Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię/lekarza/stronę
Zamknij wyszukiwarkę

Konkurs ofeet 52/2022

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego wyłącznie w Izbie Przyjęć Szpitala Miejskiego w Rzeszowie w ramach zabezpieczenia całodobowej opieki lekarskiej dla pacjentów Izby Przyjęć.

Czytaj więcej

Konkurs ofert 51/2022

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych obejmującej poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych

Czytaj więcej

Konkurs ofert 48/2022

Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w dziedzinie neurologii przez lekarza w Poradni Neurologicznej

Czytaj więcej

Konkurs ofert 41/2022

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego w dziedzinie okulistyki w Oddziale Okulistyki i Izbie Przyjęć Szpitala Miejskiego w Rzeszowie

Czytaj więcej

Konkurs ofert 40/2022

Wykonywanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w dziedzinie dermatologii i wenerologii w Poradni Dermatologicznej w Przychodni Specjalistycznej nr 1 w Rzeszowie w ramach funkcjonowania Poradni.

Czytaj więcej

Konkurs ofert 39/2022

Wykonywanie świadczeń ultrasonograficznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej – Pracownia USG w Przychodni Specjalistycznej nr 2 w Rzeszowie.

Czytaj więcej

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij