Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię/lekarza/stronę
Zamknij wyszukiwarkę

Oferty - zakończone

Zatrudnimy Diagnostę Laboratoryjnego

29.11.2023 r.

Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie zatrudni w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej Połączonej       z Bankiem Krwi Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie

DIAGNOSTĘ LABORATORYJNEGO

wymagania:

  • wykształcenie niezbędne na stanowisko diagnosty laboratoryjnego zgodne z załącznikiem
    do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. poz. 1515) oraz ustawą z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (t.j. z 2023 poz. 2125)

  • aktualne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

  • uprawnienia serologiczne lub w trakcie wykonywania

  • umiejętność pracy w zespole

  • umiejętność pracy pod presją czasu

  • umiejętność organizacji czasu pracy

Informacje dotyczące warunków pracy można uzyskać pod nr 17 86 11 210

List motywacyjny wraz z CV należy składać w Dyrekcji SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie ul. Czackiego 3, 35-051 Rzeszów pok. nr 47 lub na adres dsp@spzoz1.rzeszow.pl do dnia 14.12.2023 r. do godz. 14-tej.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z zaproszeniem na rozmowy rekrutacyjne.

Informacja o wyniku naboru

Udostępnij

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij