Aby obejrzeć tą stronę zainstaluj dodatek Adobe Flash Player. Link poniżej.Pobierz Adobe Flash playerE-Rejestracja
biuletyn informacji publicznej
Progenis

Duszpasterstwo Służby Zdrowia Diecezji Rzeszowskiej

 


e-Rejestracja

Zadaniem e-rejestracji jest umożliwienie, pacjentowi posiadajacemu konto PSIM, elektorniczne zarejestrowanie się na wybrane usługi medyczne udostępniane przez podmioty lecznicze.
Posiadając konto w PISM można również założyć subkonto dla osób, które pozostają pod opieką prawną posiadacza konta (np. można założyć subkonta dla dzieci).

W celu założenia konta w PSIM należy:

  a) zarejestrować nowe konto, na portalu PSIM, wprowadzając wymagane dane. Aby założyć konto trzeba być osoba pełnoletnią (skończone 18 lat), dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej e-mail i telefonem komórkowym..

  b) po wprowadzeniu wymaganych danych rejestracyjnych, system wyśle informację z potwierdzeniem założenia konta z procedurą pierwszego logowania. Założone konto jest nieaktywne.

  c) aby konto było aktywne, należy udać się do jednego z listy podmiotów leczniczych zintegrowanych z Systemem PSIM, celem potwierdzenia tożsamości pacjenta dla konta PSIM.
  W celu potwierdzenia tożsamości, należy przedstawić dokument zawierający zdjęcie, imię i nazwisko oraz identyfikator PESEL (np. dowód osobisty) lub w przypadku cudzoziemca dokument potwierdzający jego kraj pochodzenia, oraz stosowany identyfikator pacjenta w kraju pochodzenia lub numer dokumentu tożsamości.

  d) po potwierdzeniu tożsamości pacjenta, konto jest już aktywne i można używać wszystkich funkcjonalności portalu PSIM.

W celu założenia subkonta w PSIM należy:

  a) posiadać aktywne konto na portalu PSIM

  b) subkonto można założyć dla osoby niepełnoletniej. Użytkownik rejestrujący subkonto może podać własne konto poczty elektronicznej e-mail i telefon komórkowy.

  c) subkonto zakłada jedne z opiekunów prawnych (np. rodzic). Subkonto przypięte jest do konta tego opiekuna prawnego. Istnieje możliwość w określonych sytuacjach do przeniesienia subkonta do innego konta. Jest to czynności wykonywana przez Administratora RCIM.

  d) w opcji Moje dane- Subkonta, zarejestrować subkonto dla nowego użytkownika

  e) po wprowadzeniu wymaganych danych rejestracyjnych, system wyśle informację z potwierdzeniem założenia subkonta z procedurą pierwszego logowania. Założone konto jest aktywne. Standardowo system nie wymaga potwierdzenia tożsamości pacjenta dla posiadaczy subkont.

  g) w przypadku założenia subkonta dla noworodka nie posiadającego PESEL, subkonto jest aktywne przez 30 dni (należy uzupełnić PESEL).

  h) po osiągnięciu pełnoletności przez posiadacza, subkonto może być przekształcone w konto.

  Proces zakładania konta lub subkonta w PSIM jest szczegółowo opisany w systemie pomocy.