Aby obejrzeć tą stronę zainstaluj dodatek Adobe Flash Player. Link poniżej.Pobierz Adobe Flash playerE-Rejestracja
biuletyn informacji publicznej
s Progenis

Duszpasterstwo Służby Zdrowia Diecezji Rzeszowskiej

Programy Profilaktyczne

1. Finansowane przez Urząd Miasta Rzeszowa

- "Program wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C, wśród mieszkańców miasta Rzeszowa"
- "Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy dla osób z cukrzycą typu 2, powyżej 45 roku życia"

2. W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

- Program profilaktyki raka szyjki macicy
- Program profilaktyki raka piersi
- Profilaktyka chorób układu krążenia
- Program profilaktyki gruźlicy


1. Profilaktyczne programy zdrowotne realizowane w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, finansowane przez Urząd Miasta Rzeszowa

DoGóry
  "Program wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C, wśród mieszkańców miasta Rzeszowa"
  Czas trwania programu: 06.03.2020 r. - 30.11.2020 r. (lub do wyczerpania limitu badań).

  Uczestnicy:
  osoby w wieku od 18 roku życia posiadające obywatelstwo polskie, zameldowane na stałe lub czasowo na terenie miasta Rzeszowa, w szczególności z grup ryzyka tj.:

  - hospitalizowani w ciągu ostatnich 15 lat minimum jeden raz,
  - po przebytych drobnych zabiegach medycznych w ostatnich 15 latach,
  - bezrobotni.

  Programem nie mogą być objęte osoby, u których już wcześniej zdiagnozowano zakażenie wirusem HCV oraz leczące się z tego powodu w lecznictwie ambulatoryjnym lub/i zamkniętym oraz te, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystały z tego typu Programu.

  W ramach programu oferujemy bezpłatnie:
  - pobranie krwi w celu wykonania badań przesiewowych w kierunku wykrycia wirusa HCV we krwi (test anty-HCV),
  - edukację indywidualną prowadzoną przez personel pobierający krew dot. ryzyka zakażeń HCV i profilaktyki w tym zakresie,
  - kierowanie osób z dodatnim wynikiem na obecność przeciwciał anty – HCV do lekarza POZ, celem uzyskania skierowania do dalszego leczenia w Poradni Chorób Zakaźnych, w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

  Realizacja:

  Przychodnia Specjalistyczna Nr 1 ul. Hetmańska 21
  Punkt poboru krwi (pok. 19)
  godziny, w których wykonywane jest badanie:
  poniedziałek - piątek w godz. 7.30 – 9.30

  Przychodnia Specjalistyczna Nr 3 ul. Hoffmanowej 8a
  Punkt poboru krwi (pok. 102)
  godziny, w których wykonywane jest badanie:
  poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 9.30

  Szpital Miejski im. Jana Pawła II ul. Rycerska 4
  Punkt poboru krwi
  godziny, w których wykonywane jest badanie:
  poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 18.00
  DoGóry

  "Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy dla osób z cukrzycą typu 2, powyżej 45 roku życia"
  Czas trwania programu: 13.03.2020 r. - 30.11.2020 r. (lub do wyczerpania limitu badań)

  Uczestnicy:
  osoby w wieku od 45 roku życia, chorujące na cukrzycę typu 2, posiadające obywatelstwo polskie, zameldowane na stałe lub czasowo na terenie miasta Rzeszowa, w szczególności pacjenci chorzy na cukrzycę, którzy nigdy nie przechodzili badania dna oka pod kątem zmian cukrzycowych, bądź od ostatniego takiego badania upłynął ponad rok. Badaniami mogą być objęte również osoby, u których rozpoznano już objawy retinopatii cukrzycowej i zalecono dalszą obserwację bez leczenia. Programem nie mogą być objęte osoby leczone z powodu powikłań ocznych cukrzycy oraz te, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystały z tego typu Programu.

  W ramach programu zapraszamy na bezpłatne badanie:
  - w etapie wstępnym: badanie okulistyczne (zebranie wywiadu, badanie ostrości wzroku, badanie przedniego odcinka oka w lampie szczelinowej, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, badanie dna oka po rozszerzeniu źrenic, edukacja prozdrowotna), fotografia dna oka,
  - w etapie pogłębionym: badanie optycznej koherentnej tomografii dna oka (OCT), badanie ultrasonograficzne oka, badanie angiografii fluoresceinowej.

  Realizacja:
  Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Rzeszowie, ul. Rycerska 4
  Oddział Okulistyki (I piętro)
  godziny, w których wykonywane jest badanie:

  • piątek: 12.00 – 16.00

  Rejestracja telefoniczna: 17 861-10-31 do 37 wew. 324

  lub osobista – Sekretariat Oddziału Okulistyki – I piętro w dniach:
  poniedziałek - piątek w godz.: 7.30 – 14.00
  DoGóry2. Profilaktyczne programy zdrowotne realizowane w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia

  Program profilaktyki raka szyjki macicy.
  W programie mogą uczestniczyć kobiety w wieku od 25 do 59 lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia). Badanie w ramach Programu przeprowadzane jest raz na 3 lata.
  U kobiet obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka) badania w ramach programu przysługują co 12 miesięcy.

  Pacjentki leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy mogą ponownie uczestniczyć w programie i zostaną objęte skryningiem cytologicznym po zakończeniu kontroli onkologicznej – decyzje podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne.

  Badania wykonuje się w:
  - Poradni Ginekologiczno - Położniczej w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 ul. Hetmańska 21,
  tel. do kontaktu: 17 85 352 82 wew. 320, w godzinach:
  środa 12.00 - 18.00
  czwartek 8.00 - 13.00
  piątek 12.35 - 14.35

  - Poradni Ginekologiczno - Położniczej w Przychodni Specjalistycznej Nr 3 przy ul. Hoffmanowej 8a,
  tel. do kontaktu: 17 853 80 52 wew. 246, w godzinach:
  poniedziałek 14.00 - 18.00
  wtorek 8.00 - 13.00
  środa 8.00 - 13.00

  Nie jest wymagane skierowanie.
  DoGóry

  Program profilaktyki raka piersi
  Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia), spełniających jedno z poniższych kryteriów:
  - nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy
  - otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w poprzednim roku pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia nastepującymi czynnikami ryzyka:
   - rak piersi wśrod członków rodziny ( u matki, siostry lub córki) lub
   - mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2.

  Nie jest wymagane skierowanie.

  Kryterium wykluczające: programem nie mogą być objęte kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi. Program realizowany jest w Pracowni Mammograficznej Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21.

  Rejestracja: poniedziałek, środa do piątek w godz. 8.30 - 16.00, wtorek 10.30-18.00

  Telefon do kontaktu : 17 85 352 82 do 84. wew. 330

DoGóry

  Programy profilaktyczne realizowane przez lekarzy i pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej.
  Świadczenia udzielane są pacjentom znajdującym się na liście zapisanych do lekarzy przychodni POZ nr 5 przy ul. Hoffmanowej 8a

  Program profilaktyki chorób układu krążenia

  Program skierowany jest do osób obciążonych czynnikami ryzyka: nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg), zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL -cholesterolu, trójglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu), palenie tytoniu, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, wzrost stężenia fibrynogenu, wzrost stężenia kwasu moczowego, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie, wiek, płeć męska, obciążenia gnetyczne, będących w danym roku kalendarzowym w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu (także u innych świadczeniodawców).

  Nie jest wymagane skierowanie.


  Program profilaktyki gruźlicy

  Program skierowany jest do osób dorosłych, nieposiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym w szczególności:
  - osób, które miały bezpośredni kontakt z chorymi na gruźlicę lub
  - osób, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: długotrwale bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i /lub narkomanią, bezdomny.
  - osób, które w okresie ostatnich 24 miesięcy nie podlegały badaniu ankietowemu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w ramach profilaktyki gruźlicy (także u innych świadczeniodawców).

  Nie jest wymagane skierowanie.

  Obydwa programy realizowane są w godzinach pracy Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nr 5 przy ul. Hoffmanowej 8 a, codziennie od poniedziałku do piątku w godzianch 8.00 – 18.00.

  Tel. do kontaktu: 17 85 380 51 wew. 275 , 17 85 339 38
DoGóry