Aby obejrzeć tą stronę zainstaluj dodatek Adobe Flash Player. Link poniżej.Pobierz Adobe Flash playerE-Rejestracja
biuletyn informacji publicznej

Progenis

Duszpasterstwo Służby Zdrowia Diecezji Rzeszowskiej

 

Aktualności

Informacja dotycząca realizacji świadczeń medycznych
w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie w dniu 14.08.2020 r.

Informujemy, że dzień 14.08.2020 r. jest dniem dodatkowo wolnym od pracy dla pracowników SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie za dzień 15.08.2020 r. - na podstawie art. 130 § 2 KP (święto przypadające w sobotę, tj. dniu dodatkowo wolnym od pracy wynikającym z wprowadzenia pięciodniowego tygodnia pracy).

Realizacja świadczeń w w/w dniu odbywać się będzie jak w dni świąteczne.

KRÓTKIE TERMINY OCZEKIWANIA NA WYKONANIE BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Rzeszowie przy ul. Rycerskiej 4

Informujemy, że w Pracowni Tomografii Komputerowej w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Rzeszowie przy ul. Rycerskiej 4 badania tomografii komputerowej wykonywane są nawet na następny dzień roboczy od dnia otrzymania przez pacjenta skierowania z poradni specjalistycznej posiadającej kontrakt z NFZ. Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Rzeszowie w grudniu 2019 r. zakupił nowy aparat TK. Nowoczesny aparat oferuje szereg innowacyjnych rozwiązań, które zwiększają komfort pacjentów, m.in. optymalizuje jakość obrazu i zmniejsza dawkę promieniowania w rutynowych badaniach neurologicznych, umożliwia obrazowanie jelita grubego oraz wykonywanie badań przesiewowych w kierunku raka płuc. Dzięki submilimetrowej wartości kolimacji każdy skan zapewnia wysoką rozdzielczość przestrzenną i zwiększa wykrywalność ukrytych zmian.


Rejestracja pod numerem telefonu:
(17) 861-10-31 do 37 wew. 397
ZAPRASZAMY !!!


Informacja

Informujemy, że od dnia 8.06.2020 r. wznowione zostają badania odpłatne wykonywane w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej połączonej z Bankiem Krwi i Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej – Punkcie Poboru Krwi Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie przy ul. Rycerskiej 4.

Informacja

Kliniczny Oddział Ginekologiczno-Położniczy oraz Oddział Neonatologii z Pododdziałem Izolacyjnym i Intensywną Terapią Noworodka Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie od dnia 27.05.2020 r. wznawia realizację świadczeń w pełnym zakresie (ww. oddziały nie znajdują się w wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, przestają pełnić funkcję oddziału dedykowanego dla pacjentek w ciąży, rodzących i w połogu podejrzanych lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2 - ciąża do 32 tygodnia oraz noworodków matek z COVID-19).

Informacja – Sterylizacja

Informujemy, że od dnia 15.05.2020 r. wznowione zostają świadczenia na rzecz podmiotów zewnętrznych w zakresie usług sterylizacji parą wodną wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użycia.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa, a także Pacjentów oraz Personelu Szpitala, sprzęt medyczny i inne przedmioty wielorazowego użycia należy dostarczać i odbierać wyłącznie w dni robocze w godzinach 7.00-8.00.


Informacja – badania wstępne i kontrolne z zakresu medycyny pracy

Informujemy, że od dnia 11.05.2020 r. wznowione zostaje stacjonarne wykonywanie badań wstępnych i kontrolnych z zakresu medycyny pracy. Biorąc pod uwagę stan epidemii wprowadzony na terenie całego kraju, wprowadzone zostały procedury przyjęcia pracowników. W przypadku badań wstępnych wymagane jest przesłanie skierowania drogą e-mailową z podaniem numeru telefonu do pracownika w celu umówienia wizyty, a w przypadku badań kontrolnych skierowanie oraz zaświadczenie o ukończonym leczeniu z podaniem numeru telefonu do pracownika i wskazaniem daty ostatniego dnia zwolnienia. W/w dokumentację/informację prosimy przesyłać bezpośrednio do Rejestracji Medycyny Pracy na adres e-mail: mp@spzoz1.rzeszow.pl.
Dokładamy wszelkich starań, by badania były wykonywane bez zbędnej zwłoki, ale ze względu na zaistniałą sytuację czas rejestracji pracownika może się przedłużyć. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Rejestracją Medycyny Pracy pod numerem telefonu: (17) 857 66 13 lub (17) 853-80-51 do 54 wew. 274. Ponadto informujemy, że przed wejściem do budynku każda osoba musi poddać się procedurze zmierzenia temperatury, dezynfekcji rąk, wypełnić stosowne oświadczenie oraz posiadać własną maseczkę ochronną, którą Pacjent zobowiązany jest nosić na terenie budynku.


Bezpłatne badania w kierunku wykrycia wirusa HCV dla mieszkańców Rzeszowa

Informujemy, że z dniem 5.05.2020 r. wznowiona zostaje realizacja świadczeń w zakresie "Programu wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C, wśród mieszkańców miasta Rzeszowa" finansowanego przez Urząd Miasta Rzeszowa.

Więcej informacji o Programie – kliknij tutaj. Serdecznie zapraszamy.


INFORMACJA – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Informujemy, że wznowione zostają badania planowe oraz badania odpłatne wykonywane w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej – Punkcie Poboru Krwi:
• Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 8a (od 27.04.2020 r.),
• Przychodni Specjalistycznej Nr 1 w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 21 (od 11.05.2020 r.).


INFORMACJA

Informujemy, że z dniem 17.04.2020 r. od godz. 19.00 wznowione zostają przyjęcia pacjentów do Klinicznego Oddziału Ginekologiczno - Położniczego oraz Oddziału Neonatologii z Pododdziałem Izolacyjnym i Intensywną Terapią Noworodka Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie.


INFORMACJA

Z przyczyn epidemiologicznych do odwołania zostają wstrzymane przyjęcia pacjentów do Klinicznego Oddziału Ginekologiczno – Położniczego i Oddziału Neonatologii z Pododdziałem Izolacyjnym i Intensywną Terapią Noworodka Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie.


INFORMACJA

Zgodnie z zaleceniami postępowania z pacjentką ciężarną, rodzącą lub położnicą z uzasadnionym podejrzeniem/potwierdzeniem infekcji wirusem SARS–CoV–2 dla oddziałów gienkologiczo – położniczych województwa podkarpackiego wydanymi przez Wojewodę Podkarpackiego, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie informuje, że wprowadzono następujące zasady postępowania w Klinicznym Oddziale Ginekologiczno – Położniczym Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie:
 1. Kliniczny Oddział Ginekologiczno – Położniczy zostaje w całości przeznaczony dla pacjentek w ciąży powikłanej, rodzących lub dla położnic po porodzie przedwczesnym z uzasadnionym podejrzeniem /potwierdzeniem infekcji wirusem SARS – CoV – 2 poniżej 32 tygodnia ciąży.

 2. Pozostałe pacjentki ciężarne lub rodzące oraz pacjentki wymagające udzielenia świadczeń ginekologicznych zostaną skierowane do innych oddziałów ginekologiczno – położniczych w województwie. Powyższe podyktowane jest faktem, że jednostka nasza nie ma możliwości zabezpieczenia opieki jednocześnie dla pacjentek z zakażeniem/podejrzeniem zakażenia wirusem SARS – CoV – 2 i pozostałych pacjentek. Ze względów epidemiologicznych ww. jest konieczne.


INFORMACJA

Kliniczny Oddział Ginekologiczno - Położniczy Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie został wyznaczony przez Wojewodę Podkarpackiego jako oddział III stopnia opieki perinatalnej dla pacjentek ciężarnych i rodzących lub położnic z podejrzeniem/potwierdzeniem infekcji wirusem SARS-CoV-2 /dotyczy pacjentek z ciążą powikłaną lub rodzącą przed 32 tygodniem ciąży/.


INFORMACJA

W związku z przyjęciem pacjenta podejrzanego o zakażenie wirusem SARS – CoV – 2, Izba Przyjęć Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie nie funkcjonuje do dnia 28.03.2020 r. Pacjent został przekazany do dalszej diagnostyki do innego podmiotu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19.


Zbiórka na zakup potrzebnego sprzętu i środków ochrony dla Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w RzeszowieOddział Neonatologii z Pododdziałem Izolacyjnym i Intensywną Terapią Noworodka Szpitala Miejskiego został mianowany jako jedyny na podkarpaciu do przyjmowania najmniejszych pacjentów za zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Niestety w związku z przymusową restrukturyzacją banku PBS nasza placówka straciła ponad 1,2 mln zł, co znacznie skomplikowało sytuację finansową szpitala. Tylko dzięki Wam możemy odpowiednio przystosować i zabezpieczyć nasz oddział do walki z koronawirusem.

Razem możemy więcej!

Wpłatę można dokonać przelewem bezpośrednim na konto:
Bank BGK 53 1130 1105 0005 2037 9620 0005 z dopiskiem: "Pomoc dla szpitala"
Wszelkie informacje pod nr tel.: 785 686 850 lub (17) 853 52 81 wew. 346
e-mail: fundusze@spzoz1.rzeszow.pl


INFORMACJA

W związku z przyjęciem pacjenta podejrzanego o zakażenie wirusem SARS – CoV – 2, Izba Przyjęć Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie nie funkcjonuje od dnia 22.03.2020 r. godz. 14.00 do dnia 24.03.2020 r. godz. 19.00. Pacjent został przekazany do dalszej diagnostyki do innego podmiotu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19.


WAŻNE INFORMACJE!

W związku z sytuacją epidemiologiczną i zapewnieniem bezpieczeństwa pacjentom, zostają wprowadzone następujące zmiany w organizacji pracy SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie:
 • do odwołania wstrzymane zostają przyjęcia planowe do Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie. Do szpitala będą przyjmowani pacjenci w stanach zagrożenia życia i zdrowia oraz wymagający pilnej hospitalizacji;
   ◦ Przychodnia Specjalistyczna Nr 1 w Rzeszowie,
   ul. Hetmańska 21:
   17 853 52 81 do 85,
   ◦ Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 w Rzeszowie,
   ul. Lubelska 6:
   17 861 18 71 do 72,
   ◦ Przychodnia Specjalistyczna Nr 3 w Rzeszowie,
   ul. Hoffmanowej 8a:
   17 853 80 51 do 54;
 • od dnia 16.03.2020 r. do odwołania świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, a także badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie takich jak: gastroskopia, kolonoskopia, badania mammograficzne, tomografia komputerowa, USG zostają odwołane. O nowych terminach zabiegów/badań pacjenci zostaną poinformowani telefonicznie;
 • w celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COVID-19 poprzez ograniczenie osobistych kontaktów z pacjentami, zalecamy korzystanie z telefonicznych porad w Przychodni POZ Nr 5 w Rzeszowie pod numerem telefonu:
  17 853 80 51 do 54 wew. 228 lub 17 853 59 73.

  W ramach teleporad można uzyskać np. e-receptę. Pacjent otrzyma 4 – cyfrowy kod do recepty, który należy podać w aptece wraz z numerem PESEL. W sytuacji, kiedy jest to niezbędne, pacjent zostaje umówiony na konkretną godzinę do lekarza;
 • od dnia 17.03.2020 r. do odwołania zostają wstrzymane przyjęcia pacjentów w Przychodni Medycyny Pracy przy ul. Hoffmanowej 8a w Rzeszowie.
Prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt osobistych w jednostkach SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie.

WAŻNA INFORMACJA – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
i Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej połączona
z Bankiem Krwi

W związku z sytuacją epidemiologiczną od dnia 17.03.2020 r. do odwołania wstrzymane zostają badania planowe oraz badania odpłatne wykonywane w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej połączonej z Bankiem Krwi i Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej – Punkcie Poboru Krwi:
• Przychodni Specjalistycznej Nr 1 w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 21,
• Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 8a,
• Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Rzeszowie przy ul. Rycerskiej 4.


WAŻNA INFORMACJA - STERYLIZACJA

W związku z sytuacją epidemiologiczną od dnia 16.03.2020 r. do odwołania wstrzymane zostają świadczenia na rzecz podmiotów zewnętrznych w zakresie usług sterylizacji parą wodną wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użycia.

Informacja w sprawie teleporad w Przychodni POZ NR 5
w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 8a


Informujemy, że pacjenci, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza i pielęgniarki poz w Przychodni POZ Nr 5 w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 8a mają możliwość uzyskania teleporady

pod numerem telefonu: 17 85 380 51 do 54 wew. 228

w zakresie lekarza poz:

poniedziałek w godz.: 12.00 – 14.00,
środa w godz.: 12.00 – 14.00

w zakresie pielęgniarki poz:

poniedziałek – piątek w godz.: 11.00 – 11.30.


Materiały informacyjne w sprawie koronawirusa

Rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej

Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.

Nowy tomograf komputerowy w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II

Tomograf SOMATOM go.Up® oferuje szereg innowacyjnych rozwiązań, które zwiększają komfort pacjentów (umożliwia skanowanie przy niskich dawkach promieniowania jonizującego). Posiada łatwe w użyciu zdalne sterowanie z Bluetooth, dzięki kamerze operator może mieć pacjenta zawsze "na oku". Tomograf SOMATOM go.Up® optymalizuje jakość obrazu i zmniejsza dawkę promieniowania w rutynowych badaniach neurologicznych, umożliwia obrazowanie jelita grubego oraz wykonywanie badań przesiewowych w kierunku raka płuc. Dzięki submilimetrowej wartości kolimacji każdy skan zapewnia wysoką rozdzielczość przestrzenną i zwiększa wykrywalność ukrytych zmian. Zakup aparatu dokonany został ze środków finansowych przekazanych w ramach dotacji przez Urząd Miasta Rzeszowa.

cert3


Nowy Blok Operacyjny w Szpitalu Miejskim

W dniu 30.05.2019 r. w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Rzeszowie zakończyła się przebudowa Bloku Operacyjnego. W skład oddanego do użytkowania Bloku wchodzi 6 nowoczesnych sal operacyjnych ze zintegrowanym systemem zarządzania. Ww. sale w pełni wyposażone są w najnowocześniejszą aparaturę i sprzęt medyczny, umożliwiający bezpieczne, wielospecjalistyczne przeprowadzanie zabiegów operacyjnych. W każdej sali operacyjnejznajdują się monitory, na których można wyświetlać wyniki badań np. zdjęcia RTG oraz system ogrzewania pacjenta, dzięki czemu po zabiegu pacjent nie będzie wychłodzony. Dodatkowo zamontowano kamery umożliwiające przekaz obrazu poza obręb sali operacyjnej.
W skład Bloku wchodzi również nowa sala wybudzeń z 6 stanowiskami do intensywnej opieki, dedykowana pacjentom, którzy będą wymagali przedłużonej terapii po zabiegach operacyjnych. Kolejnym rozwiązaniem, które wprowadzono to wentylacja laminarna, która zastąpiła zwykłą grawitacyjną. Ten nowoczesny systemem wentylacji i klimatyzacji z laminarnym przepływem powietrza w salach operacyjnych pozwala na uzyskanie najwyższego stopnia czystości. Zamontowano również dźwig towarowy do transportu odpadów komunalnych i medycznych.
Na parterze znajduje się pełne zaplecze socjalne dla personelu oraz niezbędne pomieszczenia magazynowo - gospodarcze. Natomiast w poziomie piwnic zlokalizowano śluzy, szatnie i sanitariaty. Dzięki modernizacji zorganizowano funkcjonalny układ pomieszczeń, rozdział ruchu personelu na „czysty i brudny”, osobne wejścia dla personelu i pacjentów zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarnymi i epidemiologicznymi. Modernizacja Bloku Operacyjnego przyczyniła się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa leczenia pacjentów oraz polepszenia warunków pracy personelu medycznego. Oddanie do użytku zmodernizowanego Bloku Operacyjnego zwiększy ilość przeprowadzanych zabiegów, a co za tym idzie skróci się czas oczekiwania na planowane zabiegi.

cert3

cert3

cert3

cert3

cert3

cert3


Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2019

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie zaprasza w dniu 10 maja 2019 roku w godz. 8.00 – 15.00 na Dzień Otwarty Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji Szpitala Miejskiego w Rzeszowie.

W ramach Dnia Otwartego skierowanego do mieszkańców Miasta Rzeszowa przewiduje się:

 1. Zapoznanie społeczeństwa z organizacją, wyposażeniem i możliwościami działania Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji Szpitala Miejskiego w Rzeszowie,

 2. Przybliżenie osobom odwiedzającym właściwości leczniczych solanki rzeszowskiej,
 3. Poznanie możliwości Zakładu w zakresie diagnostyki i leczenia schorzeń narządu ruchu z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury medycznej pozyskanej ze środków unijnych;

 4. Prezentacja danych statystycznych zawierających liczbę pacjentów i zabiegów wykonywanych od początku działalności Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji;

 5. Przedstawienie społeczeństwu Miasta Rzeszowa perspektyw rozwoju Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w celu dalszego wykorzystania wód mineralnych


VII Rzeszowskie Obchody Światowych Dni Autyzmu

Informujemy, że pod patronatem Podkarpackiego Centrum Diagnozy i Leczenia Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu oraz Psychiatrii Dzieci i Młodzieży SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie w dn. 9-10 kwietnia 2019 r. odbędą się VII Rzeszowskie Obchody Światowych Dni Autyzmu.

cert3 cert3


Zakończono modernizację Sali Operacyjnej Oddziału Okulistyki

W miesiącu grudniu 2018 r. w ramach zadania pn.:"Roboty budowlane w budynku Szpitala Miejskiego przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie, polegające na przebudowie i rozbudowie bloku operacyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń szpitala oraz przebudowie czerpni powietrza wentylacji mechanicznej" przeprowadzono remont sali operacyjnej Oddziału Okulistyki. Zakres prac obejmował: przebudowę pomieszczenia myjni lekarzy i pomieszczenia przygotowania pacjenta, wymianę wykładziny PCV podłogowej, montaż wykładziny PCV ściennej, wymianę stolarki drzwiowej na drzwi automatycznie, bezdotykowo otwierane, zmodernizowano również instalację gazów medycznych i elektryczną dostosowując ją do obowiązujących przepisów. Wykonano również czyszczenie i dezynfekcję kanałów wentylacyjnych i wymieniono filtry higieniczne, aby instalacja spełniała wymogi reżimu sanitarnego i epidemiologicznego.
Remont sali operacyjnej zwiększy komfort leczenia chorych, a dobre warunki leczenia to szybszy powrót do zdrowia.

cert3


Nowoczesny Aparat EUS już w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie

Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Rzeszowie wzbogacił się o wysoko specjalistyczne urządzenie diagnostyczno-terapeutyczne – Aparat EUS. Jest to drugi tego typu aparat na Podkarpaciu. Nowy sprzęt to połączenie endoskopu i ultrasonografu. Aparat wyposażony jest w głowice USG, dzięki której wykonywać można badania ściany przewodu pokarmowego oraz narządów położonych poza przewodem pokarmowym, czyli przede wszystkim trzustki, a także dróg żółciowych, pęcherzyka żółciowego, wątroby, lewego nadnercza. Dodatkowym komfortem dla pacjenta jest możliwość wykonania badania w znieczuleniu dożylnym. Nowe urządzenie daje także możliwość wykonywania małoinwazyjnych zabiegów, wykonywanych dotychczas metodą chirurgiczną. Całkowity koszt aparatu to 894 740 zł, z czego 850 000 zł to środki finansowe przekazane przez Urząd Miasta Rzeszowa.


Ćwiczenie obronne w Szpitalu Miejskim

W dniu 20 września br. Prezydent Miasta Rzeszowa, we współdziałaniu z Komendantem Miejskim Policji i Komendantem Miejskim PSP w Rzeszowie, przeprowadził w ramach Miejskiego Ćwiczenia Obronnego dwa epizody praktycznego działania na temat:
Epizod NR 1 "Zwiększenie liczby łóżek bazy szpitalnej i zmiany ich profilu"
Epizod NR 2 "Postępowanie personelu szpitala, służb porządkowych i sił ratowniczych w sytuacji unieszkodliwienia uzbrojonego , agresywnego napastnika oraz usunięcia ładunku wybuchowego podłożonego w obiekcie szpitala miejskiego z jednoczesnym przeprowadzeniem częściowej ewakuacji pacjentów."

Miejscem epizodu nr 1 był: Kliniczny Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych Szpitala Miejskiego
Miejscem epizodu nr 2 był Rejon Izby Przyjęć Szpitala Miejskiego ul. Rycerska 4 oraz część parku 1000-lecia od strony wschodniej szpitala.
W ramach epizodów sprawdzono przyjęte procedury postępowania w zaistniałych sytuacjach.
W ćwiczeniu główny wysiłek skupiono na współdziałaniu personelu Szpitala Miejskiego ze służbami porządkowymi i ratowniczymi biorącymi w akcji: Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną, Policją w tym Jednostką Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji, Straży Miejskiej, Polskiego Czerwonego Krzyża, Pogotowia Ratunkowego, Pogotowia Gazowego, Energetycznego i Wodno Kanalizacyjnego.
Założone cele szkoleniowe zostały osiągnięte, personel szpitala i poszczególnych służb wykazał się dobrą znajomością swoich obowiązków wynikających z zajmowanych stanowisk. Pracownicy, funkcjonariusze i druhowie wykazali się dużym zaangażowaniem w realizacji zadań wynikającym z zagrożenia.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Zakończona modernizacja Traktu Porodowego Klinicznego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Informujemy Państwa o zakończeniu generalnego remontu Traktu Porodowego Klinicznego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Prace remontowe trwały 3 miesiące i objęły całkowitą przebudowę wszystkich pomieszczeń. Utworzone zostały 4 sale porodowe i 5 sal przedporodowych. Każda sala posiada m.in. oddzielny węzeł sanitarny. Jedna z sal porodowych została wyposażona w wannę do porodu z hydromasażem, z której można skorzystać na życzenie, salę do cięć cesarskich oraz salę dla noworodków. Kolejną zaletą jest nowoczesny sprzęt oraz klimatyzacja. Poprawa warunków oraz wizerunku pomieszczeń znacznie zwiększy komfort pobytu hospitalizowanych pacjentek.

cert3


Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2018

W ramach obchodów Dni Otwartych Funduszy Europejskich Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie zorganizował w dniu 11 maja 2018 roku w godz. 8:00 – 12:00 Dzień Otwarty Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji Szpitala Miejskiego w Rzeszowie. W tym czasie Zakład odwiedziło kilkanaście osób z miasta Rzeszowa oraz jego okolic. Personel placówki oprowadził zainteresowane osoby po ZWiR i udzielił wyczerpujących odpowiedzi na ich liczne pytania. Goście najczęściej pytali o właściwości lecznicze "solanki rzeszowskiej" oraz byli zainteresowani perspektywami dalszej rozbudowy Zakładu.

Szczepienia przeciw grypie szczepionką VAXIGRIP TETRA

Informujemy, że istnieje możliwość płatnego zaszczepienia się przeciw grypie szczepionką VAXIGRIP TETRA.

Szczepienia wykonywane są w:

Przychodni POZ Nr 5, ul. Hoffmanowej 8a
Punkt szczepień (pok. 124), Gabinet zabiegowy (pok. 121), Gabinet lekarski (pok. 118, 119, 120, 122, 123, 125),
tel. (17) 853-80-51, wew. 228

Przychodni Specjalistycznej Nr 2, ul. Lubelska 6
Poradnia Pulmonologiczna (pok. 12)
tel. (17) 861-18-71 do 72, wew. 305

Przychodni Specjalistycznej Nr 1, ul. Hetmańska 21:
Poradnia Diabetologiczna (pok. 210),
tel. (17) 853-52-82, wew. 318


Informacja dotycząca realizacji świadczeń medycznych w dniu 12.01.2018 r.

Informujemy, że dzień 12.01.2018 r. jest dniem dodatkowo wolnym od pracy dla pracowników SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie za dzień 6.01.2018 r. - na podstawie art. 130 § 2 KP oraz zgodnie z § 4 pkt 40 Regulaminu Pracy SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie z dnia 12.12.2002 r. (j.t. z dnia 1.07.2016 r.).

Realizacja świadczeń w w/w dniu odbywać się będzie jak w dni świąteczne


Informacja dotycząca realizacji świadczeń medycznych w dniu 17.11.2017 r.

Informujemy, że dzień 17.11.2017 r. jest dniem dodatkowo wolnym od pracy dla pracowników SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie za dzień 11.11.2017 r. - na podstawie art. 130 § 2 KP oraz zgodnie z § 4 pkt 40 Regulaminu Pracy SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie z dnia 12.12.2002 r. (j.t. z dnia 1.07.2016 r.)

Realizacja świadczeń w w/w dniu odbywać się będzie jak w dni świąteczne


NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. NOCNĄ I ŚWIĄTECZNĄ OPIEKĘ ZDROWOTNĄ dla mieszkańców powiatu m. Rzeszów oraz gmin powiatu rzeszowskiego: Krasne, Lubenia, Chmielnik, Tyczyn – miasto, Tyczyn – obszar wiejski, Boguchwała – miasto, Boguchwała – obszar wiejski, Świlcza, Trzebownisko, Głogów Małopolski – miasto, Głogów Małopolski – obszar wiejski od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od 8.00 dnia danego do godziny 8.00 dnia następnego realizuje Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie Szpital Miejski im. Jana Pawła II, 35-241 Rzeszów, ul. Rycerska 4, tel. 17 86 110 39.
W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:
- w warunkach ambulatoryjnych,
- w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
- telefonicznie.

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.
Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
- nagłego zachorowania,
- nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
-gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne dla osób ubezpieczonych.

W PRZYPADKU NAGŁEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA LUB ZDROWIA NALEŻY WEZWAĆ POGOTOWIE RATUNKOWE TEL. 999 LUB 112"TWOJA KREW, MOJE ŻYCIE"

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie od 18.08. br. bierze udział
w kampanii promującej Honorowe Oddawanie Krwi.

Jeśli chcesz zostać Honorowym Krwiodawcą i w ten sposób ratować zdrowie i życie ludzi – nie czekaj. Zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa.

Informacje na temat oddawania krwi znajdują się w poniższym pliku.

Broszura dla pacjenta


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie zaprasza w dniu 19 maja 2017 roku w godz. 8.00 – 18.00 na Dzień Otwarty Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji Szpitala Miejskiego w Rzeszowie

W ramach Dnia Otwartego skierowanego do mieszkańców Miasta Rzeszowa przewiduje się:

 1. Zapoznanie społeczeństwa z organizacją, wyposażeniem i możliwościami działania Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji Szpitala Miejskiego;

 2. Przybliżenie właściwości leczniczych solanki rzeszowskiej;

 3. Poznanie możliwości Zakładu w zakresie diagnostyki i leczenia schorzeń narządu ruchu z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury medycznej pozyskanej ze środków unijnych;

 4. Prezentacja danych statystycznych zawierających liczbę pacjentów i zabiegów wykonywanych od początku działalności Zakładu;

 5. Przedstawienie społeczeństwu Miasta Rzeszowa perspektyw rozwoju Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w celu dalszego wykorzystania wód mineralnych.


Akcja o ogólnoświatowym charakterze pn. ,,Depresja – porozmawiajmy o niej"

Informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2017 roku w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie we współudziale z Urzędem Miasta Rzeszowa odbyła się Akcja o ogólnoświatowym charakterze pn. ,,Depresja – porozmawiajmy o niej". Głównym celem Akcji było przeprowadzenie bezpłatnych konsultacji w tym testów diagnostycznych pod kątem występowania depresji, w razie potrzeby porad psychologicznych oraz interwencji kryzysowych w depresji.
Szczegółowe informacje

Więcej informacji o depresji na stronie:
www.who.un.org.pl


Rzeszowskie Obchody Światowych Dni Wiedzy o Autyzmie

Informujemy, że pod patronatem Podkarpackiego Centrum Diagnozy i Leczenia Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu oraz Psychiatrii Dzieci i Młodzieży SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie w dn. 4-6 kwietnia 2017 r. odbędą się Rzeszowskie Obchody Światowych Dni Wiedzy o Autyzmie.


Ogólnopolska Akcja pn.: ,, Polscy okuliści kontra jaskra"

Informujemy, że w dniu 18 marca 2017 roku w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie odbyła się ogólnopolska Akcja pn.: ,, Polscy okuliści kontra jaskra". Głównym celem akcji było przeprowadzenie bezpłatnych badań przesiewowych w skład których wchodziło badanie dna oka, pomiar ciśnienia śródgałkowego oraz wywiad rodzinny.
Szczegółowe informacje


Rozszerzenie działalności Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie

Z uwagi na bardzo duże zapotrzebowanie na świadczenia dla pacjentów z niewydolnością oddechową, którzy wymagają stosowania ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora, lecz nie wymagają hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii informujemy, że od 12 października br. rozszerzono działalność Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie o dodatkowe miejsce.


Dodatkowy numer do Rejestracji Medycyny Pracy

Informujemy, że od dnia 7.10.2016 r. w trosce o jakość świadczonych usług, uruchomiony został dodatkowy, bezpośredni numer do Rejestracji Medycyny Pracy. Rejestracja Medycyny Pracy - (17) 857-66-13


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie zaprasza w dniu 13 maja 2016 roku w godz. 8.00 – 18.00 na Dzień Otwarty Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji Szpitala Miejskiego w Rzeszowie

W ramach dnia otwartego skierowanego do mieszkańców Miasta Rzeszowa przewiduje się:

  1. Zapoznanie odwiedzających z organizacją, wyposażeniem i możliwościami działania Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji Szpitala Miejskiego.

  2. Przybliżenie właściwości leczniczych solanki rzeszowskiej.

  3. Poznanie możliwości Zakładu w zakresie diagnostyki i leczenia schorzeń narządu ruchu z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury medycznej pozyskanej ze środków unijnych.

  4. Prezentacja danych statystycznych zawierających liczbę pacjentów i zabiegów wykonanych od początku działalności Zakładu.

  5. Przedstawienie mieszkańcom Miasta Rzeszowa perspektyw rozwoju Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w celu dalszego wykorzystania wód mineralnych.


Rejestracja e-mailowa w Poradni Medycyny Pracy

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie informuje, że w trosce o pacjentów Przychodni Medycyny Pracy oraz jakość świadczonych usług, wprowadza rejestrację e-mailową, która ma na celu usprawnienie realizacji badań profilaktycznych.
W związku z powyższym na adres e-maila: mp@spzoz1.rzeszow.pl, prosimy
o przesyłanie z dwudniowym wyprzedzeniem skanu skierowania wystawionego przez pracodawcę, a także wskazanie w treści e-maila datę zgłoszenia się pacjenta w celu wykonania badań. Jednocześnie informujemy, że pacjent w dniu zgłoszenia się na badania, powinien dostarczyć oryginał skierowania.


Od 1.04.2015 r. uruchomienie Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 21.

Informujemy, że od dnia 1.04.2015 r. w ramach kontraktu z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w rodzaju Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu funkcjonuje Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej przy ul. Hetmańskiej 21 w Rzeszowie. Rozszerzenie udzielanych świadczeń poprzez otwarcie ww. Poradni podyktowane jest zapewnieniem pełnego dostępu do świadczonych usług w związku z dużym zapotrzebowaniem na tego typu porady. Posiadany Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie umożliwia kompleksową realizację świadczeń w wymienionym zakresie. Wszystkie usługi realizowane w ww. Poradni dla pacjentów ubezpieczonych oraz innym osobom uprawnionym do świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, posiadających skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego świadczymy bezpłatnie.

Rzeszowskie Obchody Światowego Tygodnia Autyzmu

Informujemy, że pod patronatem Podkarpackiego Centrum Diagnozy i Leczenia Zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz Psychiatrii Dzieci i Młodzieży SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie w dn. 2-9 kwietnia 2016 r. odbędą się Rzeszowskie Obchody Światowego Tygodnia Autyzmu


Zgoda na życie

Szanowni Państwo!

Jako Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie dołączyliśmy do akcji prowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia pn.: "Zgoda na życie", mającej na celu upowszechnienie wiedzy na temat medycyny transplantacyjnej oraz budowanie szerokiego poparcia dla idei dawstwa narządów, komórek i tkanek.

Miasto Rzeszów w pełni popiera akcję przekazując do dyspozycji naszych pracowników, pacjentów i osób ich odwiedzających 3000 kart, które stanowią oświadczenie woli (ewentualne wyrażenie zgody) dotyczące pobrania po śmierci tkanek i narządów do przeszczepienia.

Wspólnie z Miastem Rzeszów pragniemy Państwa przekonać i zachęcić do wypełnienia oświadczenia swojej woli w kwestii dawstwa narządów.

Zgadzasz się na życie ?
80% Polaków nie zna woli swoich bliskich co do ewentualnego przekazania narządów do przeszczepiania po śmierci. To ludzie wokół Ciebie: znajomi, bliscy, rodzina. Pokaż im, że są dla Ciebie ważni. Wypełnij deklarację i dołącz do nas.

Deklarację można wypełnić na stronie:
deklaracja.zgodanazycie.pl


Oddział Kardiologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych już po remoncie.

Informujemy Państwa o zakończeniu 2 miesięcznego gruntownego remontu Oddziału. Prace remontowe objęły wszystkie pomieszczenia Oddziału: sale chorych, sale zabiegowe, diagnostyczne, sanitariaty, hol. Poprawa wizerunku i wyposażenia pomieszczeń oddziału znacznie podniosła komfort warunków leczenia i diagnostyki pacjentów, a także pracy personelu.


Informacja dotycząca realizacji świadczeń medycznych w dniu 24.12.2015 r.

Informujemy, że dzień 24.12.2015 r. jest dniem dodatkowo wolnym od pracy dla pracowników SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie (na podstawie art. 130 § 2 KP oraz zgodnie z § 4 pkt 40 Regulaminu Pracy SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie z dnia 12.12.2002 r. z późn. zm.)

Realizacja świadczeń w ww. dniu odbywać się będzie jak w dni świąteczne.


"Słoneczny" oddział dla dzieci.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25.08.2015 r. zakończono kompleksowy remont Oddziału Pediatryczno-Pulmonologicznego. Prace remontowe trwały ponad trzy miesiące – podniesiony został standard świadczonych przez oddział usług. Remont objął wszystkie pomieszczenia oddziału: sale chorych, sale diagnostyczno-lecznicze oraz sanitariaty, w wyniku czego nastąpiła znaczna poprawa komfortu pobytu małych pacjentów i opiekujących się nimi rodziców/opiekunów.


Sprzęt od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.


Nowy sprzęt w Szpitalu Miejskim - gammakamera już dostępna.

Od 1.07.2015 r. dzięki zakupowi gammakamery rozszerzno ofertę zabiegów operacyjnych świadczonych w Oddziałach: Chirurgii Ogólnej z Pododdzialem Urologii Ogólnej i Onkologicznej oraz Ginekologiczno-Położniczym .

W Oddziale Chirurgii Ogólnej za pomoca gammakamery można wykonać biopsję węzła wartowniczego. Metoda ta znajduje zastosowanie przy operacjach oszczędzających piersi oraz w leczeniu chirurgicznym czerniaka złośliwego skóry. Po podskórnym wstrzyknięciu w okolice guza znacznika izotopowego, przy pomocy gammakamery wykrywa się miejsca największego promieniowania, które odpowiada lokalizacji wezła wartownika. Umożliwia to wycięcie tylko tego węzła i oszczędzenia pozostałych elementów układu chłonnego, co znacznie zmniejsza ryzyko powikłań. Stosowana w tej metodzie dawka izotopu jest tak mała, że jest całkowicie bezpieczna dla pacjenta i personelu medycznego.

W Oddziale Ginekologicznym gammakamera ma zastosowanie głównie w leczeniu raka trzonu macicy. Zastosowanie jej umożliwia odstąpienie od limfadenetkomii miednicznej, co skróci czas trwania zabiegu operacyjnego oraz zmniejszy ilość możliwych powikłań.


Informacja dotycząca realizacji świadczeń medycznych w dniu 14.08.2015 r.

Informujemy, że dzień 14.08.2015 r. jest dniem dodatkowo wolnym od pracy dla pracowników SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie (na podstawie art. 130 § 2 KP oraz zgodnie z § 4 pkt 40 Regulaminu Pracy SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie z dnia 12.12.2002 r. z późn. zm.)

Realizacja świadczeń w ww. dniu odbywać się będzie jak w dni świąteczne.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie zaprasza w dniu 7 maja 2015 roku w godz. 8.00 – 18.00 na Dzień Otwarty Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji Szpitala Miejskiego w Rzeszowie

W ramach dnia otwartego skierowanego do mieszkańców Miasta Rzeszowa przewiduje się:

  1. Zapoznanie odwiedzających z organizacją, wyposażeniem i możliwościami działania Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji Szpitala Miejskiego.

  2. Przybliżenie właściwości leczniczych solanki rzeszowskiej.

  3. Poznanie możliwości Zakładu w zakresie diagnostyki i leczenia schorzeń narządu ruchu z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury medycznej pozyskanej ze środków unijnych.

  4. Prezentacja danych statystycznych zawierających liczbę pacjentów i zabiegów wykonanych od początku działalności Zakładu.

  5. Przedstawienie mieszkańcom Miasta Rzeszowa perspektyw rozwoju Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w celu dalszego wykorzystania wód mineralnych.


Od 1.04.2015 r. uruchomienie Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 21.

Informujemy, że od dnia 1.04.2015 r. w ramach kontraktu z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w rodzaju Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu funkcjonuje Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej przy ul. Hetmańskiej 21 w Rzeszowie. Rozszerzenie udzielanych świadczeń poprzez otwarcie ww. Poradni podyktowane jest zapewnieniem pełnego dostępu do świadczonych usług w związku z dużym zapotrzebowaniem na tego typu porady. Posiadany Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie umożliwia kompleksową realizację świadczeń w wymienionym zakresie. Wszystkie usługi realizowane w ww. Poradni dla pacjentów ubezpieczonych oraz innym osobom uprawnionym do świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, posiadających skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego świadczymy bezpłatnie.

Zmiany w przepisach dotyczących badań profilaktycznych pracowników!!!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 457), informujemy że od dnia 1.04.2015 r. obowiązuje wzór skierowania na badania lekarskie (wstępnie, okresowe, kontrolne). Wzór ww. skierowania do pobrania poniżej:
Wzór skierowania do MP

Informacja dla Pacjentów

W przypadku odbioru przez osoby upoważnione recepty lub zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wymagane jest złożenie upoważnienia lub oświadczenia podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych. Podstawa prawna: art. 42 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.)

Ważna informacja dla Pacjentów

Od 1 stycznia 2015 roku ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne dermatologiczne i okulistyczne finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozpoczęcie działalności Hospicjum Stacjonarnego

Uprzejmie informujemy, że od 16.12.2014 r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzaju Opieka Paliatywna i Hospicyjna w zakresie Świadczenia w Hospicjum Stacjonarnym. Nowo powstała komórka Hospicjum Stacjonarne mieści się w jednostce Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 6.
Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe osób chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby.
Informacje w sprawie przyjęć i realizacji świadczeń zdrowotnych w Hospicjum Stacjonarnym można uzyskać pod numerem telefonu 17 861 10 38.

Od 16.12.2014 r. Poradnia genetyczna SP ZOZ Nr 1 posiada kontrakt z NFZ

Uprzejmie informujemy, że od 16 grudnia 2014 r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - świadczenia zdrowotne w zakresie genetyki.
Poradnia Genetyczna świadczy usługi medyczne z szeroko pojętego poradnictwa genetycznego w zakresie pediatrii, leczenia niepłodności i zagadnień związanych z uwarunkowaniami genetycznymi obserwowanych patologii i chorób.

W poradni przyjmowani są:
 • dzieci z wrodzonymi wadami rozwojowymi lub zespołem wad,
 • dzieci z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego,
 • dorośli z wadami i chorobami uwarunkowanymi genetycznie,
 • małżeństwa z niepowodzeniami rozrodu,
 • rodziny, w których zmarło dziecko z chorobą genetyczną w celu ustalenia ryzyka powtórzenia,
 • pacjenci z zaburzeniami metabolicznymi,
 • pacjenci z niepłodnością,
 • pacjenci z zaburzeniami determinacji i różnicowania płci i rozwoju płciowego (ustalenia płci oraz badanie przed zabiegiem urologicznym),
 • rodziny z obciążonym wywiadem genetycznym,
 • kobiety powyżej 35 roku życia i małżeństwa planujące potomstwo,
 • osoby w wieku rozrodczym eksponowane na działanie czynników mutagennych.

Rozszerzenie działalności Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie

Uprzejmie informujemy, że od 6 listopada 2014 r. rozszerzono działalność Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego o dodatkowe miejsca dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.
Zapotrzebowanie na świadczenia dla pacjentów z niewydolnością oddechową, którzy wymagają stosowania ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora, lecz nie wymagają hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii jest bardzo duże. Ciągle wzrasta liczba chorych zależnych od długotrwałej wentylacji mechanicznej (szczególni chorzy z SLA oraz po n.z.k i ciężkich urazach czaszkowo-mózgowych).

Kliknij by zagłosowaćSamodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie zaprasza w dniu 10 maja 2014 roku w godz. 8.00 – 12.00 na Dzień Otwarty Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji Szpitala Miejskiego w Rzeszowie, zorganizowany w ramach obchodów 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

W ramach dnia otwartego skierowanego do mieszkańców Miasta Rzeszowa przewiduje się:
  1. Zapoznanie odwiedzających z organizacją, wyposażeniem i możliwościami działania Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji Szpitala Miejskiego,
  2. Przybliżenie właściwości leczniczych solanki rzeszowskiej,
  3. Poznanie możliwości Zakładu w zakresie diagnostyki i leczenia schorzeń narządu ruchu z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury medycznej pozyskanej ze środków unijnych,
  4. Prezentacja danych statystycznych zawierających liczbę pacjentów i zabiegów wykonanych od początku działalności Zakładu,

  5. Przedstawienie mieszkańcom Miasta Rzeszowa perspektyw rozwoju Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w celu dalszego wykorzystania wód mineralnych.


Informacja dotycząca realizacji świadczeń medycznych w dniach 2 maja 2014 r. i 10 listopada 2014 r.

Informujemy, że dzień 2 maja 2014 r. i dzień 10 listopada 2014 r. są dniami dodatkowo wolnymi od pracy dla pracowników SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie (na podstawie art. 130 § 2 KP oraz zgodnie
z § 4 pkt 40 Regulaminu Pracy SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie z dnia 12.12.2002 r. z późn. zm.)

Realizacja świadczeń w ww. dniach odbywać się będzie jak w dni świąteczne.


Utworzenie Podkarpackiego Centrum Diagnozy i Leczenia Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu oraz Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.

Informujemy, że z dniem 25.03.2014 r. w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie utworzono Podkarpackie Centrum Diagnozy i Leczenia Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu oraz Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w skład którego wchodzą:
- Poradnia Autyzmu Dzieci w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 21,
- Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Przychodni Specjalistycznej Nr 1
w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 21,
- Dzienny Oddział Terapeutyczny dla Dzieci z Autyzmem w Przychodni Specjalistycznej Nr 1
w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 21.
Centrum zostało powołane w związku ze wzrostem liczby osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, co wiąże się z koniecznością zwiększenia dostępności oraz zapewnienia kompleksowej pomocy diagnostycznej i terapeutyczno- leczniczej dla dzieci i ich rodzin.


Przekształcenie Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii w Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii Ogólnej i Onkologicznej.

Z dniem 25.03.2014 r. wchodzący w skład Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie przy ul. Rycerskiej 4 Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii został przekształcony w Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii Ogólnej i Onkologicznej. W Pododdziale Urologii Ogólnej i Onkologicznej większość wykonywanych zabiegów to operacje onkologiczne. Stanowią one 50-60 % procedur zabiegowych, co daje około 900 procedur onkologicznych rocznie.


Od stycznia 2014 r. Pracownia Litotrypsji

Informujemy, że od stycznia 2014 r. w ramach umowy nr 0901001603201401 Leczenie Szpitalne zakres Urologia - hospitalizacja w Pododdziale Urologii Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie przy ul. Rycerskiej 4 funkcjonuje Pracownia Litotrypsji. W ww. pracowni wykonywana jest procedura - pozaustrojowa litotrypsja nerki/ moczowodu/ pęcherza. Procedura ta stanowi uzupełnienie metod leczniczych stosowanych w kamicy układu moczowego pacjentów tutejszego Szpitala. ESWL - kruszenie kamieni falami uderzeniowymi to bezinwazyjna procedura bez konieczności wykonywania zabiegu operacyjnego. Jest to standardowa metoda leczenia we współczesnej urologii.


Od stycznia 2014 r. rozszerzenie działalności Pracowni Cytogenetycznej o diagnostykę genetycznie uwarunkowanej lub nabytej nadkrzepliwości krwi (trombofilii).

Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2014 r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzaju Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie wykonuje diagnostykę genetycznie uwarunkowanej lub nabytej nadkrzepliwości krwi (trombofilii).
W.w. badanie wykonuje się u pacjentów po incydencie zatorowo – zakrzepowym w układzie żylnym (zakrzepica zły głębokich i/lub zator tętnicy płucnej) lub układzie tętniczym (zawał serca, udar mózgu itp.). Szczególne znaczenie ma taka diagnostyka w przypadku, gdy incydent wystąpił < 50 roku życia bez ewidentnej przyczyny, nawraca lub stwierdza się dodatni wywiad rodzinny w kierunku zakrzepicy, u kobiet w wieku rozrodczym ewentualne wykluczenie zespołu antyfosfolipidowego jako przyczyny niepowodzeń położniczych.
W ramach umowy wykonujemy:
- Analizę polimorfizmów genetycznych sprzyjających zakrzepicy (czynnik V Leiden, mutacja protrombiny 20210A)
- Oznaczenie poziomu inhibitorów krzepnięcia – białka C, wolnego białka S oraz antytrombiny III
- Oznaczenie stężenia homocysteiny,
- Oznaczenie w kierunku zespołu antyfosfolipidowego (antykoagulant toczniowy, przeciwciała antykardiolipinowe i przeciwko b2-glikoproteinie I w klasie IgG i IgM)
- poziom czynnika VIII.


2013-06-01 Bezpłatne badania okulistyczne dla chorych na cukrzycę

SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie Szpital Miejski im. Jana Pawła II oraz Urząd Miasta Rzeszowa zapraszają na BEZPŁATNE BADANIA OKULISTYCZNE DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ. Więcej informacji tutaj...


2013-01-01 Rozszerzenie działalności Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego

Uprzejmie informujemy, że od 1.01.2013 roku Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzaju Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze posiada kontrakt na świadczenia w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.       
Świadczenia powyższe realizowane są dla pacjentów, którzy wymagają stosowania ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora, lecz nie wymagają hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii.


2012-01-01 Rozpoczęcie działalności Dziennego Oddziału Terapeutycznego dla Dzieci z Autyzmem

Uprzejmie informujemy, że od 01.01.2012 r. w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21, w ramach zakresu Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień rozpoczął działalność Dzienny Oddział Terapeutyczny dla Dzieci z Autyzmem. Świadczenia realizowane są w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.


2011-04-15
Rozpoczęcie działalności Oddziału Okulistyki

Z dniem 15.04.2011 r. w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Rzeszowie rozpoczął działalność Oddział Okulistyki. Oddział świadczy usługi specjalistyczne w zakresie okulistyki zachowawczej i zabiegowej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Świadczenia wykonywane są przez specjalistyczny personel lekarski i pielęgniarski za pomocą wysokiej klasy aparatury i sprzętu najnowszej generacji.


2010-12-29
Zawieszenie działalności Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Poradni Chirurgii Naczyniowej

Działalność Oddziału Chirurgii Naczyniowej Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II
i Poradni Chirurgii Naczyniowej z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaje zawieszona.


2010-08-31
Obchody Jubileuszu XXX-lecia powstania Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie.Obchody odbyły się pod patronatem Prezydenta Miasta Tadeusza Ferenca i zostały połączone z otwarciem Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji.

31 sierpnia w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Rzeszowie dokonano uroczystego otwarcia połączonego z poświęceniem Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji oraz nowej Kaplicy Szpitalnej pod wezwaniem Św. Andrzeja Boboli.

Uroczystość rozpoczęto mszą celebrowaną przez Ks. Biskupa Kazimierza Górnego, który także dokonał poświęcenia .Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji. Słowo wstępne wygłosił Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc, krótko nawiązując do historii powstania idei kąpieli solankowych w tutejszym Szpitalu.

W uroczystościach udział wzięli między innymi Wicewojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz, Przewodniczący Rady Miasta Konrad Fijołek, przedstawiciele POW NFZ – z Zastępcą Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Krzysztofem Wróblem, Dyrektorzy Szpitali i grono innych znamienitych gości, wśród których należy wymienić budowniczego i pierwszego Dyrektora Szpitala Miejskiego dr Władysława Marcia.

Zakład Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Rzeszowie powstał na bazie złóż soli sodowo-chlorkowych i sodowo-jodkowych odkrytych na terenie przyszpitalnego parku. Złoża te wykorzystywane będą w szczególności do zabiegów hydroterapii w schorzeniach chorób układu krążenia, chorób stawów, po zabiegach czy urazach ortopedycznych. W Zakładzie świadczone są także usługi w zakresie kinezyterapii i fizykoterapii.

Program:

  1. Poświęcenie nowo otwartej Kaplicy Szpitalnej pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli. Msza Święta celebrowana przez Jego Ekscelencję ks. Biskupa Kazimierza Górnego.
  2. Odsłonięcie tablicy okolicznościowej.
  3. Prezentacja Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji.

GALERIA ZDJĘĆ:2010-05-15
Nowe usługi w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Rzeszowie – Zakład Wodolecznictwa i RehabilitacjiSP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie uprzejmie zawiadamia o będącej w fazie końcowej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Rozwój usług medycznych w zakresie rehabilitacji poprzez utworzenie Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Przedmiotowa inwestycja o wartości kosztorysowej 3 786 100,67 zł realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków własnych Urzędu Miasta w Rzeszowie. Kwoty te wynoszą odpowiednio: 2 257 430,47 zł i 1 528 670,20 zł.
wiecej ...

2008-06-11
Zakończenie realizacji i uruchomienie Pracowni tomografii komputerowej

SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie uprzejmie zawiadamia o zakończeniu realizacji
i  uruchomieniu z dniem 1 czerwca 2008 Pracowni Tomografii Komputerowej
w Szpitalu Miejskim, ul. Rycerska 4 ,
więcej .....


2008-01-22
Pracownia tomografii komputerowej

SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie uprzejmie zawiadamia o rozpoczęciu w dniu 22 stycznia 2008 r realizacji w obiekcie Szpitala Miejskiego Projektu pt
Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych – utworzenie pracowni tomografii komputerowej”
W ramach:
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.