Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię/lekarza/stronę
Zamknij wyszukiwarkę

Konkurs ofert 84/2022

Udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne - wykonywanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Czytaj więcej

Konurs ofert 83/2022

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, tj. wykonywanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w dziedzinie otolaryngologii w Poradni Laryngologicznej

Czytaj więcej

Konurs ofert 82/2022

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chirurgii dziecięcej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Czytaj więcej

Konurs ofert 78/2022

Udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego w dziedzinie okulistyki w Oddziale Okulistyki i Izbie Przyjęć Szpitala Miejskiego w Rzeszowie

Czytaj więcej

Konurs ofert 75/2022

Udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenie szpitalne w dziedzinie chirurgii dziecięcej w Oddziale Neonatologii z Intensywną Terapią Noworodka oraz w Klinicznym Oddziale Pediatryczno - Pulmonologicznym Szpitala Miejskiego w Rzeszowie

Czytaj więcej

Konkurs ofert 71/2022

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenie szpitalne oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Czytaj więcej

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij