Aby obejrzeć tą stronę zainstaluj dodatek Adobe Flash Player. Link poniżej.Pobierz Adobe Flash playerE-Rejestracja
biuletyn informacji publicznej

Progenis

Duszpasterstwo Służby Zdrowia Diecezji Rzeszowskiej

 

Spis Telefonów

1. Administracja SP ZOZ Nr1 w Rzeszowie
2. Przychodnia Specjalistyczna Nr 1
3. Przychodnia Specjalistyczna Nr 2
4. Zakład Opieki Długoterminowej
5. Przychodnia Specjalistyczna Nr 3
6. Przychodnia POZ Nr 5
7. Szpital Miejski im. JANA PAWŁA II


Administracja SP ZOZ Nr1 w Rzeszowie ul. Czackiego 2
Sekretariat: (17) 853-25-60
Sekretariat fax: (17) 862-90-20
Centrala: (17) 853-52-81 do 85

Numery wewnętrzne:
Sekretariat 364
Dział Spraw Pracowniczych 337
Dział Spraw Pracowniczych 303
Kierownik Działu Spraw Pracowniczych 347
Kasa i Likwidatura 317
Księgowość ogólna 368
Sekcja Rachuby i Płac 338
Koszty 341
Księgowość Gospodarki Materiałowej 319
Ewidencja Majątku 371
Dział Nadzoru i Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych 378
Dział Nadzoru i Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych 321
Dział Nadzoru i Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych 307
Zespół Administracyjno - Eksploatacyjny (17 852-87-68) 327
Dział Zamówień Publicznych i Nieruchomości (17 853-23-60) 310
Dział Zamówień Publicznych i Nieruchomości 351
Dział Informatyki 339
Dział Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 346
Stanowisko ds. BHP oraz ds. obronnych i rezerw, ochrony p/poż. 374
Naczelna Pielęgniarka Zespołu, Radca Prawny 369
Z-ca Głównego Księgowego 365
Magazyn Druków i Archiwum 316
DoGóry


Przychodnia Specjalistyczna Nr 1 w Rzeszowie
ul. Hetmańska 21
Centrala : (17) 853-52-81 do 85
Rejestracja Ogólna : (17) 853-58-70

Numery wewnętrzne:

Parter

Rejestracja  322
Punkt KSERO 316
Pracownia RTG, USG 314
Pracownia Masażu 309
Pracownia Kinezyterapii 305
Pracownia Fizykoterapii 331
NSZZ „Solidarność”              (17) 853-51-43
Higiena Szkolna 363

 

I Piętro

Poradnia Ortopedyczna                                            326
Poradnia Neurologiczna + Rejestracja                                            313
Poradnia Ginekologiczno - Położnicza                                             320
Poradnia Endokrynologiczna                                                              325
Poradnia Reumatologiczna                                     377
Poradnia Kardiologiczna + Rejestracja                                        336
Pracownia EKG 336
Poradnia Chirurgiczna 355
Poradnia Neurologiczna                                                                  359
Poradnia Zdrowia Psychicznego +Rejestracja                                376
Punkt poboru krwi 332
Kierownik Przychodni Specjalistycznej Nr 1 379

 

II Piętro

Dzienny Oddział Terapeutyczny dla Dzieci z Autyzmem 357
Poradnia Autyzmu Dzieci 358
Poradnia Dermatologiczna 353
Poradnia Diabetologiczna + Rejestracja                               318
Poradnia Genetyczna                                                                        352
Poradnia Laryngologiczna      342
Poradnia Okulistyczna      345
Pracownia Cytogenetyczna 352
DoGóry


Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 w Rzeszowie
ul. Lubelska 6
Centrala : (17) 861-18-71 do 72
Rejestracja Ogólna: (17) 861-15-92

Numery wewnętrzne:

Parter

Poradnia Dermatologiczna - Lekarz 303
Poradnia Dermatologiczna - Rejestracja 333
Poradnia Laryngologiczna  324 / 325
Poradnia Pulmonologiczna  305
Poradnia Kardiologiczna  339
Poradnia Kardiologii Dzieci  319
Poradnia Kardiologii Dzieci - Rejestracja 304
Poradnia Neurologiczna  351
Pracownia EKG + Rejestracja 339
Pracownia badań metodą Holtera 352
Kierownik Przychodni Specjalistycznej Nr 2 319
Pielęgniarka Koordynująca  350

 

I Piętro

Rejestracja USG 338
Poradnia Chirurgii Ogólnej 337
Poradnia Chirurgii Dzieci 316
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej  321
Poradnia Gastroenterologiczna  337
Poradnia Okulistyczna  308
Pracownia RTG  338
DoGóry

Zakład Opieki Długoterminowej w Rzeszowie ul. Lubelska 6
(17) 861-10-38

 

II Piętro

Dyżurka Pielęgniarek  328
Kierownik ZOD 330
Lekarze  335
Sekretariat  332

 

III Piętro

Dyżurka Pielęgniarek  331
Oddziałowa ZOD 329
DoGóry


Przychodnia Specjalistyczna Nr 3 w Rzeszowie
ul. Hoffmanowej 8a
Centrala : (17) 853-80-51 do 54
Rejestracja Ogólna: (17) 853-39-38
Rejestracja Medycyny Pracy: (17) 857-66-13
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci : (17) 863-25-64

Numery wewnętrzne:

Parter

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 232
Pracownia RTG  260, 261
Rejestracja do specjalistów 275
Rejestracja do EKG, Spirometrii  283
Rejestracja Medycyny Pracy  274 / fax
Sterylizacja  229

 

I Piętro - Budynek Główny

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci  197
Punkt poboru krwi  266

 

I Piętro - nad Rejestracją

Pielęgniarka Koordynująca  248
Poradnia Medycyny Pracy 290
Pracownia Psychologii  291
Statystyka  292

 

II Piętro

Poradnia Rehabilitacyjna - sala ćwiczeń 243
Poradnia Rehabilitacyjna  240

 

III Piętro

Poradnia Dermatologiczna  248
Poradnia Ginekologiczno - Położnicza  246
Poradnia Laryngologiczna  207
Poradnia Neurologiczna - Lekarz 211
Poradnia Neurologiczna - Pielęgniarka 208
Poradnia Okulistyczna 210
Pracownia Audiometrii 207

 

IV Piętro

Kierownik Przychodni Specj. Nr 3 i POZ Nr 5 233
Pracownia Balneologii  235
Pracownia Fizykoterapii  213
Pracownia Kinezyterapii  233
Pracownia Masażu Leczniczego  234
DoGóry

Przychodnia POZ Nr 5 w Rzeszowie ul. Hoffmanowej 8a

 

I Piętro

Punkt Szczepień  228
Gabinet Zabiegowy 220
Rejestracja (17) 853-59-73

 

III Piętro

Pielęgniarka Koordynująca POZ Nr 5  265
DoGóry


Szpital Miejski im. JANA PAWŁA II w Rzeszowie
ul. Rycerska 4
Centrala : (17) 861-10-31 do 37

Numery wewnętrzne:

Izba Przyjęć
(17) 861-14-51 , (17) 861-10-31 do 37 wew.

403, 404

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
(17) 861-10-39

Kliniczny Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych

Ordynator -
301
Lekarze -
302, 303, 312
Sekretariat -
301
Oddziałowa -
389
Pielęgniarki -
314
EKG-
305
Kuchnia -
318
Pacjenci -
319
USG-
316
     

 

Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej

Ordynator -
338
Lekarze -
344
Sekretariat -
408
Oddziałowa-
339
Pielęgniarki -
325
 

 

Kliniczny Oddział Urologii i Urologii Onkologicznej

Ordynator -
407
Lekarze -
379
Sekretariat -
317
Oddziałowa-
420
Pielęgniarki -
326
Pacjenci -
307
Gabinet Zabiegowy -
377
 

 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Ordynator -
331
Lekarze -
332, 357
Sekretariat -
336
Oddziałowa -
334
Pielęgniarki -
335
Blok Operacyjny-
333
Pielęgniarka Koordynująca Bloku Operacyjnego-
417

 

Blok Operacyjny

Lekarze -
387
Pielęgniarki -
388
Sala wybudzeń -
386
Oddziałowa -
448

 

Kliniczny Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Ordynator -
341
Lekarze -
342
Sekretariat -
346
Oddziałowa -
345
Pielęgniarki -
347
Kuchenka -
348
Pacjenci -
349
 

 

Pododdział Położnictwa Septycznego

Położne -
351, 352
Pacjenci -
353
 

 

Trakt Porodowy

Lekarze -
354
Oddziałowa -
355
Sala Porodowa -
356
Kuchenka -
358
Pacjenci -
359
 

 

Oddział Neonatologii z Pododdziałem Izolacyjnym i Intensywną Terapią Noworodka

Ordynator -
362
Lekarze -
362
Oddziałowa -
361
Pielęgniarki -
363
Położne -
364
Pacjenci -
366
Kuchenka -
365
 

 

Kliniczny Oddział Pediatryczno-Pulmonologiczny

Ordynator -
371
Lekarze -
372
Oddziałowa -
375
Pielęgniarki -
376
Kuchenka -
378
Pacjenci -
380
   

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ordynator -
381
Lekarze -
382
Oddziałowa -
383
Pielęgniarki -
384

 

Oddział Okulistyki

Ordynator -
315
Lekarze -
322
Sekretariat -
324
Oddziałowa -
323
Pielęgniarki -
304
Gabinet Zabiegowy- 327    

 

Naczelna Pielęgniarka Zespołu 401
Centrala telefoniczna 300
Archiwum 308
Apteka Szpitalna 398, 399
Centralna Sterylizatornia 409
Kierownik Centralnej Sterylizatorni 311
Depozyt odzieży 308
Dezynfektor 340
Dział Informatyki 422
Dział Inwestycyjno – Remontowy i Obsługi Obiektów 310
Kierownik Działu Inwestycyjno – Remontowego i Obsługi Obiektów 310
Dział Nadzoru i Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych 418
Kierownik Zespołu Administracyjno - Eksploatacyjnego 412
Kancelaria zapisów 406
Kuchnia 368
Koordynator Kuchni 367
Kuchnia magazyn 369
Kuchenka mleczna 370
Magazyn medyczny 350
Pielęgniarka Epidemiologiczna i Społeczna 402
Poradnia chirurgii ogólnej 330
Pracownia Endoskopii 400
Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej (17 861-12-10) 391
Pracownia RTG 397
Pracownia RTG - Lekarze 395, 396
Pralnia 360
Pracownia Tomografii Komputerowej 414
Rejestracja Tomografii Komputerowej 397
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 393, 394
Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej 390
Zakład Wodolecznictwa i Rehabilitacji 309
Stolarnia 415
Szwalnia 419
Warsztaty 416
DoGóry