Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię/lekarza/stronę
Zamknij wyszukiwarkę

Pacjent

Program wczesnego wykrywania nowotworów Jelita Grubego

Plakat promujący profilaktykę raka jelita grubego.

„Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego wśród mieszkańców Miasta Rzeszowa na lata 2021-2025”

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie wspólnie z Urzędem Miasta Rzeszowa

Zapraszają do prowadzonego w okresie 14.02.2022 r. - 16.12.2022 r. (lub do wyczerpania limitu badań) programu polityki zdrowotnej.

Adresaci programu - mieszkańcy Rzeszowa w wieku:

  • od 25 do 49 lat w przypadku osób pochodzących z rodziny HNPCC lub FAP,
    zgodnie z potwierdzeniem z poradni genetycznej,
  • od 40 do 49 lat w przypadku osób, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego,
  • od 50 do 75 lat  w przypadku niewymienionych wyżej osób, nieleczący się z powodu nowotworu jelita grubego, którzy nie mieli wykonanej kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem się do Programu, nieposiadający w ciągu 6 miesięcy imiennego zaproszenia do udziału w Ogólnopolskim Programie Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego, na stałe lub czasowo zameldowani na terenie miasta Rzeszowa, posiadający obywatelstwo polskie.

W ramach programu oferujemy bezpłatnie:

  • badanie i poradę lekarza specjalisty,
  • edukację dot. profilaktyki raka jelita grubego,
  • badanie kolonoskopii diagnostycznej wykonane w znieczuleniu ogólnym.

Program realizowany jest w Pracowni Endoskopii Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie, ul. Rycerska 4 w dniach:
poniedziałek w godz. 14.35 – 18.00
czwartek w godz. 14.35 – 18.00

Prosimy o wcześniejszą rejestrację:

Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Rzeszowie
pod nr 17 861 - 10 - 31 do 37 wew. 400
lub osobiście - Pracownia Endoskopii (parter)
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.35

Udostępnij

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij