Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię/lekarza/stronę
Zamknij wyszukiwarkę

Konkurs ofert 122/2023

udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne przez lekarza w dziedzinie położnictwa i ginekologii w Klinicznym Oddziale Ginekologiczno –Położniczym

Czytaj więcej

Konkurs ofert 116/2023

Udzielanie gwarantowanych świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni POZ nr 5 w Rzeszowie.

Czytaj więcej

Konkurs ofert 115/2023

Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w dziedzinie psychiatrii

Czytaj więcej

Konkurs ofert 114/2023

Wykonywanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w dziedzinie otorynolaryngologii w Poradni Laryngologicznej

Czytaj więcej

Konkurs ofert 99/2023

Wykonywanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w dziedzinie otolaryngologii w Poradni Laryngologicznej w Przychodni Specjalistycznej nr 2 w Rzeszowie

Czytaj więcej

Konkurs ofert 98/2023

Wykonywanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chirurgii ogólnej w Poradni Chirurgii Ogólnej

Czytaj więcej

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij