Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię/lekarza/stronę
Zamknij wyszukiwarkę

Konkurs ofert 61/2022

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenie szpitalne oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

Czytaj więcej

Konurs ofert 53/2022

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego w dziedzinie okulistyki w Oddziale Okulistyki i Izbie Przyjęć Szpitala Miejskiego w Rzeszowie w ramach zabezpieczenia całodobowej opieki lekarskiej (poza godzinami podstawowego funkcjonowania Oddziału – dyżury medyczne) dla pacjentów Oddziału i Izby Przyjęć.

Czytaj więcej

Konkurs ofeet 52/2022

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego wyłącznie w Izbie Przyjęć Szpitala Miejskiego w Rzeszowie w ramach zabezpieczenia całodobowej opieki lekarskiej dla pacjentów Izby Przyjęć.

Czytaj więcej

Konkurs ofert 51/2022

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych obejmującej poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych

Czytaj więcej

Konkurs ofert 48/2022

Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w dziedzinie neurologii przez lekarza w Poradni Neurologicznej

Czytaj więcej

Konkurs ofert 41/2022

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego w dziedzinie okulistyki w Oddziale Okulistyki i Izbie Przyjęć Szpitala Miejskiego w Rzeszowie

Czytaj więcej

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij