposażona jest w wysokospecjalistyczną aparaturę: videogastroskopy, videokolonoskopy, videoduodenoskop, myjnię automatyczną, koagulator ERBE, EUS.

W Pracowni świadczenia realizują:
 1. Lekarze specjaliści:
 • lekarz specjalista w dziedzinie chirurgia ogólna, specjalista w dziedzinie gastroenterologia Piotr Szredzki
 • lekarz specjalista w dziedzinie chirurgia ogólna Eugeniusz Dąbrowski
 • lekarz specjalista w dziedzinie chirurgia ogólna Artur Bednarek
Usługi świadczone są:
 • dla pacjentów szpitala: całodobowo
 • ambulatoryjne w ramach umowy z NFZ:
  poniedziałek 7-11.30
  wtorek 7-12
  środa 7.30-13.30
  czwartek 7.30-12.30
  piątek 7-11.30

  Rejestracja telefoniczna 17 861-10-31 wewn. 406
  poniedziałek - piątek 10-13.30

Zakres usług świadczonych w Pracowni Endoskopii

 • Gastroskopia diagnostyczna.
 • Gastroskopia diagnostyczna z testem.
 • Gastroskopia diagnostyczna z biopsją.
 • Endoskopowe leczenie krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego.
 • Gastroskopia z endoskopowym usunięciem polipów z górnego odcinka przewodu pokarmowego.
 • Przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG).
 • Kolonoskopia diagnostyczna.
 • Kolonoskopia diagnostyczna z biopsją.
 • Kolonoskopia z endoskopowym usunięciem polipów jelita grubego.
 • Endoskopowe leczenie krwawień z dolnego odcinka przewodu pokarmowego.
 • ECPW (endoskopowa cholangio-pankreatografia wsteczna).
 • ECPW z usunięciem złogów żółciowych z dróg żółciowych.
 • ECPW z protezowaniem dróg żółciowych.
 • ECPW ze sfinkterotomią.

 • Endosonografia dróg żółciowych (EUS)

GALERIA ZDJĘĆ:
DoGóry

10. Pielęgniarka Społeczna

Informacje dla pacjentów:
Pielęgniarka społeczna - mgr Bogusława Kurek - specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego, godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.35

Cel stanowiska:
Współpraca pomiędzy chorymi znajdującymi się w szpitalu a środowiskiem w którym chory przebywa, z innymi jednostkami ochrony zdrowia z których korzystał lub będzie korzystał po opuszczeniu szpitala.

Zadania szczegółowe:
Realizacja zleceń Ordynatora lub prośby chorego dotyczące występowania wobec odpowiednich instytucji w jego imieniu. Badanie środowiska chorego tj. warunków rodzinnych socjalno-bytowych, warunków pracy, podejmowanie działań w celu zapewnienia dalszej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej choremu opuszczającemu szpital. Przekazanie choremu, rodzinie informacji na temat racjonalnego postępowania z przewlekle lub obłożnie chorym. Utrzymanie kontaktu z chorym, który pozostaje pod okresową kontrolą szpitala. Nawiązanie kontaktu z pielęgniarką środowiskową, pracownikiem socjalnym, lekarzem rodzinnym w celu objęcia dalszej opieki medycznej. Uczestnictwo w codziennych wizytach lekarskich na oddziałach. Podejmowanie współpracy z zakresu swoich zadań z Dyrekcją SP ZOZ, Ordynatorami, Sądem Rodzinnym, Zakładem Opieki Długoterminowej, MOPS-em, Domami Pomocy Społecznej, itp. w celu umieszczenia chorego w placówkach, oraz załatwienie formalności związanych z udziałem odpowiedniej pomocy społecznej.

DoGóry


11. Dział Higieny Szpitalnej

Kontakt:
Tel. (17) 861-10-31 do 37

Kierownik: Sylwia Misiuda

Godziny pracy:
Dział Higieny Szpitalnej zapewnia realizację zadań w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II przez całą dobę.

Informacje i zadania:

Dział Higieny Szpitalnej funkcjonuje jako komórka organizacyjna Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II. Zadaniem Działu jest zapewnienie właściwej organizacji w funkcjonowaniu Szpitala w zakresie całokształtu spraw związanych z utrzymaniem należytego stanu sanitarno-higienicznego Szpitala oraz w zakresie spraw organizacyjnych Pro-morte na optymalnym poziomie jakościowym, w tym m.in.:

 • Działania związane z utrzymaniem należytego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II dotyczące w szczególności:
  a) utrzymania czystości pomieszczeń,
  b) transportu wewnętrznego dotyczącego bielizny szpitalnej, zaopatrzenia w sprzęt i leki, odpadów,
  c) dystrybucji posiłków,
  d) czynności w obszarze pacjenta.

 • Udział w kontrolach instytucji zewnętrznych w obszarze związanym z utrzymaniem higieny, terminowe wykonywanie zaleceń.

 • Współpraca z Działem Zamówień Publicznych i Nieruchomości w zakresie opracowania specyfikacji na zakup wymaganych na potrzeby Działu Higieny Szpitalnej oraz Pro-morte środków czystości oraz sprzętu.

 • Wnioskowanie o przeprowadzenie procesów deratyzacji i dezynsekcji.

 • Nadzorowanie eksploatacji i stanu technicznego sprzętu stanowiącego wyposażenie Działu oraz Pro-morte, zgłaszanie konieczności napraw czy też zakupu.

 • Stosowanie obowiązujących procedur i standardów.

 • Przygotowywanie określonych sprawozdań, informacji, zestawień wniosków wynikających z pracy Działu oraz Pro-morte.

 • Współpraca z Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych w zakresie realizacji działań w obszarze sanitarno-epidemiologicznym.

DoGóry